Commit df11e497 authored by alexpott's avatar alexpott
Browse files

Issue #2321583 by Wim Leers, DuaelFr: Update CKEditor library to 4.5.5

parent 12db22c4
CKEditor 4 Changelog
====================
## CKEditor 4.5.5
Fixed Issues:
* [#13887](https://dev.ckeditor.com/ticket/13887): Fixed: [Link](http://ckeditor.com/addon/link) plugin alters the `target` attribute value. Thanks to [SamZiemer](https://github.com/SamZiemer)!
* [#12189](http://dev.ckeditor.com/ticket/12189): Fixed: The [Link](http://ckeditor.com/addon/link) plugin dialog does not display the subject of email links if the subject parameter is not lowercase.
* [#9192](http://dev.ckeditor.com/ticket/9192): Fixed: An `undefined` string is appended to an email address added with the [Link](http://ckeditor.com/addon/link) plugin if subject and email body are empty and [`config.emailProtection`](http://docs.ckeditor.com/#!/api/CKEDITOR.config-cfg-emailProtection) is set to `encode`.
* [#13790](https://dev.ckeditor.com/ticket/13790): Fixed: It is not possible to destroy the editor `<iframe>` after the editor was detached from DOM. Thanks to [Stefan Rijnhart](https://github.com/StefanRijnhart)!
* [#13803](https://dev.ckeditor.com/ticket/13803): Fixed: The editor cannot be destroyed before being fully initialized. Thanks to [Cyril Fluck](https://github.com/cyril-sf)!
* [#13867](http://dev.ckeditor.com/ticket/13867): Fixed: CKEditor does not work when the `classList` polyfill is used.
* [#13885](http://dev.ckeditor.com/ticket/13885): Fixed: [Enhanced Image](http://ckeditor.com/addon/image2) requires the [Link](http://ckeditor.com/addon/link) plugin to link an image.
* [#13883](http://dev.ckeditor.com/ticket/13883): Fixed: Copying a table using the context menu strips off styles.
* [#13872](http://dev.ckeditor.com/ticket/13872): Fixed: Cutting is possible in the [read-only](http://docs.ckeditor.com/#!/api/CKEDITOR.editor-property-readOnly) mode.
* [#12848](http://dev.ckeditor.com/ticket/12848): [Blink] Fixed: Opening the [Find and Replace](http://ckeditor.com/addon/find) dialog window in the [read-only](http://docs.ckeditor.com/#!/api/CKEDITOR.editor-property-readOnly) mode throws an exception.
* [#13879](http://dev.ckeditor.com/ticket/13879): Fixed: It is not possible to prevent the [`editor.drop`](http://docs.ckeditor.com/#!/api/CKEDITOR.editor-event-drop) event.
* [#13361](http://dev.ckeditor.com/ticket/13361): Fixed: Skin images fail when the site path includes parentheses because the `background-image` path needs single quotes around the URL value.
* [#13771](http://dev.ckeditor.com/ticket/13771): Fixed: The `contents.css` style is not used if the [IFrame Editing Area](http://ckeditor.com/addon/wysiwygarea) plugin is missing.
* [#13782](http://dev.ckeditor.com/ticket/13782): Fixed: Unclear log messages.
* [#13919](http://dev.ckeditor.com/ticket/13919): [Edge] Fixed: Browser window crashes when accessing the `isContentEditable` property of an `<input>` DOM element.
Other Changes:
* [#13859](http://dev.ckeditor.com/ticket/13859): Test cases created with `benter.tools.createTestsForEditors` will also receive editor bot as a second parameter.
## CKEditor 4.5.4
New Features:
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
......@@ -2,4 +2,4 @@
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['eu']={"widget":{"move":"Click and drag to move"},"undo":{"redo":"Berregin","undo":"Desegin"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Tresna-barra Txikitu","toolbarExpand":"Tresna-barra Luzatu","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editorearen Tresna-barra"},"table":{"border":"Ertzaren Zabalera","caption":"Epigrafea","cell":{"menu":"Gelaxka","insertBefore":"Txertatu Gelaxka Aurretik","insertAfter":"Txertatu Gelaxka Ostean","deleteCell":"Kendu Gelaxkak","merge":"Batu Gelaxkak","mergeRight":"Elkartu Eskumara","mergeDown":"Elkartu Behera","splitHorizontal":"Banatu Gelaxkak Horizontalki","splitVertical":"Banatu Gelaxkak Bertikalki","title":"Gelaxken Ezaugarriak","cellType":"Gelaxka Mota","rowSpan":"Hedatutako Lerroak","colSpan":"Hedatutako Zutabeak","wordWrap":"Itzulbira","hAlign":"Lerrokatze Horizontala","vAlign":"Lerrokatze Bertikala","alignBaseline":"Oinarri-lerroan","bgColor":"Fondoaren Kolorea","borderColor":"Ertzaren Kolorea","data":"Data","header":"Goiburua","yes":"Bai","no":"Ez","invalidWidth":"Gelaxkaren zabalera zenbaki bat izan behar da.","invalidHeight":"Gelaxkaren altuera zenbaki bat izan behar da.","invalidRowSpan":"Lerroen hedapena zenbaki osoa izan behar da.","invalidColSpan":"Zutabeen hedapena zenbaki osoa izan behar da.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Gelaxken betegarria","cellSpace":"Gelaxka arteko tartea","column":{"menu":"Zutabea","insertBefore":"Txertatu Zutabea Aurretik","insertAfter":"Txertatu Zutabea Ostean","deleteColumn":"Ezabatu Zutabeak"},"columns":"Zutabeak","deleteTable":"Ezabatu Taula","headers":"Goiburuak","headersBoth":"Biak","headersColumn":"Lehen zutabea","headersNone":"Bat ere ez","headersRow":"Lehen lerroa","invalidBorder":"Ertzaren tamaina zenbaki bat izan behar da.","invalidCellPadding":"Gelaxken betegarria zenbaki bat izan behar da.","invalidCellSpacing":"Gelaxka arteko tartea zenbaki bat izan behar da.","invalidCols":"Zutabe kopurua 0 baino handiagoa den zenbakia izan behar da.","invalidHeight":"Taularen altuera zenbaki bat izan behar da.","invalidRows":"Lerro kopurua 0 baino handiagoa den zenbakia izan behar da.","invalidWidth":"Taularen zabalera zenbaki bat izan behar da.","menu":"Taularen Ezaugarriak","row":{"menu":"Lerroa","insertBefore":"Txertatu Lerroa Aurretik","insertAfter":"Txertatu Lerroa Ostean","deleteRow":"Ezabatu Lerroak"},"rows":"Lerroak","summary":"Laburpena","title":"Taularen Ezaugarriak","toolbar":"Taula","widthPc":"ehuneko","widthPx":"pixel","widthUnit":"zabalera unitatea"},"stylescombo":{"label":"Estiloa","panelTitle":"Formatu Estiloak","panelTitle1":"Bloke Estiloak","panelTitle2":"Inline Estiloak","panelTitle3":"Objektu Estiloak"},"specialchar":{"options":"Karaktere Berezien Aukerak","title":"Karaktere Berezia Aukeratu","toolbar":"Txertatu Karaktere Berezia"},"sourcedialog":{"toolbar":"HTML Iturburua","title":"HTML Iturburua"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML Iturburua"},"showblocks":{"toolbar":"Blokeak erakutsi"},"removeformat":{"toolbar":"Kendu Formatua"},"pastetext":{"button":"Testu Arrunta bezala Itsatsi","title":"Testu Arrunta bezala Itsatsi"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Itsatsi nahi duzun testua Wordetik hartua dela dirudi. Itsatsi baino lehen garbitu nahi duzu?","error":"Barneko errore bat dela eta ezin izan da testua garbitu","title":"Itsatsi Word-etik","toolbar":"Itsatsi Word-etik"},"maximize":{"maximize":"Maximizatu","minimize":"Minimizatu"},"magicline":{"title":"Txertatu paragrafoa hemen"},"list":{"bulletedlist":"Buletdun Zerrenda","numberedlist":"Zenbakidun Zerrenda"},"justify":{"block":"Justifikatu","center":"Lerrokatu Erdian","left":"Lerrokatu Ezkerrean","right":"Lerrokatu Eskuman"},"indent":{"indent":"Handitu Koska","outdent":"Txikitu Koska"},"image2":{"alt":"Ordezko testua","btnUpload":"Bidali zerbitzarira","captioned":"Argazki oina","captionPlaceholder":"Argazki oina","infoTab":"Irudiaren informazioa","lockRatio":"Blokeatu erlazioa","menu":"Irudiaren propietateak","pathName":"Irudia","pathNameCaption":"Argazki oina","resetSize":"Berrezarri tamaina","resizer":"Klikatu eta arrastatu tamainaz aldatzeko","title":"Irudiaren propietateak","uploadTab":"Kargatu","urlMissing":"Irudiaren iturburuaren URLa falta da."},"horizontalrule":{"toolbar":"Txertatu Marra Horizontala"},"format":{"label":"Formatua","panelTitle":"Formatua","tag_address":"Helbidea","tag_div":"Paragrafoa (DIV)","tag_h1":"Izenburua 1","tag_h2":"Izenburua 2","tag_h3":"Izenburua 3","tag_h4":"Izenburua 4","tag_h5":"Izenburua 5","tag_h6":"Izenburua 6","tag_p":"Arrunta","tag_pre":"Formateatua"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementu bidea","eleTitle":"%1 elementua"},"contextmenu":{"options":"Testuingurko Menuaren Aukerak"},"clipboard":{"copy":"Kopiatu","copyError":"Zure web nabigatzailearen segurtasun ezarpenak testuak automatikoki kopiatzea ez dute baimentzen. Mesedez teklatua erabili ezazu (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Ebaki","cutError":"Zure web nabigatzailearen segurtasun ezarpenak testuak automatikoki moztea ez dute baimentzen. Mesedez teklatua erabili ezazu (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Itsatsi","pasteArea":"Itsasteko Area","pasteMsg":"Mesedez teklatua erabilita (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ondorego eremuan testua itsatsi eta <STRONG>OK</STRONG> sakatu.","securityMsg":"Nabigatzailearen segurtasun ezarpenak direla eta, editoreak ezin du arbela zuzenean erabili. Leiho honetan berriro itsatsi behar duzu.","title":"Itsatsi"},"button":{"selectedLabel":"%1 (Selected)"},"blockquote":{"toolbar":"Aipamen blokea"},"basicstyles":{"bold":"Lodia","italic":"Etzana","strike":"Marratua","subscript":"Azpi-indize","superscript":"Goi-indize","underline":"Azpimarratu"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Eskubide guztiak erreserbaturik.","dlgTitle":"CKEditor(r)i buruz","help":"$1 aztertu laguntza jasotzeko.","moreInfo":"Lizentziari buruzko informazioa gure webgunean:","title":"CKEditor(r)i buruz","userGuide":"CKEditor User's Guide"},"editor":"Testu Aberastuko Editorea","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"ALT 0 sakatu laguntza jasotzeko","browseServer":"Zerbitzaria arakatu","url":"URL","protocol":"Protokoloa","upload":"Gora kargatu","uploadSubmit":"Zerbitzarira bidali","image":"Irudia","flash":"Flasha","form":"Formularioa","checkbox":"Kontrol-laukia","radio":"Aukera-botoia","textField":"Testu Eremua","textarea":"Testu-area","hiddenField":"Ezkutuko Eremua","button":"Botoia","select":"Hautespen Eremua","imageButton":"Irudi Botoia","notSet":"<Ezarri gabe>","id":"Id","name":"Izena","langDir":"Hizkuntzaren Norabidea","langDirLtr":"Ezkerretik Eskumara(LTR)","langDirRtl":"Eskumatik Ezkerrera (RTL)","langCode":"Hizkuntza Kodea","longDescr":"URL Deskribapen Luzea","cssClass":"Estilo-orriko Klaseak","advisoryTitle":"Izenburua","cssStyle":"Estiloa","ok":"Ados","cancel":"Utzi","close":"Itxi","preview":"Aurrebista","resize":"Arrastatu tamaina aldatzeko","generalTab":"Orokorra","advancedTab":"Aurreratua","validateNumberFailed":"Balio hau ez da zenbaki bat.","confirmNewPage":"Eduki honetan gorde gabe dauden aldaketak galduko dira. Ziur zaude orri berri bat