Commit c7a9c9ae authored by catch's avatar catch

Issue #2581291 by Wim Leers: Update CKEditor library to 4.5.4

parent 75f633e7
CKEditor 4 Changelog
====================
## CKEditor 4.5.4
New Features:
* [#13632](http://dev.ckeditor.com/ticket/13632): Introduce error logging mechanism.
* [#13730](http://dev.ckeditor.com/ticket/13730): Switch to the new error logging mechanism.
Fixed Issues:
* [#9856](http://dev.ckeditor.com/ticket/9856): Fixed: Cannot use the native context menu together with the [Div Editing Area](http://ckeditor.com/addon/divarea) plugin. Thanks to [Mark Wade](https://github.com/mark-wade)!
* [#12733](http://dev.ckeditor.com/ticket/12733): [IE9+] Fixed: Radio button `onChange` does not work. Thanks to [Iliya Kostadinov](https://github.com/iliyakostadinov)!
* [#13142](http://dev.ckeditor.com/ticket/13142): [Edge] Fixed: *Ctrl+A* and then *Backspace* result in an empty `<div>` element.
* [#13599](http://dev.ckeditor.com/ticket/13599): Fixed: Cross-editor drag and drop of an inline widget results in error/artifacts.
* [#13640](http://dev.ckeditor.com/ticket/13640): [IE] Fixed: Dropping a widget outside the `<body>` element is not handled correctly.
* [#13533](http://dev.ckeditor.com/ticket/13533): Fixed: No progress during upload.
* [#13680](http://dev.ckeditor.com/ticket/13680): Fixed: The parser should allow the `<h1-6>` element to be a child of the `<summary>` element.
* [#11724](http://dev.ckeditor.com/ticket/11724): [Touch devices] Fixed: Drop-downs often hide right after opening them.
* [#13690](http://dev.ckeditor.com/ticket/13690): Fixed: Copying content from IE to Chrome adds an extra paragraph.
* [#13284](http://dev.ckeditor.com/ticket/13284): Fixed: Cannot drag and drop a widget if the text caret is placed just after the widget instance.
* [#13516](http://dev.ckeditor.com/ticket/13516): Fixed: CKEditor removes empty HTML5 anchors without the `name` attribute.
* [#13765](http://dev.ckeditor.com/ticket/13765): [Safari 9] Fixed: Problems with rendering samples.
Other Changes:
* [#11725](http://dev.ckeditor.com/ticket/11725): Marked [`CKEDITOR.env.mobile`](http://docs.ckeditor.com/#!/api/CKEDITOR.env-property-mobile) as deprecated. The reason is that it is no longer clear what "mobile" means.
* [#13737](http://dev.ckeditor.com/ticket/13737): Upgraded [Bender.js](https://github.com/benderjs/benderjs) to 0.4.1.
## CKEditor 4.5.3
New Features:
......
......@@ -44,7 +44,7 @@ var CKBUILDER_CONFIG = {
'adapters',
'config.js',
'contents.css',
'Gruntfile.js',
'gruntfile.js',
'styles.js',
'samples',
'skins/moono/readme.md'
......
This diff is collapsed.
......@@ -2,4 +2,4 @@
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.lang['eu']={"widget":{"move":"Click and drag to move"},"undo":{"redo":"Berregin","undo":"Desegin"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Tresna-barra Txikitu","toolbarExpand":"Tresna-barra Luzatu","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editorearen Tresna-barra"},"table":{"border":"Ertzaren Zabalera","caption":"Epigrafea","cell":{"menu":"Gelaxka","insertBefore":"Txertatu Gelaxka Aurretik","insertAfter":"Txertatu Gelaxka Ostean","deleteCell":"Kendu Gelaxkak","merge":"Batu Gelaxkak","mergeRight":"Elkartu Eskumara","mergeDown":"Elkartu Behera","splitHorizontal":"Banatu Gelaxkak Horizontalki","splitVertical":"Banatu Gelaxkak Bertikalki","title":"Gelaxken Ezaugarriak","cellType":"Gelaxka Mota","rowSpan":"Hedatutako Lerroak","colSpan":"Hedatutako Zutabeak","wordWrap":"Itzulbira","hAlign":"Lerrokatze Horizontala","vAlign":"Lerrokatze Bertikala","alignBaseline":"Oinarri-lerroan","bgColor":"Fondoaren Kolorea","borderColor":"Ertzaren Kolorea","data":"Data","header":"Goiburua","yes":"Bai","no":"Ez","invalidWidth":"Gelaxkaren zabalera zenbaki bat izan behar da.","invalidHeight":"Gelaxkaren altuera zenbaki bat izan behar da.","invalidRowSpan":"Lerroen hedapena zenbaki osoa izan behar da.","invalidColSpan":"Zutabeen hedapena zenbaki osoa izan behar da.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Gelaxken betegarria","cellSpace":"Gelaxka arteko tartea","column":{"menu":"Zutabea","insertBefore":"Txertatu Zutabea Aurretik","insertAfter":"Txertatu Zutabea Ostean","deleteColumn":"Ezabatu Zutabeak"},"columns":"Zutabeak","deleteTable":"Ezabatu Taula","headers":"Goiburuak","headersBoth":"Biak","headersColumn":"Lehen zutabea","headersNone":"Bat ere ez","headersRow":"Lehen lerroa","invalidBorder":"Ertzaren tamaina zenbaki bat izan behar da.","invalidCellPadding":"Gelaxken betegarria zenbaki bat izan behar da.","invalidCellSpacing":"Gelaxka arteko tartea zenbaki bat izan behar da.","invalidCols":"Zutabe kopurua 0 baino handiagoa den zenbakia izan behar da.","invalidHeight":"Taularen altuera zenbaki bat izan behar da.","invalidRows":"Lerro kopurua 0 baino handiagoa den zenbakia izan behar da.","invalidWidth":"Taularen zabalera zenbaki bat izan behar da.","menu":"Taularen Ezaugarriak","row":{"menu":"Lerroa","insertBefore":"Txertatu Lerroa Aurretik","insertAfter":"Txertatu Lerroa Ostean","deleteRow":"Ezabatu Lerroak"},"rows":"Lerroak","summary":"Laburpena","title":"Taularen