kargatu nahi duzula?","confirmCancel":"Aukera batzuk aldatu egin dira. Ziur zaude elkarrizketa-koadroa itxi nahi duzula?","options":"Aukerak","target":"Target (Helburua)","targetNew":"Leiho Berria (_blank)","targetTop":"Goieneko Leihoan (_top)","targetSelf":"Leiho Berdinean (_self)","targetParent":"Leiho Gurasoan (_parent)","langDirLTR":"Ezkerretik Eskumara(LTR)","langDirRTL":"Eskumatik Ezkerrera (RTL)","styles":"Estiloa","cssClasses":"Estilo-orriko Klaseak","width":"Zabalera","height":"Altuera","align":"Lerrokatu","alignLeft":"Ezkerrera","alignRight":"Eskuman","alignCenter":"Erdian","alignJustify":"Justifikatu","alignTop":"Goian","alignMiddle":"Erdian","alignBottom":"Behean","alignNone":"None","invalidValue":"Balio ezegokia.","invalidHeight":"Altuera zenbaki bat izan behar da.","invalidWidth":"Zabalera zenbaki bat izan behar da.","invalidCssLength":"\"%1\" eremurako zehaztutako balioa zenbaki positibo bat izan behar du, aukeran CSS neurri unitate batekin (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt edo pc).","invalidHtmlLength":"\"%1\" eremurako zehaztutako balioa zenbaki positibo bat izan behar du, aukeran HTML neurri unitate batekin (px edo %).","invalidInlineStyle":"Lerroko estiloan zehazten dena tupla \"name : value\" formatuko eta puntu eta komaz bereiztutako tupla bat edo gehiago izan behar dira.","cssLengthTooltip":"Zenbakia bakarrik zehazten bada pixeletan egongo da. CSS neurri unitatea ere zehaztu ahal da (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, edo pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, erabilezina</span>"}};
\ No newline at end of file
CKEDITOR.lang['eu']={"widget":{"move":"Klikatu eta arrastatu lekuz aldatzeko"},"undo":{"redo":"Berregin","undo":"Desegin"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Tolestu tresna-barra","toolbarExpand":"Zabaldu tresna-barra","toolbarGroups":{"document":"Dokumentua","clipboard":"Arbela/Desegin","editing":"Editatu","forms":"Formularioak","basicstyles":"Oinarrizko estiloak","paragraph":"Paragrafoa","links":"Estekak","insert":"Txertatu","styles":"Estiloak","colors":"Koloreak","tools":"Tresnak"},"toolbars":"Editorearen tresna-barrak"},"table":{"border":"Ertzaren zabalera","caption":"Epigrafea","cell":{"menu":"Gelaxka","insertBefore":"Txertatu gelaxka aurretik","insertAfter":"Txertatu gelaxka ondoren","deleteCell":"Ezabatu gelaxkak","merge":"Batu gelaxkak","mergeRight":"Batu eskuinetara","mergeDown":"Batu behera","splitHorizontal":"Banatu gelaxka horizontalki","splitVertical":"Banatu gelaxka bertikalki","title":"Gelaxkaren propietateak","cellType":"Gelaxka-mota","rowSpan":"Errenkaden hedadura","colSpan":"Zutabeen hedadura","wordWrap":"Itzulbira","hAlign":"Lerrokatze horizontala","vAlign":"Lerrokatze bertikala","alignBaseline":"Oinarri-lerroan","bgColor":"Atzeko planoaren kolorea","borderColor":"Ertzaren kolorea","data":"Data","header":"Goiburua","yes":"Bai","no":"Ez","invalidWidth":"Gelaxkaren zabalera zenbaki bat izan behar da.","invalidHeight":"Gelaxkaren altuera zenbaki bat izan behar da.","invalidRowSpan":"Errenkaden hedadura zenbaki osoa izan behar da.","invalidColSpan":"Zutabeen hedadura zenbaki osoa izan behar da.","chooseColor":"Aukeratu"},"cellPad":"Gelaxken betegarria","cellSpace":"Gelaxka arteko tartea","column":{"menu":"Zutabea","insertBefore":"Txertatu zutabea aurretik","insertAfter":"Txertatu zutabea ondoren","deleteColumn":"Ezabatu zutabeak"},"columns":"Zutabeak","deleteTable":"Ezabatu taula","headers":"Goiburuak","headersBoth":"Biak","headersColumn":"Lehen zutabea","headersNone":"Bat ere ez","headersRow":"Lehen errenkada","invalidBorder":"Ertzaren tamaina zenbaki bat izan behar da.","invalidCellPadding":"Gelaxken betegarria zenbaki bat izan behar da.","invalidCellSpacing":"Gelaxka arteko tartea zenbaki bat izan behar da.","invalidCols":"Zutabe kopurua 0 baino handiagoa den zenbakia izan behar da.","invalidHeight":"Taularen altuera zenbaki bat izan behar da.","invalidRows":"Errenkada kopurua 0 baino handiagoa den zenbakia izan behar da.","invalidWidth":"Taularen zabalera zenbaki bat izan behar da.","menu":"Taularen propietateak","row":{"menu":"Errenkada","insertBefore":"Txertatu errenkada aurretik","insertAfter":"Txertatu errenkada ondoren","deleteRow":"Ezabatu errenkadak"},"rows":"Errenkadak","summary":"Laburpena","title":"Taularen propietateak","toolbar":"Taula","widthPc":"ehuneko","widthPx":"pixel","widthUnit":"zabalera unitatea"},"stylescombo":{"label":"Estiloak","panelTitle":"Formatu estiloak","panelTitle1":"Bloke estiloak","panelTitle2":"Lineako estiloak","panelTitle3":"Objektu estiloak"},"specialchar":{"options":"Karaktere berezien aukerak","title":"Hautatu karaktere berezia","toolbar":"Txertatu karaktere berezia"},"sourcedialog":{"toolbar":"Iturburua","title":"Iturburua"},"sourcearea":{"toolbar":"Iturburua"},"showblocks":{"toolbar":"Erakutsi blokeak"},"removeformat":{"toolbar":"Kendu formatua"},"pastetext":{"button":"Itsatsi testu arrunta bezala","title":"Itsatsi testu arrunta bezala"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Itsatsi nahi duzun testua Word-etik kopiatua dela dirudi. Itsatsi baino lehen garbitu nahi duzu?","error":"Barne-errore bat dela eta ezin izan da itsatsitako testua garbitu","title":"Itsatsi Word-etik","toolbar":"Itsatsi Word-etik"},"maximize":{"maximize":"Maximizatu","minimize":"Minimizatu"},"magicline":{"title":"Txertatu paragrafoa hemen"},"list":{"bulletedlist":"Buletdun Zerrenda","numberedlist":"Zenbakidun Zerrenda"},"justify":{"block":"Justifikatu","center":"Erdian","left":"Lerrokatu ezkerrean","right":"Lerrokatu eskuinean"},"indent":{"indent":"Handitu koska","outdent":"Txikitu koska"},"image2":{"alt":"Ordezko testua","btnUpload":"Bidali zerbitzarira","captioned":"Argazki oina","captionPlaceholder":"Argazki oina","infoTab":"Irudiaren informazioa","lockRatio":"Blokeatu erlazioa","menu":"Irudiaren propietateak","pathName":"Irudia","pathNameCaption":"Argazki oina","resetSize":"Berrezarri tamaina","resizer":"Klikatu eta arrastatu tamainaz aldatzeko","title":"Irudiaren propietateak","uploadTab":"Kargatu","urlMissing":"Irudiaren iturburuaren URLa falta da."},"horizontalrule":{"toolbar":"Txertatu marra horizontala"},"format":{"label":"Formatua","panelTitle":"Paragrafoaren formatua","tag_address":"Helbidea","tag_div":"Normala (DIV)","tag_h1":"Izenburua 1","tag_h2":"Izenburua 2","tag_h3":"Izenburua 3","tag_h4":"Izenburua 4","tag_h5":"Izenburua 5","tag_h6":"Izenburua 6","tag_p":"Normala","tag_pre":"Formatuduna"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementuen bidea","eleTitle":"%1 elementua"},"contextmenu":{"options":"Testuinguru-menuaren aukerak"},"clipboard":{"copy":"Kopiatu","copyError":"Zure web nabigatzailearen segurtasun ezarpenek ez dute baimentzen testuak automatikoki kopiatzea. Mesedez teklatua erabil ezazu (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Ebaki","cutError":"Zure web nabigatzailearen segurtasun ezarpenek ez dute baimentzen testuak automatikoki moztea. Mesedez teklatua erabil ezazu (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Itsatsi","pasteArea":"Itsasteko area","pasteMsg":"Mesedez teklatua erabiliz (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) ondorengo eremuan testua itsatsi eta sakatu <strong>Ados</strong>.","securityMsg":"Nabigatzailearen segurtasun ezarpenak direla eta, editoreak ezin du arbela zuzenean erabili. Leiho honetan berriro itsatsi behar duzu.","title":"Itsatsi"},"button":{"selectedLabel":"%1 (hautatuta)"},"blockquote":{"toolbar":"Aipamen blokea"},"basicstyles":{"bold":"Lodia","italic":"Etzana","strike":"Marratua","subscript":"Azpi-indizea","superscript":"Goi-indizea","underline":"Azpimarratu"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Eskubide guztiak erreserbaturik.","dlgTitle":"CKEditor-i buruz","help":"Begiratu $1 laguntzarako.","moreInfo":"Lizentziari buruzko informazioa gure webgunean:","title":"CKEditor-i buruz","userGuide":"CKEditor-en erabiltzaile-gida"},"editor":"Testu aberastuaren editorea","editorPanel":"Testu aberastuaren editorearen panela","common":{"editorHelp":"Sakatu ALT 0 laguntza jasotzeko","browseServer":"Arakatu zerbitzaria","url":"URLa","protocol":"Protokoloa","upload":"Kargatu","uploadSubmit":"Bidali zerbitzarira","image":"Irudia","flash":"Flash","form":"Formularioa","checkbox":"Kontrol-laukia","radio":"Aukera-botoia","textField":"Testu-eremua","textarea":"Testu-area","hiddenField":"Ezkutuko eremua","button":"Botoia","select":"Hautespen-eremua","imageButton":"Irudi-botoia","notSet":"<ezarri gabe>","id":"Id","name":"Izena","langDir":"Hizkuntzaren norabidea","langDirLtr":"Ezkerretik eskuinera (LTR)","langDirRtl":"Eskuinetik ezkerrera (RTL)","langCode":"Hizkuntzaren kodea","longDescr":"URLaren deskribapen luzea","cssClass":"Estilo-orriko klaseak","advisoryTitle":"Aholkatutako izenburua","cssStyle":"Estiloa","ok":"Ados","cancel":"Utzi","close":"Itxi","preview":"Aurrebista","resize":"Aldatu tamainaz","generalTab":"Orokorra","advancedTab":"Aurreratua","validateNumberFailed":"Balio hau ez da zenbaki bat.","confirmNewPage":"Eduki honetan gorde gabe dauden aldaketak galduko dira. Ziur zaude orri berri bat kargatu nahi duzula?","confirmCancel":"Aukera batzuk aldatu dituzu. Ziur zaude elkarrizketa-koadroa itxi nahi duzula?","options":"Aukerak","target":"Helburua","targetNew":"Leiho berria (_blank)","targetTop":"Goieneko leihoan (_top)","targetSelf":"Leiho berean (_self)","targetParent":"Leiho gurasoan (_parent)","langDirLTR":"Ezkerretik eskuinera (LTR)","langDirRTL":"Eskuinetik ezkerrera (RTL)","styles":"Estiloa","cssClasses":"Estilo-orriko klaseak","width":"Zabalera","height":"Altuera","align":"Lerrokatzea","alignLeft":"Ezkerrean","alignRight":"Eskuinean","alignCenter":"Erdian","alignJustify":"Justifikatu","alignTop":"Goian","alignMiddle":"Erdian","alignBottom":"Behean","alignNone":"Bat ere ez","invalidValue":"Balio desegokia.","invalidHeight":"Altuera zenbaki bat izan behar da.","invalidWidth":"Zabalera zenbaki bat izan behar da.","invalidCssLength":"\"%1\" eremurako zehaztutako balioak zenbaki positibo bat izan behar du, CSS neurri unitate batekin edo gabe (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt edo pc).","invalidHtmlLength":"\"%1\" eremurako zehaztutako balioak zenbaki positibo bat izan behar du, HTML neurri unitate batekin edo gabe (px edo %).","invalidInlineStyle":"Lineako estiloan zehaztutako balioak \"izen : balio\" formatuko tupla bat edo gehiago izan behar dira, komaz bereiztuak.","cssLengthTooltip":"Sartu zenbaki bat edo zenbaki bat baliozko CSS unitate batekin (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, edo pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, erabilezina</span>"}};