Ezaugarriak","toolbar":"Taula","widthPc":"ehuneko","widthPx":"pixel","widthUnit":"zabalera unitatea"},"stylescombo":{"label":"Estiloa","panelTitle":"Formatu Estiloak","panelTitle1":"Bloke Estiloak","panelTitle2":"Inline Estiloak","panelTitle3":"Objektu Estiloak"},"specialchar":{"options":"Karaktere Berezien Aukerak","title":"Karaktere Berezia Aukeratu","toolbar":"Txertatu Karaktere Berezia"},"sourcedialog":{"toolbar":"HTML Iturburua","title":"HTML Iturburua"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML Iturburua"},"showblocks":{"toolbar":"Blokeak erakutsi"},"removeformat":{"toolbar":"Kendu Formatua"},"pastetext":{"button":"Testu Arrunta bezala Itsatsi","title":"Testu Arrunta bezala Itsatsi"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Itsatsi nahi duzun testua Wordetik hartua dela dirudi. Itsatsi baino lehen garbitu nahi duzu?","error":"Barneko errore bat dela eta ezin izan da testua garbitu","title":"Itsatsi Word-etik","toolbar":"Itsatsi Word-etik"},"maximize":{"maximize":"Maximizatu","minimize":"Minimizatu"},"magicline":{"title":"Txertatu paragrafoa hemen"},"list":{"bulletedlist":"Buletdun Zerrenda","numberedlist":"Zenbakidun Zerrenda"},"justify":{"block":"Justifikatu","center":"Lerrokatu Erdian","left":"Lerrokatu Ezkerrean","right":"Lerrokatu Eskuman"},"indent":{"indent":"Handitu Koska","outdent":"Txikitu Koska"},"image2":{"alt":"Ordezko Testua","btnUpload":"Zerbitzarira bidalia","captioned":"Captioned image","captionPlaceholder":"Caption","infoTab":"Irudi informazioa","lockRatio":"Erlazioa Blokeatu","menu":"Irudi Ezaugarriak","pathName":"image","pathNameCaption":"caption","resetSize":"Tamaina Berrezarri","resizer":"Click and drag to resize","title":"Irudi Ezaugarriak","uploadTab":"Gora kargatu","urlMissing":"Irudiaren iturburu URL-a falta da."},"horizontalrule":{"toolbar":"Txertatu Marra Horizontala"},"format":{"label":"Formatua","panelTitle":"Formatua","tag_address":"Helbidea","tag_div":"Paragrafoa (DIV)","tag_h1":"Izenburua 1","tag_h2":"Izenburua 2","tag_h3":"Izenburua 3","tag_h4":"Izenburua 4","tag_h5":"Izenburua 5","tag_h6":"Izenburua 6","tag_p":"Arrunta","tag_pre":"Formateatua"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementu bidea","eleTitle":"%1 elementua"},"contextmenu":{"options":"Testuingurko Menuaren Aukerak"},"clipboard":{"copy":"Kopiatu","copyError":"Zure web nabigatzailearen segurtasun ezarpenak testuak automatikoki kopiatzea ez dute baimentzen. Mesedez teklatua erabili ezazu (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Ebaki","cutError":"Zure web nabigatzailearen segurtasun ezarpenak testuak automatikoki moztea ez dute baimentzen. Mesedez teklatua erabili ezazu (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Itsatsi","pasteArea":"Itsasteko Area","pasteMsg":"Mesedez teklatua erabilita (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ondorego eremuan testua itsatsi eta <STRONG>OK</STRONG> sakatu.","securityMsg":"Nabigatzailearen segurtasun ezarpenak direla eta, editoreak ezin du arbela zuzenean erabili. Leiho honetan berriro itsatsi behar duzu.","title":"Itsatsi"},"button":{"selectedLabel":"%1 (Selected)"},"blockquote":{"toolbar":"Aipamen blokea"},"basicstyles":{"bold":"Lodia","italic":"Etzana","strike":"Marratua","subscript":"Azpi-indize","superscript":"Goi-indize","underline":"Azpimarratu"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Eskubide guztiak erreserbaturik.","dlgTitle":"CKEditor(r)i buruz","help":"$1 aztertu laguntza jasotzeko.","moreInfo":"Lizentziari buruzko informazioa gure webgunean:","title":"CKEditor(r)i buruz","userGuide":"CKEditor User's Guide"},"editor":"Testu Aberastuko Editorea","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"ALT 0 sakatu laguntza jasotzeko","browseServer":"Zerbitzaria arakatu","url":"URL","protocol":"Protokoloa","upload":"Gora kargatu","uploadSubmit":"Zerbitzarira bidali","image":"Irudia","flash":"Flasha","form":"Formularioa","checkbox":"Kontrol-laukia","radio":"Aukera-botoia","textField":"Testu Eremua","textarea":"Testu-area","hiddenField":"Ezkutuko Eremua","button":"Botoia","select":"Hautespen Eremua","imageButton":"Irudi Botoia","notSet":"<Ezarri gabe>","id":"Id","name":"Izena","langDir":"Hizkuntzaren Norabidea","langDirLtr":"Ezkerretik Eskumara(LTR)","langDirRtl":"Eskumatik Ezkerrera (RTL)","langCode":"Hizkuntza Kodea","longDescr":"URL Deskribapen Luzea","cssClass":"Estilo-orriko Klaseak","advisoryTitle":"Izenburua","cssStyle":"Estiloa","ok":"Ados","cancel":"Utzi","close":"Itxi","preview":"Aurrebista","resize":"Arrastatu tamaina aldatzeko","generalTab":"Orokorra","advancedTab":"Aurreratua","validateNumberFailed":"Balio hau ez da zenbaki bat.","confirmNewPage":"Eduki honetan gorde gabe dauden aldaketak galduko dira. Ziur zaude orri berri bat kargatu nahi duzula?","confirmCancel":"Aukera batzuk aldatu egin dira. Ziur zaude elkarrizketa-koadroa itxi nahi duzula?","options":"Aukerak","target":"Target (Helburua)","targetNew":"Leiho Berria (_blank)","targetTop":"Goieneko Leihoan (_top)","targetSelf":"Leiho Berdinean (_self)","targetParent":"Leiho Gurasoan (_parent)","langDirLTR":"Ezkerretik Eskumara(LTR)","langDirRTL":"Eskumatik Ezkerrera (RTL)","styles":"Estiloa","cssClasses":"Estilo-orriko Klaseak","width":"Zabalera","height":"Altuera","align":"Lerrokatu","alignLeft":"Ezkerrera","alignRight":"Eskuman","alignCenter":"Erdian","alignJustify":"Justifikatu","alignTop":"Goian","alignMiddle":"Erdian","alignBottom":"Behean","alignNone":"None","invalidValue":"Balio ezegokia.","invalidHeight":"Altuera zenbaki bat izan behar da.","invalidWidth":"Zabalera zenbaki bat izan behar da.","invalidCssLength":"\"%1\" eremurako zehaztutako balioa zenbaki positibo bat izan behar du, aukeran CSS neurri unitate batekin (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt edo pc).","invalidHtmlLength":"\"%1\" eremurako zehaztutako balioa zenbaki positibo bat izan behar du, aukeran HTML neurri unitate batekin (px edo %).","invalidInlineStyle":"Lerroko estiloan zehazten dena tupla \"name : value\" formatuko eta puntu eta komaz bereiztutako tupla bat edo gehiago izan behar dira.","cssLengthTooltip":"Zenbakia bakarrik zehazten bada pixeletan egongo da. CSS neurri unitatea ere zehaztu ahal da (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, edo pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, erabilezina</span>"}};
\ No newline at end of file
CKEDITOR.lang['eu']={"widget":{"move":"Click and drag to move"},"undo":{"redo":"Berregin","undo":"Desegin"},"toolbar":{"toolbarCollapse":"Tresna-barra Txikitu","toolbarExpand":"Tresna-barra Luzatu","toolbarGroups":{"document":"Document","clipboard":"Clipboard/Undo","editing":"Editing","forms":"Forms","basicstyles":"Basic Styles","paragraph":"Paragraph","links":"Links","insert":"Insert","styles":"Styles","colors":"Colors","tools":"Tools"},"toolbars":"Editorearen Tresna-barra"},"table":{"border":"Ertzaren Zabalera","caption":"Epigrafea","cell":{"menu":"Gelaxka","insertBefore":"Txertatu Gelaxka Aurretik","insertAfter":"Txertatu Gelaxka Ostean","deleteCell":"Kendu Gelaxkak","merge":"Batu Gelaxkak","mergeRight":"Elkartu Eskumara","mergeDown":"Elkartu Behera","splitHorizontal":"Banatu Gelaxkak Horizontalki","splitVertical":"Banatu Gelaxkak Bertikalki","title":"Gelaxken Ezaugarriak","cellType":"Gelaxka Mota","rowSpan":"Hedatutako Lerroak","colSpan":"Hedatutako Zutabeak","wordWrap":"Itzulbira","hAlign":"Lerrokatze Horizontala","vAlign":"Lerrokatze Bertikala","alignBaseline":"Oinarri-lerroan","bgColor":"Fondoaren Kolorea","borderColor":"Ertzaren Kolorea","data":"Data","header":"Goiburua","yes":"Bai","no":"Ez","invalidWidth":"Gelaxkaren zabalera zenbaki bat izan behar da.","invalidHeight":"Gelaxkaren altuera zenbaki bat izan behar da.","invalidRowSpan":"Lerroen hedapena zenbaki osoa izan behar da.","invalidColSpan":"Zutabeen hedapena zenbaki osoa izan behar da.","chooseColor":"Choose"},"cellPad":"Gelaxken betegarria","cellSpace":"Gelaxka arteko tartea","column":{"menu":"Zutabea","insertBefore":"Txertatu Zutabea Aurretik","insertAfter":"Txertatu Zutabea Ostean","deleteColumn":"Ezabatu Zutabeak"},"columns":"Zutabeak","deleteTable":"Ezabatu Taula","headers":"Goiburuak","headersBoth":"Biak","headersColumn":"Lehen zutabea","headersNone":"Bat ere ez","headersRow":"Lehen lerroa","invalidBorder":"Ertzaren tamaina zenbaki bat izan behar da.","invalidCellPadding":"Gelaxken betegarria zenbaki bat izan behar da.","invalidCellSpacing":"Gelaxka arteko tartea zenbaki bat izan behar da.","invalidCols":"Zutabe kopurua 0 baino handiagoa den zenbakia izan behar da.","invalidHeight":"Taularen altuera zenbaki bat izan behar da.","invalidRows":"Lerro kopurua 0 baino handiagoa den zenbakia izan behar da.","invalidWidth":"Taularen zabalera zenbaki bat izan behar da.","menu":"Taularen Ezaugarriak","row":{"menu":"Lerroa","insertBefore":"Txertatu Lerroa Aurretik","insertAfter":"Txertatu Lerroa Ostean","deleteRow":"Ezabatu Lerroak"},"rows":"Lerroak","summary":"Laburpena","title":"Taularen Ezaugarriak","toolbar":"Taula","widthPc":"ehuneko","widthPx":"pixel","widthUnit":"zabalera unitatea"},"stylescombo":{"label":"Estiloa","panelTitle":"Formatu Estiloak","panelTitle1":"Bloke Estiloak","panelTitle2":"Inline Estiloak","panelTitle3":"Objektu Estiloak"},"specialchar":{"options":"Karaktere Berezien Aukerak","title":"Karaktere Berezia Aukeratu","toolbar":"Txertatu Karaktere Berezia"},"sourcedialog":{"toolbar":"HTML Iturburua","title":"HTML Iturburua"},"sourcearea":{"toolbar":"HTML Iturburua"},"showblocks":{"toolbar":"Blokeak erakutsi"},"removeformat":{"toolbar":"Kendu Formatua"},"pastetext":{"button":"Testu Arrunta bezala Itsatsi","title":"Testu Arrunta bezala Itsatsi"},"pastefromword":{"confirmCleanup":"Itsatsi nahi duzun testua Wordetik hartua dela dirudi. Itsatsi baino lehen garbitu nahi duzu?","error":"Barneko errore bat dela eta ezin izan da testua garbitu","title":"Itsatsi Word-etik","toolbar":"Itsatsi Word-etik"},"maximize":{"maximize":"Maximizatu","minimize":"Minimizatu"},"magicline":{"title":"Txertatu paragrafoa hemen"},"list":{"bulletedlist":"Buletdun Zerrenda","numberedlist":"Zenbakidun Zerrenda"},"justify":{"block":"Justifikatu","center":"Lerrokatu Erdian","left":"Lerrokatu Ezkerrean","right":"Lerrokatu Eskuman"},"indent":{"indent":"Handitu Koska","outdent":"Txikitu Koska"},"image2":{"alt":"Ordezko testua","btnUpload":"Bidali zerbitzarira","captioned":"Argazki oina","captionPlaceholder":"Argazki oina","infoTab":"Irudiaren informazioa","lockRatio":"Blokeatu erlazioa","menu":"Irudiaren propietateak","pathName":"Irudia","pathNameCaption":"Argazki oina","resetSize":"Berrezarri tamaina","resizer":"Klikatu eta arrastatu tamainaz aldatzeko","title":"Irudiaren propietateak","uploadTab":"Kargatu","urlMissing":"Irudiaren iturburuaren URLa falta da."