\ No newline at end of file
......@@ -2,4 +2,4 @@
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['id']={"widget":{"move":"Click and drag to move"},"undo":{"redo":"Kembali lakukan","undo":"Batalkan perlakuan"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Ciutkan Toolbar","toolbarExpand":"Bentangkan Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Dokumen","clipboard":"Papan klip / Kembalikan perlakuan","editing":"Sunting","forms":"Formulir","basicstyles":"Gaya Dasar","paragraph":"Paragraf","links":"Tautan","insert":"Sisip","styles":"Gaya","colors":"Warna","tools":"Alat"},"toolbars":"Editor toolbars"},"table":{"border":"Ukuran batas","caption":"Judul halaman","cell":{"menu":"Sel","insertBefore":"Sisip Sel Sebelum","insertAfter":"Sisip Sel Setelah","deleteCell":"Hapus Sel","merge":"Gabungkan Sel","mergeRight":"Gabungkan ke Kanan","mergeDown":"Gabungkan ke Bawah","splitHorizontal":"Pisahkan Sel Secara Horisontal","splitVertical":"Pisahkan Sel Secara Vertikal","title":"Properti Sel","cellType":"Tipe Sel","rowSpan":"Rentang antar baris","colSpan":"Rentang antar kolom","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Jajaran Horisontal","vAlign":"Jajaran Vertikal","alignBaseline":"Dasar","bgColor":"Warna Latar Belakang","borderColor":"Warna Batasan","data":"Data","header":"Header","yes":"Ya","no":"Tidak","invalidWidth":"Lebar sel harus sebuah angka.","invalidHeight":"Tinggi sel harus sebuah angka","invalidRowSpan":"Rentang antar baris harus angka seluruhnya.","invalidColSpan":"Rentang antar kolom harus angka seluruhnya","chooseColor":"Pilih"},"cellPad":"Sel spasi dalam","cellSpace":"Spasi antar sel","column":{"menu":"Kolom","insertBefore":"Sisip Kolom Sebelum","insertAfter":"Sisip Kolom Sesudah","deleteColumn":"Hapus Kolom"},"columns":"Kolom","deleteTable":"Hapus Tabel","headers":"Headers","headersBoth":"Keduanya","headersColumn":"Kolom pertama","headersNone":"Tidak ada","headersRow":"Baris Pertama","invalidBorder":"Ukuran batasan harus sebuah angka","invalidCellPadding":"'Spasi dalam' sel harus angka positif.","invalidCellSpacing":"Spasi antar sel harus angka positif.","invalidCols":"Jumlah kolom harus sebuah angka lebih besar dari 0","invalidHeight":"Tinggi tabel harus sebuah angka.","invalidRows":"Jumlah barus harus sebuah angka dan lebih besar dari 0.","invalidWidth":"Lebar tabel harus sebuah angka.","menu":"Properti Tabel","row":{"menu":"Baris","insertBefore":"Sisip Baris Sebelum","insertAfter":"Sisip Baris Sesudah","deleteRow":"Hapus Baris"},"rows":"Baris","summary":"Intisari","title":"Properti Tabel","toolbar":"Tabe","widthPc":"persen","widthPx":"piksel","widthUnit":"lebar satuan"},"stylescombo":{"label":"Gaya","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Opsi spesial karakter","title":"Pilih spesial karakter","toolbar":"Sisipkan spesial karakter"},"sourcedialog":{"toolbar":"Sumber","title":"Sumber"},"sourcearea":{"toolbar":"Sumber"},"showblocks":{"toolbar":"Perlihatkan Blok"},"removeformat":{"toolbar":"Hapus Format"},"pastetext":{"button":"Tempel sebagai teks polos","title":"Tempel sebagai Teks Polos"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Teks yang ingin anda tempel sepertinya di salin dari Word. Apakah anda mau membersihkannya sebelum menempel?","error":"Tidak mungkin membersihkan data yang ditempel dikerenakan kesalahan internal","title":"Tempel dari Word","toolbar":"Tempel dari Word"},"maximize":{"maximize":"Memperbesar","minimize":"Memperkecil"},"magicline":{"title":"Masukkan paragraf disini"},"list":{"bulletedlist":"Sisip/Hapus Daftar Bullet","numberedlist":"Sisip/Hapus Daftar Bernomor"},"justify":{"block":"Rata kiri-kanan","center":"Pusat","left":"Align Left","right":"Align Right"},"indent":{"indent":"Tingkatkan Lekuk","outdent":"Kurangi Lekuk"},"image2":{"alt":"Teks alternatif","btnUpload":"Kirim ke Server","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Info Gambar","lockRatio":"Lock Ratio","menu":"Image Properties","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Reset Size","resizer":"Click and drag to resize","title":"Image Properties","uploadTab":"Unggah","urlMissing":"Image source URL is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Sisip Garis Horisontal"},"format":{"label":"Bentuk","panelTitle":"Bentuk Paragraf","tag_address":"Alamat","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Membentuk"},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Opsi Konteks Pilihan"},"clipboard":{"copy":"Salin","copyError":"Pengaturan keamanan peramban anda tidak mengizinkan editor untuk mengeksekusi operasi menyalin secara otomatis. Mohon gunakan papan tuts (Ctrl/Cmd+C)","cut":"Potong","cutError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute cutting operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Tempel","pasteArea":"Area Tempel","pasteMsg":"Please paste inside the following box using the keyboard (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) and hit OK","securityMsg":"Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.","title":"Tempel"},"button":{"selectedLabel":"%1 (Selected)"},"blockquote":{"toolbar":"Kutipan Blok"},"basicstyles":{"bold":"Huruf Tebal","italic":"Huruf Miring","strike":"Strikethrough","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Garis Bawah"},"about":{"copy":"Hak cipta &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"Tentang CKEditor","help":"Cel $1 untuk bantuan.","moreInfo":"Untuk informasi lisensi silahkan kunjungi web site kami:","title":"Tentang CKEditor","userGuide":"Petunjuk Pengguna CKEditor"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Tekan ALT 0 untuk bantuan.","browseServer":"Jelajah Server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Unggah","uploadSubmit":"Kirim ke Server","image":"Gambar","flash":"Flash","form":"Formulir","checkbox":"Kotak Cek","radio":"Tombol Radio","textField":"Kolom Teks","textarea":"Area Teks","hiddenField":"Kolom Tersembunyi","button":"Tombol","select":"Kolom Seleksi","imageButton":"Tombol Gambar","notSet":"<tidak diatur>","id":"Id","name":"Nama","langDir":"Arah Bahasa","langDirLtr":"Kiri ke Kanan (LTR)","langDirRtl":"Kanan ke Kiri","langCode":"Kode Bahasa","longDescr":"Deskripsi URL Panjang","cssClass":"Kelas Stylesheet","advisoryTitle":"Penasehat Judul","cssStyle":"Gaya","ok":"OK","cancel":"Batal","close":"Tutup","preview":"Pratinjau","resize":"Ubah ukuran","generalTab":"Umum","advancedTab":"Advanced","validateNumberFailed":"Nilai ini tidak sebuah angka","confirmNewPage":"Semua perubahan yang tidak disimpan di konten ini akan hilang. Apakah anda yakin ingin memuat halaman baru?","confirmCancel":"Beberapa opsi telah berubah. Apakah anda yakin ingin menutup dialog?","options":"Opsi","target":"Sasaran","targetNew":"Jendela Baru (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Jendela yang Sama (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Kiri ke Kanan (LTR)","langDirRTL":"Kanan ke Kiri (RTL)","styles":"Gaya","cssClasses":"Kelas Stylesheet","width":"Lebar","height":"Tinggi","align":"Penjajaran","alignLeft":"Kiri","alignRight":"Kanan","alignCenter":"Tengah","alignJustify":"Rata kiri-kanan","alignTop":"Atas","alignMiddle":"Tengah","alignBottom":"Bawah","alignNone":"None","invalidValue":"Nilai tidak sah.","invalidHeight":"Tinggi harus sebuah angka.","invalidWidth":"Lebar harus sebuah angka.","invalidCssLength":"Nilai untuk \"%1\" harus sebuah angkat positif dengan atau tanpa pengukuran unit CSS yang sah (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Nilai yang dispesifikasian untuk kolom \"%1\" harus sebuah angka positif dengan atau tanpa sebuah unit pengukuran HTML (px atau %) yang valid.","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Masukkan sebuah angka untuk sebuah nilai dalam pixel atau sebuah angka dengan unit CSS yang sah (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, tidak tersedia</span>"}};
\ No newline at end of file
CKEDITOR.lang['id']={"widget":{"move":"Tekan dan geser untuk memindahkan"},"undo":{"redo":"Kembali lakukan","undo":"Batalkan perlakuan"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Ciutkan Toolbar","toolbarExpand":"Bentangkan Toolbar","toolbarGroups":{"document":"Dokumen","clipboard":"Papan klip / Kembalikan perlakuan","editing":"Sunting","forms":"Formulir","basicstyles":"Gaya Dasar","paragraph":"Paragraf","links":"Tautan","insert":"Sisip","styles":"Gaya","colors":"Warna","tools":"Alat"},"toolbars":"Toolbar Penyunting"},"table":{"border":"Ukuran batas","caption":"Judul halaman","cell":{"menu":"Sel","insertBefore":"Sisip Sel Sebelum","insertAfter":"Sisip Sel Setelah","deleteCell":"Hapus Sel","merge":"Gabungkan Sel","mergeRight":"Gabungkan ke Kanan","mergeDown":"Gabungkan ke Bawah","splitHorizontal":"Pisahkan Sel Secara Horisontal","splitVertical":"Pisahkan Sel Secara Vertikal","title":"Properti Sel","cellType":"Tipe Sel","rowSpan":"Rentang antar baris","colSpan":"Rentang antar kolom","wordWrap":"Word Wrap","hAlign":"Jajaran Horisontal","vAlign":"Jajaran Vertikal","alignBaseline":"Dasar","bgColor":"Warna Latar Belakang","borderColor":"Warna Batasan","data":"Data","header":"Header","yes":"Ya","no":"Tidak","invalidWidth":"Lebar sel harus sebuah angka.","invalidHeight":"Tinggi sel harus sebuah angka","invalidRowSpan":"Rentang antar baris harus angka seluruhnya.","invalidColSpan":"Rentang antar kolom harus angka seluruhnya","chooseColor":"Pilih"},"cellPad":"Sel spasi dalam","cellSpace":"Spasi antar sel","column":{"menu":"Kolom","insertBefore":"Sisip Kolom Sebelum","insertAfter":"Sisip Kolom Sesudah","deleteColumn":"Hapus Kolom"},"columns":"Kolom","deleteTable":"Hapus Tabel","headers":"Headers","headersBoth":"Keduanya","headersColumn":"Kolom pertama","headersNone":"Tidak ada","headersRow":"Baris Pertama","invalidBorder":"Ukuran batasan harus sebuah angka","invalidCellPadding":"'Spasi dalam' sel harus angka positif.","invalidCellSpacing":"Spasi antar sel harus angka positif.","invalidCols":"Jumlah kolom harus sebuah angka lebih besar dari 0","invalidHeight":"Tinggi tabel harus sebuah angka.","invalidRows":"Jumlah barus harus sebuah angka dan lebih besar dari 0.","invalidWidth":"Lebar tabel harus sebuah angka.","menu":"Properti Tabel","row":{"menu":"Baris","insertBefore":"Sisip Baris Sebelum","insertAfter":"Sisip Baris Sesudah","deleteRow":"Hapus Baris"},"rows":"Baris","summary":"Intisari","title":"Properti