},"horizontalrule":{"toolbar":"Txertatu Marra Horizontala"},"format":{"label":"Formatua","panelTitle":"Formatua","tag_address":"Helbidea","tag_div":"Paragrafoa (DIV)","tag_h1":"Izenburua 1","tag_h2":"Izenburua 2","tag_h3":"Izenburua 3","tag_h4":"Izenburua 4","tag_h5":"Izenburua 5","tag_h6":"Izenburua 6","tag_p":"Arrunta","tag_pre":"Formateatua"},"elementspath":{"eleLabel":"Elementu bidea","eleTitle":"%1 elementua"},"contextmenu":{"options":"Testuingurko Menuaren Aukerak"},"clipboard":{"copy":"Kopiatu","copyError":"Zure web nabigatzailearen segurtasun ezarpenak testuak automatikoki kopiatzea ez dute baimentzen. Mesedez teklatua erabili ezazu (Ctrl/Cmd+C).","cut":"Ebaki","cutError":"Zure web nabigatzailearen segurtasun ezarpenak testuak automatikoki moztea ez dute baimentzen. Mesedez teklatua erabili ezazu (Ctrl/Cmd+X).","paste":"Itsatsi","pasteArea":"Itsasteko Area","pasteMsg":"Mesedez teklatua erabilita (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) ondorego eremuan testua itsatsi eta <STRONG>OK</STRONG> sakatu.","securityMsg":"Nabigatzailearen segurtasun ezarpenak direla eta, editoreak ezin du arbela zuzenean erabili. Leiho honetan berriro itsatsi behar duzu.","title":"Itsatsi"},"button":{"selectedLabel":"%1 (Selected)"},"blockquote":{"toolbar":"Aipamen blokea"},"basicstyles":{"bold":"Lodia","italic":"Etzana","strike":"Marratua","subscript":"Azpi-indize","superscript":"Goi-indize","underline":"Azpimarratu"},"about":{"copy":"Copyright &copy; $1. Eskubide guztiak erreserbaturik.","dlgTitle":"CKEditor(r)i buruz","help":"$1 aztertu laguntza jasotzeko.","moreInfo":"Lizentziari buruzko informazioa gure webgunean:","title":"CKEditor(r)i buruz","userGuide":"CKEditor User's Guide"},"editor":"Testu Aberastuko Editorea","editorPanel":"Rich Text Editor panel","common":{"editorHelp":"ALT 0 sakatu laguntza jasotzeko","browseServer":"Zerbitzaria arakatu","url":"URL","protocol":"Protokoloa","upload":"Gora kargatu","uploadSubmit":"Zerbitzarira bidali","image":"Irudia","flash":"Flasha","form":"Formularioa","checkbox":"Kontrol-laukia","radio":"Aukera-botoia","textField":"Testu Eremua","textarea":"Testu-area","hiddenField":"Ezkutuko Eremua","button":"Botoia","select":"Hautespen Eremua","imageButton":"Irudi Botoia","notSet":"<Ezarri gabe>","id":"Id","name":"Izena","langDir":"Hizkuntzaren Norabidea","langDirLtr":"Ezkerretik Eskumara(LTR)","langDirRtl":"Eskumatik Ezkerrera (RTL)","langCode":"Hizkuntza Kodea","longDescr":"URL Deskribapen Luzea","cssClass":"Estilo-orriko Klaseak","advisoryTitle":"Izenburua","cssStyle":"Estiloa","ok":"Ados","cancel":"Utzi","close":"Itxi","preview":"Aurrebista","resize":"Arrastatu tamaina aldatzeko","generalTab":"Orokorra","advancedTab":"Aurreratua","validateNumberFailed":"Balio hau ez da zenbaki bat.","confirmNewPage":"Eduki honetan gorde gabe dauden aldaketak galduko dira. Ziur zaude orri berri bat kargatu nahi duzula?","confirmCancel":"Aukera batzuk aldatu egin dira. Ziur zaude elkarrizketa-koadroa itxi nahi duzula?","options":"Aukerak","target":"Target (Helburua)","targetNew":"Leiho Berria (_blank)","targetTop":"Goieneko Leihoan (_top)","targetSelf":"Leiho Berdinean (_self)","targetParent":"Leiho Gurasoan (_parent)","langDirLTR":"Ezkerretik Eskumara(LTR)","langDirRTL":"Eskumatik Ezkerrera (RTL)","styles":"Estiloa","cssClasses":"Estilo-orriko Klaseak","width":"Zabalera","height":"Altuera","align":"Lerrokatu","alignLeft":"Ezkerrera","alignRight":"Eskuman","alignCenter":"Erdian","alignJustify":"Justifikatu","alignTop":"Goian","alignMiddle":"Erdian","alignBottom":"Behean","alignNone":"None","invalidValue":"Balio ezegokia.","invalidHeight":"Altuera zenbaki bat izan behar da.","invalidWidth":"Zabalera zenbaki bat izan behar da.","invalidCssLength":"\"%1\" eremurako zehaztutako balioa zenbaki positibo bat izan behar du, aukeran CSS neurri unitate batekin (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt edo pc).","invalidHtmlLength":"\"%1\" eremurako zehaztutako balioa zenbaki positibo bat izan behar du, aukeran HTML neurri unitate batekin (px edo %).","invalidInlineStyle":"Lerroko estiloan zehazten dena tupla \"name : value\" formatuko eta puntu eta komaz bereiztutako tupla bat edo gehiago izan behar dira.","cssLengthTooltip":"Zenbakia bakarrik zehazten bada pixeletan egongo da. CSS neurri unitatea ere zehaztu ahal da (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, edo pc).","unavailable":"%1<span class=\"cke_accessibility\">, erabilezina</span>"}};
\ No newline at end of file
This diff is collapsed.
......@@ -2,9 +2,9 @@
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.dialog.add("a11yHelp",function(j){var a=j.lang.a11yhelp,l=CKEDITOR.tools.getNextId(),e={8:a.backspace,9:a.tab,13:a.enter,16:a.shift,17:a.ctrl,18:a.alt,19:a.pause,20:a.capslock,27:a.escape,33:a.pageUp,34:a.pageDown,35:a.end,36:a.home,37:a.leftArrow,38:a.upArrow,39:a.rightArrow,40:a.downArrow,45:a.insert,46:a["delete"],91:a.leftWindowKey,92:a.rightWindowKey,93:a.selectKey,96:a.numpad0,97:a.numpad1,98:a.numpad2,99:a.numpad3,100:a.numpad4,101:a.numpad5,102:a.numpad6,103:a.numpad7,104:a.numpad8,
CKEDITOR.dialog.add("a11yHelp",function(l){var a=l.lang.a11yhelp,n=CKEDITOR.tools.getNextId(),e={8:a.backspace,9:a.tab,13:a.enter,16:a.shift,17:a.ctrl,18:a.alt,19:a.pause,20:a.capslock,27:a.escape,33:a.pageUp,34:a.pageDown,35:a.end,36:a.home,37:a.leftArrow,38:a.upArrow,39:a.rightArrow,40:a.downArrow,45:a.insert,46:a["delete"],91:a.leftWindowKey,92:a.rightWindowKey,93:a.selectKey,96:a.numpad0,97:a.numpad1,98:a.numpad2,99:a.numpad3,100:a.numpad4,101:a.numpad5,102:a.numpad6,103:a.numpad7,104:a.numpad8,
105:a.numpad9,106:a.multiply,107:a.add,109:a.subtract,110:a.decimalPoint,111:a.divide,112:a.f1,113:a.f2,114:a.f3,115:a.f4,116:a.f5,117:a.f6,118:a.f7,119:a.f8,120:a.f9,121:a.f10,122:a.f11,123:a.f12,144:a.numLock,145:a.scrollLock,186:a.semiColon,187:a.equalSign,188:a.comma,189:a.dash,190:a.period,191:a.forwardSlash,192:a.graveAccent,219:a.openBracket,220:a.backSlash,221:a.closeBracket,222:a.singleQuote};e[CKEDITOR.ALT]=a.alt;e[CKEDITOR.SHIFT]=a.shift;e[CKEDITOR.CTRL]=a.ctrl;var f=[CKEDITOR.ALT,CKEDITOR.SHIFT,
CKEDITOR.CTRL],m=/\$\{(.*?)\}/g,p=function(){var a=j.keystrokeHandler.keystrokes,g={},c;for(c in a)g[a[c]]=c;return function(a,c){var b;if(g[c]){b=g[c];for(var h,i,k=[],d=0;d<f.length;d++)i=f[d],h=b/f[d],1<h&&2>=h&&(b-=i,k.push(e[i]));k.push(e[b]||String.fromCharCode(b));b=k.join("+")}else b=a;return b}}();return{title:a.title,minWidth:600,minHeight:400,contents:[{id:"info",label:j.lang.common.generalTab,expand:!0,elements:[{type:"html",id:"legends",style:"white-space:normal;",focus:function(){this.getElement().focus()},
html:function(){for(var e='<div class="cke_accessibility_legend" role="document" aria-labelledby="'+l+'_arialbl" tabIndex="-1">%1</div><span id="'+l+'_arialbl" class="cke_voice_label">'+a.contents+" </span>",g=[],c=a.legend,j=c.length,f=0;f<j;f++){for(var b=c[f],h=[],i=b.items,k=i.length,d=0;d<k;d++){var n=i[d],o=n.legend.replace(m,p);o.match(m)||h.push("<dt>%1</dt><dd>%2</dd>".replace("%1",n.name).replace("%2",o))}g.push("<h1>%1</h1><dl>%2</dl>".replace("%1",b.name).replace("%2",h.join("")))}return e.replace("%1",
g.join(""))}()+'<style type="text/css">.cke_accessibility_legend{width:600px;height:400px;padding-right:5px;overflow-y:auto;overflow-x:hidden;}.cke_browser_quirks .cke_accessibility_legend,{height:390px}.cke_accessibility_legend *{white-space:normal;}.cke_accessibility_legend h1{font-size: 20px;border-bottom: 1px solid #AAA;margin: 5px 0px 15px;}.cke_accessibility_legend dl{margin-left: 5px;}.cke_accessibility_legend dt{font-size: 13px;font-weight: bold;}.cke_accessibility_legend dd{margin:10px}</style>'}]}],
CKEDITOR.CTRL],p=/\$\{(.*?)\}/g,t=function(){var a=l.keystrokeHandler.keystrokes,g={},c;for(c in a)g[a[c]]=c;return function(a,c){var b;if(g[c]){b=g[c];for(var h,k,m=[],d=0;d<f.length;d++)k=f[d],h=b/f[d],1<h&&2>=h&&(b-=k,m.push(e[k]));m.push(e[b]||String.fromCharCode(b));b=m.join("+")}else b=a;return b}}();return{title:a.title,minWidth:600,minHeight:400,contents:[{id:"info",label:l.lang.common.generalTab,expand:!0,elements:[{type:"html",id:"legends",style:"white-space:normal;",focus:function(){this.getElement().focus()},