Tabel","toolbar":"Tabe","widthPc":"persen","widthPx":"piksel","widthUnit":"lebar satuan"},"stylescombo":{"label":"Gaya","panelTitle":"Formatting Styles","panelTitle1":"Block Styles","panelTitle2":"Inline Styles","panelTitle3":"Object Styles"},"specialchar":{"options":"Opsi spesial karakter","title":"Pilih spesial karakter","toolbar":"Sisipkan spesial karakter"},"sourcedialog":{"toolbar":"Sumber","title":"Sumber"},"sourcearea":{"toolbar":"Sumber"},"showblocks":{"toolbar":"Perlihatkan Blok"},"removeformat":{"toolbar":"Hapus Format"},"pastetext":{"button":"Tempel sebagai teks polos","title":"Tempel sebagai Teks Polos"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Teks yang ingin anda tempel sepertinya di salin dari Word. Apakah anda mau membersihkannya sebelum menempel?","error":"Tidak mungkin membersihkan data yang ditempel dikerenakan kesalahan internal","title":"Tempel dari Word","toolbar":"Tempel dari Word"},"maximize":{"maximize":"Memperbesar","minimize":"Memperkecil"},"magicline":{"title":"Masukkan paragraf disini"},"list":{"bulletedlist":"Sisip/Hapus Daftar Bullet","numberedlist":"Sisip/Hapus Daftar Bernomor"},"justify":{"block":"Rata kiri-kanan","center":"Pusat","left":"Align Left","right":"Align Right"},"indent":{"indent":"Tingkatkan Lekuk","outdent":"Kurangi Lekuk"},"image2":{"alt":"Teks alternatif","btnUpload":"Kirim ke Server","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Info Gambar","lockRatio":"Lock Ratio","menu":"Image Properties","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Atur Ulang Ukuran","resizer":"Click and drag to resize","title":"Image Properties","uploadTab":"Unggah","urlMissing":"Image source URL is missing."},"horizontalrule":{"toolbar":"Sisip Garis Horisontal"},"format":{"label":"Bentuk","panelTitle":"Bentuk Paragraf","tag_address":"Alamat","tag_div":"Normal (DIV)","tag_h1":"Heading 1","tag_h2":"Heading 2","tag_h3":"Heading 3","tag_h4":"Heading 4","tag_h5":"Heading 5","tag_h6":"Heading 6","tag_p":"Normal","tag_pre":"Membentuk"},"elementspath":{"eleLabel":"Elements path","eleTitle":"%1 element"},"contextmenu":{"options":"Opsi Konteks Pilihan"},"clipboard":{"copy":"Salin","copyError":"Pengaturan keamanan peramban anda tidak mengizinkan editor untuk mengeksekusi operasi menyalin secara otomatis. Mohon gunakan papan tuts (Ctrl/Cmd+C)","cut":"Potong","cutError":"Your browser security settings don't permit the editor to automatically execute cutting operations. Please use the keyboard for that (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Tempel","pasteArea":"Area Tempel","pasteMsg":"Please paste inside the following box using the keyboard (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) and hit OK","securityMsg":"Karena pengaturan keamanan peramban anda, editor tida dapat mengakses data clipboard anda secara langsung. Anda harus mem-paste kembali pada halaman ini","title":"Tempel"},"button":{"selectedLabel":"%1(Dipilih)"},"blockquote":{"toolbar":"Kutipan Blok"},"basicstyles":{"bold":"Huruf Tebal","italic":"Huruf Miring","strike":"Strikethrough","subscript":"Subscript","superscript":"Superscript","underline":"Garis Bawah"},"about":{"copy":"Hak cipta &copy; $1. All rights reserved.","dlgTitle":"Tentang CKEditor","help":"Cel $1 untuk bantuan.","moreInfo":"Untuk informasi lisensi silahkan kunjungi web site kami:","title":"Tentang CKEditor","userGuide":"Petunjuk Pengguna CKEditor"},"editor":"Rich Text Editor","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"Tekan ALT 0 untuk bantuan.","browseServer":"Jelajah Server","url":"URL","protocol":"Protokol","upload":"Unggah","uploadSubmit":"Kirim ke Server","image":"Gambar","flash":"Flash","form":"Formulir","checkbox":"Kotak Cek","radio":"Tombol Radio","textField":"Kolom Teks","textarea":"Area Teks","hiddenField":"Kolom Tersembunyi","button":"Tombol","select":"Kolom Seleksi","imageButton":"Tombol Gambar","notSet":"<tidak diatur>","id":"Id","name":"Nama","langDir":"Arah Bahasa","langDirLtr":"Kiri ke Kanan (LTR)","langDirRtl":"Kanan ke Kiri","langCode":"Kode Bahasa","longDescr":"Deskripsi URL Panjang","cssClass":"Kelas Stylesheet","advisoryTitle":"Penasehat Judul","cssStyle":"Gaya","ok":"OK","cancel":"Batal","close":"Tutup","preview":"Pratinjau","resize":"Ubah ukuran","generalTab":"Umum","advancedTab":"Advanced","validateNumberFailed":"Nilai ini tidak sebuah angka","confirmNewPage":"Semua perubahan yang tidak disimpan di konten ini akan hilang. Apakah anda yakin ingin memuat halaman baru?","confirmCancel":"Beberapa opsi telah berubah. Apakah anda yakin ingin menutup dialog?","options":"Opsi","target":"Sasaran","targetNew":"Jendela Baru (_blank)","targetTop":"Topmost Window (_top)","targetSelf":"Jendela yang Sama (_self)","targetParent":"Parent Window (_parent)","langDirLTR":"Kiri ke Kanan (LTR)","langDirRTL":"Kanan ke Kiri (RTL)","styles":"Gaya","cssClasses":"Kelas Stylesheet","width":"Lebar","height":"Tinggi","align":"Penjajaran","alignLeft":"Kiri","alignRight":"Kanan","alignCenter":"Tengah","alignJustify":"Rata kiri-kanan","alignTop":"Atas","alignMiddle":"Tengah","alignBottom":"Bawah","alignNone":"None","invalidValue":"Nilai tidak sah.","invalidHeight":"Tinggi harus sebuah angka.","invalidWidth":"Lebar harus sebuah angka.","invalidCssLength":"Nilai untuk \"%1\" harus sebuah angkat positif dengan atau tanpa pengukuran unit CSS yang sah (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","invalidHtmlLength":"Nilai yang dispesifikasian untuk kolom \"%1\" harus sebuah angka positif dengan atau tanpa sebuah unit pengukuran HTML (px atau %) yang valid.","invalidInlineStyle":"Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of \"name : value\", separated by semi-colons.","cssLengthTooltip":"Masukkan sebuah angka untuk sebuah nilai dalam pixel atau sebuah angka dengan unit CSS yang sah (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, tidak tersedia</span>"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -3,7 +3,8 @@
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","eo",{title:"Uzindikoj pri atingeblo",contents:"Helpilenhavo. Por fermi tiun dialogon, premu la ESKAPAN klavon.",legend:[{name:"Ĝeneralaĵoj",items:[{name:"Ilbreto de la redaktilo",legend:"Premu ${toolbarFocus} por atingi la ilbreton. Moviĝu al la sekva aŭ antaŭa grupoj de la ilbreto per la klavoj TABA kaj MAJUSKLIGA+TABA. Moviĝu al la sekva aŭ antaŭa butonoj de la ilbreto per la klavoj SAGO DEKSTREN kaj SAGO MALDEKSTREN. Premu la SPACETklavon aŭ la ENENklavon por aktivigi la ilbretbutonon."},
{name:"Redaktildialogo",legend:"Inside a dialog, press TAB to navigate to the next dialog element, press SHIFT+TAB to move to the previous dialog element, press ENTER to submit the dialog, press ESC to cancel the dialog. When a dialog has multiple tabs, the tab list can be reached either with ALT+F10 or with TAB as part of the dialog tabbing order. With tab list focused, move to the next and previous tab with RIGHT and LEFT ARROW, respectively."},{name:"Kunteksta menuo de la redaktilo",legend:"Premu ${contextMenu} aŭ entajpu la KLAVKOMBINAĴON por malfermi la kuntekstan menuon. Poste moviĝu al la sekva opcio de la menuo per la klavoj TABA aŭ SAGO SUBEN. Moviĝu al la antaŭa opcio per la klavoj MAJUSKLGA + TABA aŭ SAGO SUPREN. Premu la SPACETklavon aŭ ENENklavon por selekti la menuopcion. Malfermu la submenuon de la kuranta opcio per la SPACETklavo aŭ la ENENklavo aŭ la SAGO DEKSTREN. Revenu al la elemento de la patra menuo per la klavoj ESKAPA aŭ SAGO MALDEKSTREN. Fermu la kuntekstan menuon per la ESKAPA klavo."},
{name:"Redaktildialogo",legend:"En dialogo, premu la TABAN klavon por navigi al la sekva dialogelemento, premu la MAJUSKLIGAN+TABAN klavon por iri al la antaŭa dialogelemento, premu la ENEN klavon por sendi la dialogon, premu la ESKAPAN klavon por nuligi la dialogon. Kiam dialogo havas multajn langetojn, eblas atingi la langetliston aŭ per ALT+F10 aŭ per la TABA klavo kiel parton de la dialoga taba ordo. En langetlisto, moviĝu al la sekva kaj antaŭa langeto per la klavoj SAGO DEKSTREN KAJ MALDEKSTREN respektive."},
{name:"Kunteksta menuo de la redaktilo",legend:"Premu ${contextMenu} aŭ entajpu la KLAVKOMBINAĴON por malfermi la kuntekstan menuon. Poste moviĝu al la sekva opcio de la menuo per la klavoj TABA aŭ SAGO SUBEN. Moviĝu al la antaŭa opcio per la klavoj MAJUSKLGA + TABA aŭ SAGO SUPREN. Premu la SPACETklavon aŭ ENENklavon por selekti la menuopcion. Malfermu la submenuon de la kuranta opcio per la SPACETklavo aŭ la ENENklavo aŭ la SAGO DEKSTREN. Revenu al la elemento de la patra menuo per la klavoj ESKAPA aŭ SAGO MALDEKSTREN. Fermu la kuntekstan menuon per la ESKAPA klavo."},
{name:"Fallisto de la redaktilo",legend:"En fallisto, moviĝu al la sekva listelemento per la klavoj TABA aŭ SAGO SUBEN. Moviĝu al la antaŭa listelemento per la klavoj MAJUSKLIGA+TABA aŭ SAGO SUPREN. Premu la SPACETklavon aŭ ENENklavon por selekti la opcion en la listo. Premu la ESKAPAN klavon por fermi la falmenuon."},{name:"Breto indikanta la vojon al la redaktilelementoj",legend:"Premu ${elementsPathFocus} por navigi al la breto indikanta la vojon al la redaktilelementoj. Moviĝu al la butono de la sekva elemento per la klavoj TABA aŭ SAGO DEKSTREN. Moviĝu al la butono de la antaŭa elemento per la klavoj MAJUSKLIGA+TABA aŭ SAGO MALDEKSTREN. Premu la SPACETklavon aŭ ENENklavon por selekti la elementon en la redaktilo."}]},
{name:"Komandoj",items:[{name:"Komando malfari",legend:"Premu ${undo}"},{name:"Komando refari",legend:"Premu ${redo}"},{name:"Komando grasa",legend:"Premu ${bold}"},{name:"Komando kursiva",legend:"Premu ${italic}"},{name:"Komando substreki",legend:"Premu ${underline}"},{name:"Komando ligilo",legend:"Premu ${link}"},{name:"Komando faldi la ilbreton",legend:"Premu ${toolbarCollapse}"},{name:"Komando por atingi la antaŭan fokusan spacon",legend:"Press ${accessPreviousSpace} por atingi la plej proksiman neatingeblan fokusan spacon antaŭ la kursoro, ekzemple : du kuntuŝiĝajn HR elementojn. Ripetu la klavkombinaĵon por atingi malproksimajn fokusajn spacojn."},
{name:"Komando por atingi la sekvan fokusan spacon",legend:"Press ${accessNextSpace} por atingi la plej proksiman neatingeblan fokusan spacon post la kursoro, ekzemple : du kuntuŝiĝajn HR elementojn. Ripetu la klavkombinajôn por atingi malproksimajn fokusajn spacojn"},{name:"Helpilo pri atingeblo",legend:"Premu ${a11yHelp}"}]}],backspace:"Retropaŝo",tab:"Tabo",enter:"Enigi",shift:"Registrumo",ctrl:"Stirklavo",alt:"Alt-klavo",pause:"Paŭzo",capslock:"Majuskla baskulo",escape:"Eskapa klavo",pageUp:"Antaŭa Paĝo",
......