html:function(){for(var e='\x3cdiv class\x3d"cke_accessibility_legend" role\x3d"document" aria-labelledby\x3d"'+n+'_arialbl" tabIndex\x3d"-1"\x3e%1\x3c/div\x3e\x3cspan id\x3d"'+n+'_arialbl" class\x3d"cke_voice_label"\x3e'+a.contents+" \x3c/span\x3e",g=[],c=a.legend,l=c.length,f=0;f<l;f++){for(var b=c[f],h=[],k=b.items,m=k.length,d=0;d<m;d++){var q=k[d],r=q.legend.replace(p,t);r.match(p)||h.push("\x3cdt\x3e%1\x3c/dt\x3e\x3cdd\x3e%2\x3c/dd\x3e".replace("%1",q.name).replace("%2",r))}g.push("\x3ch1\x3e%1\x3c/h1\x3e\x3cdl\x3e%2\x3c/dl\x3e".replace("%1",
b.name).replace("%2",h.join("")))}return e.replace("%1",g.join(""))}()+'\x3cstyle type\x3d"text/css"\x3e.cke_accessibility_legend{width:600px;height:400px;padding-right:5px;overflow-y:auto;overflow-x:hidden;}.cke_browser_quirks .cke_accessibility_legend,{height:390px}.cke_accessibility_legend *{white-space:normal;}.cke_accessibility_legend h1{font-size: 20px;border-bottom: 1px solid #AAA;margin: 5px 0px 15px;}.cke_accessibility_legend dl{margin-left: 5px;}.cke_accessibility_legend dt{font-size: 13px;font-weight: bold;}.cke_accessibility_legend dd{margin:10px}\x3c/style\x3e'}]}],
buttons:[CKEDITOR.dialog.cancelButton]}});
\ No newline at end of file
......@@ -7,4 +7,4 @@ CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","ko",{title:"접근성 설명",contents:"도
{name:"편집기 요소 경로 막대",legend:"${elementsPathFocus}를 눌러서 요소 경로 막대를 탐색할 수 있습니다. 다음 요소로 이동하려면 TAB 키 또는 오른쪽 화살표 키를 누릅니다. SHIFT+TAB 키 또는 왼쪽 화살표 키를 누르면 이전 버튼으로 이동할 수 있습니다. 스페이스 키나 ENTER 키를 누르면 편집기의 해당 항목을 선택합니다."}]},{name:"명령",items:[{name:" 명령 실행 취소",legend:"${undo} 누르시오"},{name:" 명령 다시 실행",legend:"${redo} 누르시오"},{name:" 굵게 명령",legend:"${bold} 누르시오"},{name:" 기울임 꼴 명령",legend:"${italic} 누르시오"},{name:" 밑줄 명령",legend:"${underline} 누르시오"},{name:" 링크 명령",legend:"${link} 누르시오"},{name:" 툴바 줄이기 명령",legend:"${toolbarCollapse} 누르시오"},
{name:" 이전 포커스 공간 접근 명령",legend:"탈자 기호(^) 이전에 ${accessPreviousSpace} 를 누르면, 접근 불가능하면서 가장 가까운 포커스 영역에 접근합니다. 예를 들면, 두 인접한 HR 요소가 있습니다. 키 조합을 반복해서 멀리있는 포커스 영역들에 도달할 수 있습니다."},{name:"다음 포커스 공간 접근 명령",legend:"탈자 기호(^) 다음에 ${accessNextSpace} 를 누르면, 접근 불가능하면서 가장 가까운 포커스 영역에 접근합니다. 예를 들면, 두 인접한 HR 요소가 있습니다. 키 조합을 반복해서 멀리있는 포커스 영역들에 도달할 수 있습니다. "},{name:" 접근성 도움말",legend:"${a11yHelp} 누르시오"}]}],backspace:"Backspace 키",tab:"탭 키",enter:"엔터 키",shift:"시프트 키",ctrl:"컨트롤 키",alt:"알트 키",pause:"일시정지 키",capslock:"캡스 록 키",
escape:"이스케이프 키",pageUp:"페이지 업 키",pageDown:"페이지 다운 키",end:"엔드 키",home:"홈 키",leftArrow:"왼쪽 화살표 키",upArrow:"위쪽 화살표 키",rightArrow:"오른쪽 화살표 키",downArrow:"아래쪽 화살표 키",insert:"인서트 키","delete":"삭제 키",leftWindowKey:"왼쪽 윈도우 키",rightWindowKey:"오른쪽 윈도우 키",selectKey:"셀렉트 키",numpad0:"숫자 패드 0 키",numpad1:"숫자 패드 1 키",numpad2:"숫자 패드 2 키",numpad3:"숫자 패드 3 키",numpad4:"숫자 패드 4 키",numpad5:"숫자 패드 5 키",numpad6:"숫자 패드 6 키",numpad7:"숫자 패드 7 키",numpad8:"숫자 패드 8 키",numpad9:"숫자 패드 9 키",multiply:"곱셈(*) 키",add:"덧셈(+) 키",subtract:"뺄셈(-) 키",
decimalPoint:"온점(.) 키",divide:"나눗셈(/) 키",f1:"F1 키",f2:"F2 키",f3:"F3 키",f4:"F4 키",f5:"F5 키",f6:"F6 키",f7:"F7 키",f8:"F8 키",f9:"F9 키",f10:"F10 키",f11:"F11 키",f12:"F12 키",numLock:"Num Lock 키",scrollLock:"Scroll Lock 키",semiColon:"세미콜론(;) 키",equalSign:"등호(=) 키",comma:"쉼표(,) 키",dash:"대시(-) 키",period:"온점(.) 키",forwardSlash:"슬래시(/) 키",graveAccent:"억음 악센트(`) 키",openBracket:"브라켓 열기([) 키",backSlash:"역슬래시(\\\\) 키",closeBracket:"브라켓 닫기(]) 키",singleQuote:"외 따옴표(') 키"});
\ No newline at end of file
decimalPoint:"온점(.) 키",divide:"나눗셈(/) 키",f1:"F1 키",f2:"F2 키",f3:"F3 키",f4:"F4 키",f5:"F5 키",f6:"F6 키",f7:"F7 키",f8:"F8 키",f9:"F9 키",f10:"F10 키",f11:"F11 키",f12:"F12 키",numLock:"Num Lock 키",scrollLock:"Scroll Lock 키",semiColon:"세미콜론(;) 키",equalSign:"등호(\x3d) 키",comma:"쉼표(,) 키",dash:"대시(-) 키",period:"온점(.) 키",forwardSlash:"슬래시(/) 키",graveAccent:"억음 악센트(`) 키",openBracket:"브라켓 열기([) 키",backSlash:"역슬래시(\\\\) 키",closeBracket:"브라켓 닫기(]) 키",singleQuote:"외 따옴표(') 키"});
\ No newline at end of file
......@@ -8,4 +8,4 @@ legend:"Inside a dialog, press TAB to navigate to the next dialog element, press
{name:"فەرمانەکان",items:[{name:"پووچکردنەوەی فەرمان",legend:"کلیك ${undo}"},{name:"هەڵگەڕانەوەی فەرمان",legend:"کلیك ${redo}"},{name:"فەرمانی دەقی قەڵەو",legend:"کلیك ${bold}"},{name:"فەرمانی دەقی لار",legend:"کلیك ${italic}"},{name:"فەرمانی ژێرهێڵ",legend:"کلیك ${underline}"},{name:"فەرمانی به‌ستەر",legend:"کلیك ${link}"},{name:"شاردەنەوەی تووڵامراز",legend:"کلیك ${toolbarCollapse}"},{name:"چوونەناو سەرنجدانی پێشوی فەرمانی بۆشایی",legend:"کلیک ${accessPreviousSpace} to access the closest unreachable focus space before the caret, for example: two adjacent HR elements. Repeat the key combination to reach distant focus spaces."},
{name:"چوونەناو سەرنجدانی داهاتووی فەرمانی بۆشایی",legend:"کلیک ${accessNextSpace} to access the closest unreachable focus space after the caret, for example: two adjacent HR elements. Repeat the key combination to reach distant focus spaces."},{name:"دەستپێگەیشتنی یارمەتی",legend:"کلیك ${a11yHelp}"}]}],backspace:"Backspace",tab:"Tab",enter:"Enter",shift:"Shift",ctrl:"Ctrl",alt:"Alt",pause:"Pause",capslock:"Caps Lock",escape:"Escape",pageUp:"Page Up",pageDown:"Page Down",end:"End",home:"Home",leftArrow:"Left Arrow",
upArrow:"Up Arrow",rightArrow:"Right Arrow",downArrow:"Down Arrow",insert:"Insert","delete":"Delete",leftWindowKey:"پەنجەرەی چەپ",rightWindowKey:"پەنجەرەی ڕاست",selectKey:"Select",numpad0:"Numpad 0",numpad1:"1",numpad2:"2",numpad3:"3",numpad4:"4",numpad5:"5",numpad6:"6",numpad7:"7",numpad8:"8",numpad9:"9",multiply:"*",add:"+",subtract:"-",decimalPoint:".",divide:"/",f1:"F1",f2:"F2",f3:"F3",f4:"F4",f5:"F5",f6:"F6",f7:"F7",f8:"F8",f9:"F9",f10:"F10",f11:"F11",f12:"F12",numLock:"Num Lock",scrollLock:"Scroll Lock",
semiColon:";",equalSign:"=",comma:",",dash:"-",period:".",forwardSlash:"/",graveAccent:"`",openBracket:"[",backSlash:"\\\\",closeBracket:"}",singleQuote:"'"});
\ No newline at end of file
semiColon:";",equalSign:"\x3d",comma:",",dash:"-",period:".",forwardSlash:"/",graveAccent:"`",openBracket:"[",backSlash:"\\\\",closeBracket:"}",singleQuote:"'"});
\ No newline at end of file
......@@ -2,10 +2,11 @@
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","ug",{title:"قوشۇمچە چۈشەندۈرۈش",contents:"ياردەم مەزمۇنى. بۇ سۆزلەشكۈنى ياپماقچى بولسىڭىز ESC نى بېسىڭ.",legend:[{name:"ئادەتتىكى",items:[{name:"قورال بالداق تەھرىر",legend:"${toolbarFocus} بېسىلسا قورال بالداققا يېتەكلەيدۇ، TAB ياكى SHIFT+TAB ئارقىلىق قورال بالداق گۇرۇپپىسى تاللىنىدۇ، ئوڭ سول يا ئوقتا توپچا تاللىنىدۇ، بوشلۇق ياكى Enter كۇنۇپكىسىدا تاللانغان توپچىنى قوللىنىدۇ."},{name:"تەھرىرلىگۈچ سۆزلەشكۈسى",legend:"Inside a dialog, press TAB to navigate to the next dialog element, press SHIFT+TAB to move to the previous dialog element, press ENTER to submit the dialog, press ESC to cancel the dialog. When a dialog has multiple tabs, the tab list can be reached either with ALT+F10 or with TAB as part of the dialog tabbing order. With tab list focused, move to the next and previous tab with RIGHT and LEFT ARROW, respectively."},
CKEDITOR.plugins.setLang("a11yhelp","ug",{title:"قوشۇمچە چۈشەندۈرۈش",contents:"ياردەم مەزمۇنى. بۇ سۆزلەشكۈنى ياپماقچى بولسىڭىز ESC نى بېسىڭ.",legend:[{name:"ئادەتتىكى",items:[{name:"قورال بالداق تەھرىر",legend:"${toolbarFocus} بېسىلسا قورال بالداققا يېتەكلەيدۇ، TAB ياكى SHIFT+TAB ئارقىلىق قورال بالداق گۇرۇپپىسى تاللىنىدۇ، ئوڭ سول يا ئوقتا توپچا تاللىنىدۇ، بوشلۇق ياكى Enter كۇنۇپكىسىدا تاللانغان توپچىنى قوللىنىدۇ."},{name:"تەھرىرلىگۈچ سۆزلەشكۈسى",legend:"سۆزلەشكۈدە TAB كۇنۇپكىسىدا كېيىنكى سۆز بۆلىكىگە يۆتكىلىدۇ، SHIFT+TAB بىرىكمە كۇنۇپكىسىدا ئالدىنقى سۆز بۆلىكىگە يۆتكىلىدۇ، ENTER كۇنۇپكىسىدا سۆزلەشكۈنى تاپشۇرىدۇ، ESC كۇنۇپكىسى سۆزلەشكۈدىن ۋاز كېچىدۇ. كۆپ بەتكۈچلۈك سۆزلەشكۈگە نىسبەتەن، ALT+F10 دا بەتكۈچ تىزىمىغا يۆتكەيدۇ. ئاندىن TAB كۇنۇپكىسى ياكى ئوڭ يا ئوق كۇنۇپكىسى كېيىنكى بەتكۈچكە يۆتكەيدۇ؛SHIFT+ TAB كۇنۇپكىسى ياكى سول يا ئوق كۇنۇپكىسى ئالدىنقى بەتكۈچكە يۆتكەيدۇ. بوشلۇق كۇنۇپكىسى ياكى ENTER كۇنۇپكىسى بەتكۈچنى تاللايدۇ."},