/*
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","eu",{title:"Erabilerraztasunaren argibideak",contents:"Laguntzaren edukiak. Elkarrizketa-koadro hau ixteko sakatu ESC.",legend:[{name:"Orokorra",items:[{name:"Editorearen tresna-barra",legend:"Sakatu ${toolbarFocus} tresna-barrara nabigatzeko. Tresna-barrako aurreko eta hurrengo taldera joateko erabili TAB eta MAIUS+TAB. Tresna-barrako aurreko eta hurrengo botoira joateko erabili ESKUIN-GEZIA eta EZKER-GEZIA. Sakatu ZURIUNEA edo SARTU tresna-barrako botoia aktibatzeko."},
{name:"Editorearen elkarrizketa-koadroa",legend:"Elkarrizketa-koadro baten barruan sakatu TAB hurrengo elementura nabigatzeko, sakatu MAIUS+TAB aurreko elementura joateko, sakatu SARTU elkarrizketa-koadroa bidaltzeko eta sakatu ESC uzteko. Elkarrizketa-koadro batek hainbat fitxa dituenean, ALT+F10 erabiliz irits daiteke fitxen zerrendara, edo TAB erabiliz. Fokoa fitxen zerrendak duenean, aurreko eta hurrengo fitxetara joateko erabili EZKER-GEZIA eta ESKUIN-GEZIA."},{name:"Editorearen testuinguru-menua",
legend:"Sakatu ${contextMenu} edo APLIKAZIO TEKLA testuinguru-menua irekitzeko. Menuko hurrengo aukerara joateko erabili TAB edo BEHERA GEZIA. Aurreko aukerara nabigatzeko erabili MAIUS+TAB edo GORA GEZIA. Sakatu ZURIUNEA edo SARTU menuko aukera hautatzeko. Ireki uneko aukeraren azpi-menua ZURIUNEA edo SARTU edo ESKUIN-GEZIA erabiliz. Menuko aukera gurasora itzultzeko erabili ESC edo EZKER-GEZIA. Testuinguru-menua ixteko sakatu ESC."},{name:"Editorearen zerrenda-koadroa",legend:"Zerrenda-koadro baten barruan, zerrendako hurrengo elementura joateko erabili TAB edo BEHERA GEZIA. Zerrendako aurreko elementura nabigatzeko MAIUS+TAB edo GORA GEZIA. Sakatu ZURIUNEA edo SARTU zerrendako aukera hautatzeko. Sakatu ESC zerrenda-koadroa ixteko."},
{name:"Editorearen elementuaren bide-barra",legend:"Sakatu ${elementsPathFocus} elementuaren bide-barrara nabigatzeko. Hurrengo elementuaren botoira joateko erabili TAB edo ESKUIN-GEZIA. Aurreko botoira joateko aldiz erabili MAIUS+TAB edo EZKER-GEZIA. Elementua editorean hautatzeko sakatu ZURIUNEA edo SARTU."}]},{name:"Komandoak",items:[{name:"Desegin komandoa",legend:"Sakatu ${undo}"},{name:"Berregin komandoa",legend:"Sakatu ${redo}"},{name:"Lodia komandoa",legend:"Sakatu ${bold}"},{name:"Etzana komandoa",
legend:"Sakatu ${italic}"},{name:"Azpimarratu komandoa",legend:"Sakatu ${underline}"},{name:"Esteka komandoa",legend:"Sakatu ${link}"},{name:"Tolestu tresna-barra komandoa",legend:"Sakatu ${toolbarCollapse}"},{name:" Access previous focus space command",legend:"Press ${accessPreviousSpace} to access the closest unreachable focus space before the caret, for example: two adjacent HR elements. Repeat the key combination to reach distant focus spaces."},{name:" Access next focus space command",legend:"Press ${accessNextSpace} to access the closest unreachable focus space after the caret, for example: two adjacent HR elements. Repeat the key combination to reach distant focus spaces."},
{name:"Erabilerraztasunaren laguntza",legend:"Sakatu ${a11yHelp}"}]}],backspace:"Atzera tekla",tab:"Tabuladorea",enter:"Sartu",shift:"Maius",ctrl:"Ktrl",alt:"Alt",pause:"Pausatu",capslock:"Blok Maius",escape:"Ihes",pageUp:"Page Up",pageDown:"Page Down",end:"Buka",home:"Etxea",leftArrow:"Ezker-gezia",upArrow:"Gora gezia",rightArrow:"Eskuin-gezia",downArrow:"Behera gezia",insert:"Txertatu","delete":"Ezabatu",leftWindowKey:"Ezkerreko Windows tekla",rightWindowKey:"Eskuineko Windows tekla",selectKey:"Hautatu tekla",
numpad0:"Zenbakizko teklatua 0",numpad1:"Zenbakizko teklatua 1",numpad2:"Zenbakizko teklatua 2",numpad3:"Zenbakizko teklatua 3",numpad4:"Zenbakizko teklatua 4",numpad5:"Zenbakizko teklatua 5",numpad6:"Zenbakizko teklatua 6",numpad7:"Zenbakizko teklatua 7",numpad8:"Zenbakizko teklatua 8",numpad9:"Zenbakizko teklatua 9",multiply:"Biderkatu",add:"Gehitu",subtract:"Kendu",decimalPoint:"Koma hamartarra",divide:"Zatitu",f1:"F1",f2:"F2",f3:"F3",f4:"F4",f5:"F5",f6:"F6",f7:"F7",f8:"F8",f9:"F9",f10:"F10",f11:"F11",
f12:"F12",numLock:"Blok Zenb",scrollLock:"Blok Korr",semiColon:"Puntu eta koma",equalSign:"Berdin zeinua",comma:"Koma",dash:"Marratxoa",period:"Puntua",forwardSlash:"Barra",graveAccent:"Azentu kamutsa",openBracket:"Parentesia ireki",backSlash:"Alderantzizko barra",closeBracket:"Itxi parentesia",singleQuote:"Komatxo bakuna"});
\ No newline at end of file
......@@ -3,7 +3,7 @@
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","fr",{title:"Instructions d'accessibilité",contents:"Contenu de l'aide. Pour fermer ce dialogue, appuyez sur la touche ÉCHAP (Echappement).",legend:[{name:"Général",items:[{name:"Barre d'outils de l'éditeur",legend:"Appuyer sur ${toolbarFocus} pour accéder à la barre d'outils. Se déplacer vers les groupes suivant ou précédent de la barre d'outil avec les touches MAJ et MAJ+TAB. Se déplacer vers les boutons suivant ou précédent de la barre d'outils avec les touches FLÈCHE DROITE et FLÈCHE GAUCHE. Appuyer sur la barre d'espace ou la touche ENTRÉE pour activer le bouton de barre d'outils."},
{name:"Dialogue de l'éditeur",legend:"Inside a dialog, press TAB to navigate to the next dialog element, press SHIFT+TAB to move to the previous dialog element, press ENTER to submit the dialog, press ESC to cancel the dialog. When a dialog has multiple tabs, the tab list can be reached either with ALT+F10 or with TAB as part of the dialog tabbing order. With tab list focused, move to the next and previous tab with RIGHT and LEFT ARROW, respectively."},{name:"Menu contextuel de l'éditeur",legend:"Appuyer sur ${contextMenu} ou entrer le RACCOURCI CLAVIER pour ouvrir le menu contextuel. Puis se déplacer vers l'option suivante du menu avec les touches TAB ou FLÈCHE BAS. Se déplacer vers l'option précédente avec les touches MAJ+TAB ou FLÈCHE HAUT. appuyer sur la BARRE D'ESPACE ou la touche ENTRÉE pour sélectionner l'option du menu. Oovrir le sous-menu de l'option courante avec la BARRE D'ESPACE ou les touches ENTRÉE ou FLÈCHE DROITE. Revenir à l'élément de menu parent avec les touches ÉCHAP ou FLÈCHE GAUCHE. Fermer le menu contextuel avec ÉCHAP."},
{name:"Dialogue de l'éditeur",legend:"Dans un dialogue, appuyer sur TAB pour aller à l'élément suivant du dialogue, appuyer sur MAJ+TAB pour aller à l'élément précédent du dialogue, appuyer sur ECHAP pour annuler le dialogue. Quand un dialogue a de multiples onglets, on peut accéder à la liste des onglets avec ALT+F10 ou avec TAB. Dans la liste des onglets, se déplacer vers le suivant ou le précédent avec les FLECHES DROITE et GAUCHE respectivement."},{name:"Menu contextuel de l'éditeur",legend:"Appuyer sur ${contextMenu} ou entrer le RACCOURCI CLAVIER pour ouvrir le menu contextuel. Puis se déplacer vers l'option suivante du menu avec les touches TAB ou FLÈCHE BAS. Se déplacer vers l'option précédente avec les touches MAJ+TAB ou FLÈCHE HAUT. appuyer sur la BARRE D'ESPACE ou la touche ENTRÉE pour sélectionner l'option du menu. Oovrir le sous-menu de l'option courante avec la BARRE D'ESPACE ou les touches ENTRÉE ou FLÈCHE DROITE. Revenir à l'élément de menu parent avec les touches ÉCHAP ou FLÈCHE GAUCHE. Fermer le menu contextuel avec ÉCHAP."},
{name:"Zone de liste de l'éditeur",legend:"Dans la liste en menu déroulant, se déplacer vers l'élément suivant de la liste avec les touches TAB ou FLÈCHE BAS. Se déplacer vers l'élément précédent de la liste avec les touches MAJ+TAB ou FLÈCHE HAUT. Appuyer sur la BARRE D'ESPACE ou sur ENTRÉE pour sélectionner l'option dans la liste. Appuyer sur ÉCHAP pour fermer le menu déroulant."},{name:"Barre d'emplacement des éléments de l'éditeur",legend:"Appuyer sur ${elementsPathFocus} pour naviguer vers la barre d'emplacement des éléments de l'éditeur. Se déplacer vers le bouton d'élément suivant avec les touches TAB ou FLÈCHE DROITE. Se déplacer vers le bouton d'élément précédent avec les touches MAJ+TAB ou FLÈCHE GAUCHE. Appuyer sur la BARRE D'ESPACE ou sur ENTRÉE pour sélectionner l'élément dans l'éditeur."}]},
{name:"Commandes",items:[{name:" Annuler la commande",legend:"Appuyer sur ${undo}"},{name:"Refaire la commande",legend:"Appuyer sur ${redo}"},{name:" Commande gras",legend:"Appuyer sur ${bold}"},{name:" Commande italique",legend:"Appuyer sur ${italic}"},{name:" Commande souligné",legend:"Appuyer sur ${underline}"},{name:" Commande lien",legend:"Appuyer sur ${link}"},{name:" Commande enrouler la barre d'outils",legend:"Appuyer sur ${toolbarCollapse}"},{name:"Accéder à la précédente commande d'espace de mise au point",
legend:"Appuyez sur ${accessPreviousSpace} pour accéder à l'espace hors d'atteinte le plus proche avant le caret, par exemple: deux éléments HR adjacents. Répétez la combinaison de touches pour atteindre les espaces de mise au point distants."},{name:"Accès à la prochaine commande de l'espace de mise au point",legend:"Appuyez sur ${accessNextSpace} pour accéder au plus proche espace de mise au point hors d'atteinte après le caret, par exemple: deux éléments HR adjacents. répétez la combinaison de touches pour atteindre les espace de mise au point distants."},