{name:"تەھرىرلىگۈچ تىل مۇھىت تىزىملىكى",legend:"${contextMenu} ياكى ئەپ كۇنۇپكىسىدا تىل مۇھىت تىزىملىكىنى ئاچىدۇ. ئاندىن TAB ياكى ئاستى يا ئوق كۇنۇپكىسىدا كېيىنكى تىزىملىك تۈرىگە يۆتكەيدۇ؛ SHIFT+TAB ياكى ئۈستى يا ئوق كۇنۇپكىسىدا ئالدىنقى تىزىملىك تۈرىگە يۆتكەيدۇ. بوشلۇق ياكى ENTER كۇنۇپكىسىدا تىزىملىك تۈرىنى تاللايدۇ. بوشلۇق، ENTER ياكى ئوڭ يا ئوق كۇنۇپكىسىدا تارماق تىزىملىكنى ئاچىدۇ. قايتىش تىزىملىكىگە ESC ياكى سول يا ئوق كۇنۇپكىسى ئىشلىتىلىدۇ. ESC كۇنۇپكىسىدا تىل مۇھىت تىزىملىكى تاقىلىدۇ."},{name:"تەھرىرلىگۈچ تىزىمى",
legend:"تىزىم قۇتىسىدا، كېيىنكى تىزىم تۈرىگە يۆتكەشتە TAB ياكى ئاستى يا ئوق كۇنۇپكىسى ئىشلىتىلىدۇ. ئالدىنقى تىزىم تۈرىگە يۆتكەشتە SHIFT+TAB ياكى ئۈستى يا ئوق كۇنۇپكىسى ئىشلىتىلىدۇ. بوشلۇق ياكى ENTER كۇنۇپكىسىدا تىزىم تۈرىنى تاللايدۇ.ESC كۇنۇپكىسىدا تىزىم قۇتىسىنى يىغىدۇ."},{name:"تەھرىرلىگۈچ ئېلېمېنت يول بالداق",legend:"${elementsPathFocus} بېسىلسا ئېلېمېنت يول بالداققا يېتەكلەيدۇ، TAB ياكى ئوڭ يا ئوقتا كېيىنكى ئېلېمېنت تاللىنىدۇ، SHIFT+TAB ياكى سول يا ئوقتا ئالدىنقى ئېلېمېنت تاللىنىدۇ، بوشلۇق ياكى Enter كۇنۇپكىسىدا تەھرىرلىگۈچتىكى ئېلېمېنت تاللىنىدۇ."}]},
{name:"بۇيرۇق",items:[{name:"بۇيرۇقتىن يېنىۋال",legend:"${undo} نى بېسىڭ"},{name:"قايتىلاش بۇيرۇقى",legend:"${redo} نى بېسىڭ"},{name:"توملىتىش بۇيرۇقى",legend:"${bold} نى بېسىڭ"},{name:"يانتۇ بۇيرۇقى",legend:"${italic} نى بېسىڭ"},{name:"ئاستى سىزىق بۇيرۇقى",legend:"${underline} نى بېسىڭ"},{name:"ئۇلانما بۇيرۇقى",legend:"${link} نى بېسىڭ"},{name:"قورال بالداق قاتلاش بۇيرۇقى",legend:"${toolbarCollapse} نى بېسىڭ"},{name:"ئالدىنقى فوكۇس نۇقتىسىنى زىيارەت قىلىدىغان بۇيرۇق",legend:"${accessPreviousSpace} بېسىپ ^ بەلگىسىگە ئەڭ يېقىن زىيارەت قىلغىلى بولمايدىغان فوكۇس نۇقتا رايونىنىڭ ئالدىنى زىيارەت قىلىدۇ، مەسىلەن: ئۆز ئارا قوشنا ئىككى HR ئېلېمېنت. بۇ بىرىكمە كۇنۇپكا تەكرارلانسا يىراقتىكى فوكۇس نۇقتا رايونىغا يەتكىلى بولىدۇ."},
{name:"كېيىنكى فوكۇس نۇقتىسىنى زىيارەت قىلىدىغان بۇيرۇق",legend:"${accessNextSpace} بېسىپ ^ بەلگىسىگە ئەڭ يېقىن زىيارەت قىلغىلى بولمايدىغان فوكۇس نۇقتا رايونىنىڭ كەينىنى زىيارەت قىلىدۇ، مەسىلەن: ئۆز ئارا قوشنا ئىككى HR ئېلېمېنت. بۇ بىرىكمە كۇنۇپكا تەكرارلانسا يىراقتىكى فوكۇس نۇقتا رايونىغا يەتكىلى بولىدۇ."},{name:"توسالغۇسىز لايىھە چۈشەندۈرۈشى",legend:"${a11yHelp} نى بېسىڭ"}]}],backspace:"Backspace",tab:"Tab",enter:"Enter",shift:"Shift",ctrl:"Ctrl",alt:"Alt",pause:"Pause",capslock:"Caps Lock",escape:"Escape",
pageUp:"Page Up",pageDown:"Page Down",end:"End",home:"Home",leftArrow:"Left Arrow",upArrow:"Up Arrow",rightArrow:"Right Arrow",downArrow:"Down Arrow",insert:"Insert","delete":"Delete",leftWindowKey:"Left Windows key",rightWindowKey:"Right Windows key",selectKey:"Select key",numpad0:"Numpad 0",numpad1:"Numpad 1",numpad2:"Numpad 2",numpad3:"Numpad 3",numpad4:"Numpad 4",numpad5:"Numpad 5",numpad6:"Numpad 6",numpad7:"Numpad 7",numpad8:"Numpad 8",numpad9:"Numpad 9",multiply:"Multiply",add:"Add",subtract:"Subtract",
decimalPoint:"Decimal Point",divide:"Divide",f1:"F1",f2:"F2",f3:"F3",f4:"F4",f5:"F5",f6:"F6",f7:"F7",f8:"F8",f9:"F9",f10:"F10",f11:"F11",f12:"F12",numLock:"Num Lock",scrollLock:"Scroll Lock",semiColon:"Semicolon",equalSign:"Equal Sign",comma:"Comma",dash:"Dash",period:"Period",forwardSlash:"Forward Slash",graveAccent:"Grave Accent",openBracket:"Open Bracket",backSlash:"Backslash",closeBracket:"Close Bracket",singleQuote:"Single Quote"});
\ No newline at end of file
pageUp:"Page Up",pageDown:"Page Down",end:"End",home:"Home",leftArrow:"سول يا ئوق",upArrow:"ئۈستى يا ئوق",rightArrow:"ئوڭ يا ئوق",downArrow:"ئاستى يا ئوق",insert:"قىستۇر","delete":"ئۆچۈر",leftWindowKey:"سول Windows كۇنۇپكىسى",rightWindowKey:"ئوڭ Windows كۇنۇپكىسى",selectKey:"تاللاش كۇنۇپكىسى",numpad0:"سان تاختا 0",numpad1:"سان تاختا 1",numpad2:"سان تاختا 2",numpad3:"سان تاختا 3",numpad4:"