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","ru",{title:"Горячие клавиши",contents:"Помощь. Для закрытия этого окна нажмите ESC.",legend:[{name:"Основное",items:[{name:"Панель инструментов",legend:"Нажмите ${toolbarFocus} для перехода к панели инструментов. Для перемещения между группами панели инструментов используйте TAB и SHIFT+TAB. Для перемещения между кнопками панели иструментов используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО. Нажмите ПРОБЕЛ или ENTER для запуска кнопки панели инструментов."},{name:"Диалоги",legend:"Inside a dialog, press TAB to navigate to the next dialog element, press SHIFT+TAB to move to the previous dialog element, press ENTER to submit the dialog, press ESC to cancel the dialog. When a dialog has multiple tabs, the tab list can be reached either with ALT+F10 or with TAB as part of the dialog tabbing order. With tab list focused, move to the next and previous tab with RIGHT and LEFT ARROW, respectively."},
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","ru",{title:"Горячие клавиши",contents:"Помощь. Для закрытия этого окна нажмите ESC.",legend:[{name:"Основное",items:[{name:"Панель инструментов",legend:"Нажмите ${toolbarFocus} для перехода к панели инструментов. Для перемещения между группами панели инструментов используйте TAB и SHIFT+TAB. Для перемещения между кнопками панели иструментов используйте кнопки ВПРАВО или ВЛЕВО. Нажмите ПРОБЕЛ или ENTER для запуска кнопки панели инструментов."},{name:"Диалоги",legend:'Внутри диалога, нажмите TAB чтобы перейти к следующему элементу диалога, нажмите SHIFT+TAB чтобы перейти к предыдущему элементу диалога, нажмите ENTER чтобы отправить диалог, нажмите ESC чтобы отменить диалог. Когда диалоговое окно имеет несколько вкладок, получить доступ к панели вкладок как части диалога можно нажатием или сочетания ALT+F10 или TAB, при этом активные элементы диалога будут перебираться с учетом порядка табуляции. При активной панели вкладок, переход к следующей или предыдущей вкладке осуществляется нажатием стрелки "ВПРАВО" или стрелки "ВЛЕВО" соответственно.'},
{name:"Контекстное меню",legend:'Нажмите ${contextMenu} или клавишу APPLICATION, чтобы открыть контекстное меню. Затем перейдите к следующему пункту меню с помощью TAB или стрелкой "ВНИЗ". Переход к предыдущей опции - SHIFT+TAB или стрелкой "ВВЕРХ". Нажмите SPACE, или ENTER, чтобы задействовать опцию меню. Открыть подменю текущей опции - SPACE или ENTER или стрелкой "ВПРАВО". Возврат к родительскому пункту меню - ESC или стрелкой "ВЛЕВО". Закрытие контекстного меню - ESC.'},{name:"Редактор списка",
legend:'Внутри окна списка, переход к следующему пункту списка - TAB или стрелкой "ВНИЗ". Переход к предыдущему пункту списка - SHIFT+TAB или стрелкой "ВВЕРХ". Нажмите SPACE, или ENTER, чтобы задействовать опцию списка. Нажмите ESC, чтобы закрыть окно списка.'},{name:"Путь к элементу",legend:'Нажмите ${elementsPathFocus}, чтобы перейти к панели пути элементов. Переход к следующей кнопке элемента - TAB или стрелкой "ВПРАВО". Переход к предыдущей кнопку - SHIFT+TAB или стрелкой "ВЛЕВО". Нажмите SPACE, или ENTER, чтобы выбрать элемент в редакторе.'}]},
{name:"Команды",items:[{name:"Отменить",legend:"Нажмите ${undo}"},{name:"Повторить",legend:"Нажмите ${redo}"},{name:"Полужирный",legend:"Нажмите ${bold}"},{name:"Курсив",legend:"Нажмите ${italic}"},{name:"Подчеркнутый",legend:"Нажмите ${underline}"},{name:"Гиперссылка",legend:"Нажмите ${link}"},{name:"Свернуть панель инструментов",legend:"Нажмите ${toolbarCollapse}"},{name:"Команды доступа к предыдущему фокусному пространству",legend:'Нажмите ${accessPreviousSpace}, чтобы обратиться к ближайшему недостижимому фокусному пространству перед символом "^", например: два смежных HR элемента. Повторите комбинацию клавиш, чтобы достичь отдаленных фокусных пространств.'},
......
......@@ -3,9 +3,10 @@
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","uk",{title:"Спеціальні Інструкції",contents:"Довідка. Натисніть ESC і вона зникне.",legend:[{name:"Основне",items:[{name:"Панель Редактора",legend:"Натисніть ${toolbarFocus} для переходу до панелі інструментів. Для переміщення між групами панелі інструментів використовуйте TAB і SHIFT+TAB. Для переміщення між кнопками панелі іструментів використовуйте кнопки СТРІЛКА ВПРАВО або ВЛІВО. Натисніть ПРОПУСК або ENTER для запуску кнопки панелі інструментів."},{name:"Діалог Редактора",
legend:"Inside a dialog, press TAB to navigate to the next dialog element, press SHIFT+TAB to move to the previous dialog element, press ENTER to submit the dialog, press ESC to cancel the dialog. When a dialog has multiple tabs, the tab list can be reached either with ALT+F10 or with TAB as part of the dialog tabbing order. With tab list focused, move to the next and previous tab with RIGHT and LEFT ARROW, respectively."},{name:"Контекстне Меню Редактора",legend:"Press ${contextMenu} or APPLICATION KEY to open context-menu. Потім перейдіть до наступного пункту меню за допомогою TAB або СТРІЛКИ ВНИЗ. Натисніть ПРОПУСК або ENTER для вибору параметру меню. Відкрийте підменю поточного параметру, натиснувши ПРОПУСК або ENTER або СТРІЛКУ ВПРАВО. Перейдіть до батьківського елемента меню, натиснувши ESC або СТРІЛКУ ВЛІВО. Закрийте контекстне меню, натиснувши ESC."},
{name:"Скринька Списків Редактора",legend:"Всередині списку переходимо до наступного пункту списку клавішею TAB або СТРІЛКА ВНИЗ. Перейти до попереднього елемента списку можна SHIFT+TAB або СТРІЛКА ВГОРУ. Натисніть ПРОПУСК або ENTER, щоб вибрати параметр списку. Натисніть клавішу ESC, щоб закрити список."},{name:"Шлях до елемента редактора",legend:"Натисніть ${elementsPathFocus} для навігації між елементами панелі. Перейдіть до наступного елемента кнопкою TAB або СТРІЛКА ВПРАВО. Перейдіть до попереднього елемента кнопкою SHIFT+TAB або СТРІЛКА ВЛІВО. Натисніть ПРОПУСК або ENTER для вибору елемента в редакторі."}]},
{name:"Команди",items:[{name:"Відмінити команду",legend:"Натисніть ${undo}"},{name:"Повторити",legend:"Натисніть ${redo}"},{name:"Жирний",legend:"Натисніть ${bold}"},{name:"Курсив",legend:"Натисніть ${italic}"},{name:"Підкреслений",legend:"Натисніть ${underline}"},{name:"Посилання",legend:"Натисніть ${link}"},{name:"Згорнути панель інструментів",legend:"Натисніть ${toolbarCollapse}"},{name:"Доступ до попереднього місця фокусування",legend:"Натисніть ${accessNextSpace} для доступу до найближчої недосяжної області фокусування перед кареткою, наприклад: два сусідні елементи HR. Повторіть комбінацію клавіш для досягнення віддалених областей фокусування."},
{name:"Доступ до наступного місця фокусування",legend:"Натисніть ${accessNextSpace} для доступу до найближчої недосяжної області фокусування після каретки, наприклад: два сусідні елементи HR. Повторіть комбінацію клавіш для досягнення віддалених областей фокусування."},{name:"Допомога з доступності",legend:"Натисніть ${a11yHelp}"}]}],backspace:"Backspace",tab:"Tab",enter:"Enter",shift:"Shift",ctrl:"Ctrl",alt:"Alt",pause:"Pause",capslock:"Caps Lock",escape:"Esc",pageUp:"Page Up",pageDown:"Page Down",
end:"End",home:"Home",leftArrow:"Ліва стрілка",upArrow:"Стрілка вгору",rightArrow:"Права стрілка",downArrow:"Стрілка вниз",insert:"Вставити","delete":"Видалити",leftWindowKey:"Ліва клавіша Windows",rightWindowKey:"Права клавіша Windows",selectKey:"Виберіть клавішу",numpad0:"Numpad 0",numpad1:"Numpad 1",numpad2:"Numpad 2",numpad3:"Numpad 3",numpad4:"Numpad 4",numpad5:"Numpad 5",numpad6:"Numpad 6",numpad7:"Numpad 7",numpad8:"Numpad 8",numpad9:"Numpad 9",multiply:"Множення",add:"Додати",subtract:"Віднімання",
decimalPoint:"Десяткова кома",divide:"Ділення",f1:"F1",f2:"F2",f3:"F3",f4:"F4",f5:"F5",f6:"F6",f7:"F7",f8:"F8",f9:"F9",f10:"F10",f11:"F11",f12:"F12",numLock:"Num Lock",scrollLock:"Scroll Lock",semiColon:"Крапка з комою",equalSign:"Знак рівності",comma:"Кома",dash:"Тире",period:"Період",forwardSlash:"Коса риска",graveAccent:"Гравіс",openBracket:"Відкрити дужку",backSlash:"Зворотна коса риска",closeBracket:"Закрити дужку",singleQuote:"Одинарні лапки"});
\ No newline at end of file
legend:'Усередині діалогу, натисніть TAB щоб перейти до наступного елементу діалогу, натисніть SHIFT+TAB щоб перейти до попереднього елемента діалогу, натисніть ENTER щоб відправити діалог, натисніть ESC щоб скасувати діалог. Коли діалогове вікно має декілька вкладок, отримати доступ до панелі вкладок як частині діалогу можна натисканням або поєднання ALT+F10 або TAB, при цьому активні елементи діалогу будуть перебиратися з урахуванням порядку табуляції. При активній панелі вкладок, перехід до наступної або попередньої вкладці здійснюється натисканням стрілки "ВПРАВО" або стрілки "ВЛЕВО" відповідно.'},
{name:"Контекстне Меню Редактора",legend:"Press ${contextMenu} or APPLICATION KEY to open context-menu. Потім перейдіть до наступного пункту меню за допомогою TAB або СТРІЛКИ ВНИЗ. Натисніть ПРОПУСК або ENTER для вибору параметру меню. Відкрийте підменю поточного параметру, натиснувши ПРОПУСК або ENTER або СТРІЛКУ ВПРАВО. Перейдіть до батьківського елемента меню, натиснувши ESC або СТРІЛКУ ВЛІВО. Закрийте контекстне меню, натиснувши ESC."},{name:"Скринька Списків Редактора",legend:"Усередині списку, перехід до наступного пункту списку виконується клавішею TAB або СТРІЛКА ВНИЗ. Перехід до попереднього елемента списку клавішею SHIFT+TAB або СТРІЛКА ВГОРУ. Натисніть ПРОПУСК або ENTER, щоб вибрати параметр списку. Натисніть клавішу ESC, щоб закрити список."},
{name:"Шлях до елемента редактора",legend:"Натисніть ${elementsPathFocus} для навігації між елементами панелі. Перейдіть до наступного елемента кнопкою TAB або СТРІЛКА ВПРАВО. Перейдіть до попереднього елемента кнопкою SHIFT+TAB або СТРІЛКА ВЛІВО. Натисніть ПРОПУСК або ENTER для вибору елемента в редакторі."}]},{name:"Команди",items:[{name:"Відмінити команду",legend:"Натисніть ${undo}"},{name:"Повторити",legend:"Натисніть ${redo}"},{name:"Жирний",legend:"Натисніть ${bold}"},{name:"Курсив",legend:"Натисніть ${italic}"},
{name:"Підкреслений",legend:"Натисніть ${underline}"},{name:"Посилання",legend:"Натисніть ${link}"},{name:"Згорнути панель інструментів",legend:"Натисніть ${toolbarCollapse}"},{name:"Доступ до попереднього місця фокусування",legend:"Натисніть ${accessNextSpace} для доступу до найближчої недосяжної області фокусування перед кареткою, наприклад: два сусідні елементи HR. Повторіть комбінацію клавіш для досягнення віддалених областей фокусування."},{name:"Доступ до наступного місця фокусування",legend:"Натисніть ${accessNextSpace} для доступу до найближчої недосяжної області фокусування після каретки, наприклад: два сусідні елементи HR. Повторіть комбінацію клавіш для досягнення віддалених областей фокусування."},
{name:"Допомога з доступності",legend:"Натисніть ${a11yHelp}"}]}],backspace:"Backspace",tab:"Tab",enter:"Enter",shift:"Shift",ctrl:"Ctrl",alt:"Alt",pause:"Pause",capslock:"Caps Lock",escape:"Esc",pageUp:"Page Up",pageDown:"Page Down",end:"End",home:"Home",leftArrow:"Ліва стрілка",upArrow:"Стрілка вгору",rightArrow:"Права стрілка",downArrow:"Стрілка вниз",insert:"Вставити","delete":"Видалити",leftWindowKey:"Ліва клавіша Windows",rightWindowKey:"Права клавіша Windows",selectKey:"Виберіть клавішу",numpad0:"Numpad 0",
numpad1:"Numpad 1",numpad2:"Numpad 2",numpad3:"Numpad 3",numpad4:"Numpad 4",numpad5:"Numpad 5",numpad6:"Numpad 6",numpad7:"Numpad 7",numpad8:"Numpad 8",numpad9:"Numpad 9",multiply:"Множення",add:"Додати",subtract:"Віднімання",decimalPoint:"Десяткова кома",divide:"Ділення",f1:"F1",f2:"F2",f3:"F3",f4:"F4",f5:"F5",f6:"F6",f7:"F7",f8:"F8",f9:"F9",f10:"F10",f11:"F11",f12:"F12",numLock:"Num Lock",scrollLock:"Scroll Lock",semiColon:"Крапка з комою",equalSign:"Знак рівності",comma:"Кома",dash:"Тире",period:"Період",
forwardSlash:"Коса риска",graveAccent:"Гравіс",openBracket:"Відкрити дужку",backSlash:"Зворотна коса риска",closeBracket:"Закрити дужку",singleQuote:"Одинарні лапки"});
\ No newline at end of file
......@@ -2,10 +2,11 @@
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.dialog.add("paste",function(c){function h(a){var b=new CKEDITOR.dom.document(a.document),f=b.getBody(),d=b.getById("cke_actscrpt");d&&d.remove();f.setAttribute("contenteditable",!0);if(CKEDITOR.env.ie&&8>CKEDITOR.env.version)b.getWindow().on("blur",function(){b.$.selection.empty()});b.on("keydown",function(a){a=a.data;var b;switch(a.getKeystroke()){case 27:this.hide();b=1;break;case 9:case CKEDITOR.SHIFT+9:this.changeFocus(1),b=1}b&&a.preventDefault()},this);c.fire("ariaWidget",new CKEDITOR.dom.element(a.frameElement));
b.getWindow().getFrame().removeCustomData("pendingFocus")&&f.focus()}var e=c.lang.clipboard;c.on("pasteDialogCommit",function(a){a.data&&c.fire("paste",{type:"auto",dataValue:a.data,method:"paste",dataTransfer:CKEDITOR.plugins.clipboard.initPasteDataTransfer()})},null,null,1E3);return{title:e.title,minWidth:CKEDITOR.env.ie&&CKEDITOR.env.quirks?370:350,minHeight:CKEDITOR.env.quirks?250:245,onShow:function(){this.parts.dialog.$.offsetHeight;this.setupContent();this.parts.title.setHtml(this.customTitle||
e.title);this.customTitle=null},onLoad:function(){(CKEDITOR.env.ie7Compat||CKEDITOR.env.ie6Compat)&&"rtl"==c.lang.dir&&this.parts.contents.setStyle("overflow","hidden")},onOk:function(){this.commitContent()},contents:[{id:"general",label:c.lang.common.generalTab,elements:[{type:"html",id:"securityMsg",html:'\x3cdiv style\x3d"white-space:normal;width:340px"\x3e'+e.securityMsg+"\x3c/div\x3e"},{type:"html",id:"pasteMsg",html:'\x3cdiv style\x3d"white-space:normal;width:340px"\x3e'+e.pasteMsg+"\x3c/div\x3e"},
{type:"html",id:"editing_area",style:"width:100%;height:100%",html:"",focus:function(){var a=this.getInputElement(),b=a.getFrameDocument().getBody();!b||b.isReadOnly()?a.setCustomData("pendingFocus",1):b.focus()},setup:function(){var a=this.getDialog(),b='\x3chtml dir\x3d"'+c.config.contentsLangDirection+'" lang\x3d"'+(c.config.contentsLanguage||c.langCode)+'"\x3e\x3chead\x3e\x3cstyle\x3ebody{margin:3px;height:95%;word-break:break-all;}\x3c/style\x3e\x3c/head\x3e\x3cbody\x3e\x3cscript id\x3d"cke_actscrpt" type\x3d"text/javascript"\x3ewindow.parent.CKEDITOR.tools.callFunction('+
CKEDITOR.tools.addFunction(h,a)+",this);\x3c/script\x3e\x3c/body\x3e\x3c/html\x3e",f=CKEDITOR.env.air?"javascript:void(0)":CKEDITOR.env.ie&&!CKEDITOR.env.edge?"javascript:void((function(){"+encodeURIComponent("document.open();("+CKEDITOR.tools.fixDomain+")();document.close();")+'})())"':"",d=CKEDITOR.dom.element.createFromHtml('\x3ciframe class\x3d"cke_pasteframe" frameborder\x3d"0" allowTransparency\x3d"true" src\x3d"'+f+'" aria-label\x3d"'+e.pasteArea+'" aria-describedby\x3d"'+a.getContentElement("general",
"pasteMsg").domId+'"\x3e\x3c/iframe\x3e');d.on("load",function(a){a.removeListener();a=d.getFrameDocument();a.write(b);c.focusManager.add(a.getBody());CKEDITOR.env.air&&h.call(this,a.getWindow().$)},a);d.setCustomData("dialog",a);a=this.getElement();a.setHtml("");a.append(d);if(CKEDITOR.env.ie&&!CKEDITOR.env.edge){var g=CKEDITOR.dom.element.createFromHtml('\x3cspan tabindex\x3d"-1" style\x3d"position:absolute" role\x3d"presentation"\x3e\x3c/span\x3e');g.on("focus",function(){setTimeout(function(){d.$.contentWindow.focus()})});
a.append(g);this.focus=function(){g.focus();this.fire("focus")}}this.getInputElement=function(){return d};CKEDITOR.env.ie&&(a.setStyle("display","block"),a.setStyle("height",d.$.offsetHeight+2+"px"))},commit:function(){var a=this.getDialog().getParentEditor(),b=this.getInputElement().getFrameDocument().getBody(),c=b.getBogus(),d;c&&c.remove();d=b.getHtml();setTimeout(function(){a.fire("pasteDialogCommit",d)},0)}}]}]}});
\ No newline at end of file
CKEDITOR.dialog.add("paste",function(c){function k(a){var b=new CKEDITOR.dom.document(a.document),g=b.getBody(),d=b.getById("cke_actscrpt");d&&d.remove();g.setAttribute("contenteditable",!0);g.on(e.mainPasteEvent,function(a){a=e.initPasteDataTransfer(a);f?a!=f&&(f=e.initPasteDataTransfer()):f=a});if(CKEDITOR.env.ie&&8>CKEDITOR.env.version)b.getWindow().on("blur",function(){b.$.selection.empty()});b.on("keydown",function(a){a=a.data;var b;switch(a.getKeystroke()){case 27:this.hide();b=1;break;case 9:case CKEDITOR.SHIFT+
9:this.changeFocus(1),b=1}b&&a.preventDefault()},this);c.fire("ariaWidget",new CKEDITOR.dom.element(a.frameElement));b.getWindow().getFrame().removeCustomData("pendingFocus")&&g.focus()}var h=c.lang.clipboard,e=CKEDITOR.plugins.clipboard,f;c.on("pasteDialogCommit",function(a){a.data&&c.fire("paste",{type:"auto",dataValue:a.data.dataValue,method:"paste",dataTransfer:a.data.dataTransfer||e.initPasteDataTransfer()})},null,null,1E3);return{title:h.title,minWidth:CKEDITOR.env.ie&&CKEDITOR.env.quirks?370:
350,minHeight:CKEDITOR.env.quirks?250:245,onShow:function(){this.parts.dialog.$.offsetHeight;this.setupContent();this.parts.title.setHtml(this.customTitle||h.title);this.customTitle=null},onLoad:function(){(CKEDITOR.env.ie7Compat||CKEDITOR.env.ie6Compat)&&"rtl"==c.lang.dir&&this.parts.contents.setStyle("overflow","hidden")},onOk:function(){this.commitContent()},contents:[{id:"general",label:c.lang.common.generalTab,elements:[{type:"html",id:"securityMsg",html:'\x3cdiv style\x3d"white-space:normal;width:340px"\x3e'+
h.securityMsg+"\x3c/div\x3e"},{type:"html",id:"pasteMsg",html:'\x3cdiv style\x3d"white-space:normal;width:340px"\x3e'+h.pasteMsg+"\x3c/div\x3e"},{type:"html",id:"editing_area",style:"width:100%;height:100%",html:"",focus:function(){var a=this.getInputElement(),b=a.getFrameDocument().getBody();!b||b.isReadOnly()?a.setCustomData("pendingFocus",1):b.focus()},setup:function(){var a=this.getDialog(),b='\x3chtml dir\x3d"'+c.config.contentsLangDirection+'" lang\x3d"'+(c.config.contentsLanguage||c.langCode)+
'"\x3e\x3chead\x3e\x3cstyle\x3ebody{margin:3px;height:95%;word-break:break-all;}\x3c/style\x3e\x3c/head\x3e\x3cbody\x3e\x3cscript id\x3d"cke_actscrpt" type\x3d"text/javascript"\x3ewindow.parent.CKEDITOR.tools.callFunction('+CKEDITOR.tools.addFunction(k,a)+",this);\x3c/script\x3e\x3c/body\x3e\x3c/html\x3e",g=CKEDITOR.env.air?"javascript:void(0)":CKEDITOR.env.ie&&!CKEDITOR.env.edge?"javascript:void((function(){"+encodeURIComponent("document.open();("+CKEDITOR.tools.fixDomain+")();document.close();")+
'})())"':"",d=CKEDITOR.dom.element.createFromHtml('\x3ciframe class\x3d"cke_pasteframe" frameborder\x3d"0" allowTransparency\x3d"true" src\x3d"'+g+'" aria-label\x3d"'+h.pasteArea+'" aria-describedby\x3d"'+a.getContentElement("general","pasteMsg").domId+'"\x3e\x3c/iframe\x3e');f=null;d.on("load",function(a){a.removeListener();a=d.getFrameDocument();a.write(b);c.focusManager.add(a.getBody());CKEDITOR.env.air&&k.call(this,a.getWindow().$)},a);d.setCustomData("dialog",a);a=this.getElement();a.setHtml("");
a.append(d);if(CKEDITOR.env.ie&&!CKEDITOR.env.edge){var e=CKEDITOR.dom.element.createFromHtml('\x3cspan tabindex\x3d"-1" style\x3d"position:absolute" role\x3d"presentation"\x3e\x3c/span\x3e');e.on("focus",function(){setTimeout(function(){d.$.contentWindow.focus()})});a.append(e);this.focus=function(){e.focus();this.fire("focus")}}this.getInputElement=function(){return d};CKEDITOR.env.ie&&(a.setStyle("display","block"),a.setStyle("height",d.$.offsetHeight+2+"px"))},commit:function(){var a=this.getDialog().getParentEditor(),
b=this.getInputElement().getFrameDocument().getBody(),c=b.getBogus(),d;c&&c.remove();d=b.getHtml();setTimeout(function(){a.fire("pasteDialogCommit",{dataValue:d,dataTransfer:f||e.initPasteDataTransfer()})},0)}}]}]}});
\ No newline at end of file
/*
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","eu",{euro:"Euro zeinua",lsquo:"Left single quotation mark",rsquo:"Right single quotation mark",ldquo:"Left double quotation mark",rdquo:"Right double quotation mark",ndash:"En dash",mdash:"Em dash",iexcl:"Inverted exclamation mark",cent:"Cent sign",pound:"Pound sign",curren:"Currency sign",yen:"Yen sign",brvbar:"Broken bar",sect:"Section sign",uml:"Diaeresis",copy:"Copyright sign",ordf:"Feminine ordinal indicator",laquo:"Left-pointing double angle quotation mark",
not:"Ez zeinua",reg:"Registered sign",macr:"Macron",deg:"Degree sign",sup2:"Superscript two",sup3:"Superscript three",acute:"Acute accent",micro:"Micro sign",para:"Pilcrow sign",middot:"Middle dot",cedil:"Cedilla",sup1:"Superscript one",ordm:"Masculine ordinal indicator",raquo:"Right-pointing double angle quotation mark",frac14:"Vulgar fraction one quarter",frac12:"Vulgar fraction one half",frac34:"Vulgar fraction three quarters",iquest:"Inverted question mark",Agrave:"Latin capital letter A with grave accent",
Aacute:"Latin capital letter A with acute accent",Acirc:"Latin capital letter A with circumflex",Atilde:"Latin capital letter A with tilde",Auml:"Latin capital letter A with diaeresis",Aring:"Latin capital letter A with ring above",AElig:"Latin Capital letter Æ",Ccedil:"Latin capital letter C with cedilla",Egrave:"Latin capital letter E with grave accent",Eacute:"Latin capital letter E with acute accent",Ecirc:"Latin capital letter E with circumflex",Euml:"Latin capital letter E with diaeresis",Igrave:"Latin capital letter I with grave accent",
Iacute:"Latin capital letter I with acute accent",Icirc:"Latin capital letter I with circumflex",Iuml:"Latin capital letter I with diaeresis",ETH:"Latin capital letter Eth",Ntilde:"Latin capital letter N with tilde",Ograve:"Latin capital letter O with grave accent",Oacute:"Latin capital letter O with acute accent",Ocirc:"Latin capital letter O with circumflex",Otilde:"Latin capital letter O with tilde",Ouml:"Latin capital letter O with diaeresis",times:"Multiplication sign",Oslash:"Latin capital letter O with stroke",
Ugrave:"Latin capital letter U with grave accent",Uacute:"Latin capital letter U with acute accent",Ucirc:"Latin capital letter U with circumflex",Uuml:"Latin capital letter U with diaeresis",Yacute:"Latin capital letter Y with acute accent",THORN:"Latin capital letter Thorn",szlig:"Latin small letter sharp s",agrave:"Latin small letter a with grave accent",aacute:"Latin small letter a with acute accent",acirc:"Latin small letter a with circumflex",atilde:"Latin small letter a with tilde",auml:"Latin small letter a with diaeresis",
aring:"Latin small letter a with ring above",aelig:"Latin small letter æ",ccedil:"Latin small letter c with cedilla",egrave:"Latin small letter e with grave accent",eacute:"Latin small letter e with acute accent",ecirc:"Latin small letter e with circumflex",euml:"Latin small letter e with diaeresis",igrave:"Latin small letter i with grave accent",iacute:"Latin small letter i with acute accent",icirc:"Latin small letter i with circumflex",iuml:"Latin small letter i with diaeresis",eth:"Latin small letter eth",
ntilde:"Latin small letter n with tilde",ograve:"Latin small letter o with grave accent",oacute:"Latin small letter o with acute accent",ocirc:"Latin small letter o with circumflex",otilde:"Latin small letter o with tilde",ouml:"Latin small letter o with diaeresis",divide:"Division sign",oslash:"Latin small letter o with stroke",ugrave:"Latin small letter u with grave accent",uacute:"Latin small letter u with acute accent",ucirc:"Latin small letter u with circumflex",uuml:"Latin small letter u with diaeresis",
yacute:"Latin small letter y with acute accent",thorn:"Latin small letter thorn",yuml:"Latin small letter y with diaeresis",OElig:"Latin capital ligature OE",oelig:"Latin small ligature oe",372:"Latin capital letter W with circumflex",374:"Latin capital letter Y with circumflex",373:"Latin small letter w with circumflex",375:"Latin small letter y with circumflex",sbquo:"Single low-9 quotation mark",8219:"Single high-reversed-9 quotation mark",bdquo:"Double low-9 quotation mark",hellip:"Horizontal ellipsis",
trade:"Trade mark sign",9658:"Black right-pointing pointer",bull:"Bullet",rarr:"Rightwards arrow",rArr:"Rightwards double arrow",hArr:"Left right double arrow",diams:"Black diamond suit",asymp:"Almost equal to"});
\ No newline at end of file
......@@ -9,4 +9,4 @@ Iacute:"Wielka litera I z akcentem ostrym",Icirc:"Wielka litera I z akcentem prz
Ucirc:"Wielka litera U z akcentem przeciągłym",Uuml:"Wielka litera U z dierezą",Yacute:"Wielka litera Y z akcentem ostrym",THORN:"Wielka litera Thorn",szlig:"Mała litera ostre s (eszet)",agrave:"Mała litera a z akcentem ciężkim",aacute:"Mała litera a z akcentem ostrym",acirc:"Mała litera a z akcentem przeciągłym",atilde:"Mała litera a z tyldą",auml:"Mała litera a z dierezą",aring:"Mała litera a z kółkiem",aelig:"Mała ligatura æ",ccedil:"Mała litera c z cedyllą",egrave:"Mała litera e z akcentem ciężkim",
eacute:"Mała litera e z akcentem ostrym",ecirc:"Mała litera e z akcentem przeciągłym",euml:"Mała litera e z dierezą",igrave:"Mała litera i z akcentem ciężkim",iacute:"Mała litera i z akcentem ostrym",icirc:"Mała litera i z akcentem przeciągłym",iuml:"Mała litera i z dierezą",eth:"Mała litera eth",ntilde:"Mała litera n z tyldą",ograve:"Mała litera o z akcentem ciężkim",oacute:"Mała litera o z akcentem ostrym",ocirc:"Mała litera o z akcentem przeciągłym",otilde:"Mała litera o z tyldą",ouml:"Mała litera o z dierezą",
divide:"Anglosaski znak dzielenia",oslash:"Mała litera o z przekreśleniem",ugrave:"Mała litera u z akcentem ciężkim",uacute:"Mała litera u z akcentem ostrym",ucirc:"Mała litera u z akcentem przeciągłym",uuml:"Mała litera u z dierezą",yacute:"Mała litera y z akcentem ostrym",thorn:"Mała litera thorn",yuml:"Mała litera y z dierezą",OElig:"Wielka ligatura OE",oelig:"Mała ligatura oe",372:"Wielka litera W z akcentem przeciągłym",374:"Wielka litera Y z akcentem przeciągłym",373:"Mała litera w z akcentem przeciągłym",
375:"Mała litera y z akcentem przeciągłym",sbquo:"Pojedynczy apostrof dolny",8219:"Pojedynczy apostrof górny",bdquo:"Podwójny apostrof dolny",hellip:"Wielokropek",trade:"Znak towarowy",9658:"Czarny wskaźnik wskazujący w prawo",bull:"Punktor",rarr:"Strzałka w prawo",rArr:"Podwójna strzałka w prawo",hArr:"Podwójna strzałka w lewo",diams:"Czarny znak karo",asymp:"Znak prawie równe"});
\ No newline at end of file
375:"Mała litera y z akcentem przeciągłym",sbquo:"Pojedynczy apostrof dolny",8219:"Pojedynczy apostrof górny",bdquo:"Podwójny apostrof dolny",hellip:"Wielokropek",trade:"Znak towarowy",9658:"Czarny wskaźnik wskazujący w prawo",bull:"Punktor",rarr:"Strzałka w prawo",rArr:"Podwójna strzałka w prawo",hArr:"Podwójna strzałka obustronna",diams:"Czarny znak karo",asymp:"Znak prawie równe"});
\ No newline at end of file
......@@ -24,10 +24,10 @@ classList:
ckeditor:
remote: https://github.com/ckeditor/ckeditor-dev
version: "4.5.4"
version: "4.5.5"
license:
name: GNU-GPL-2.0-or-later
url: https://github.com/ckeditor/ckeditor-dev/blob/4.5.4/LICENSE.md
url: https://github.com/ckeditor/ckeditor-dev/blob/4.5.5/LICENSE.md
gpl-compatible: true
js:
assets/vendor/ckeditor/ckeditor.js: { preprocess: false, minified: true }
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment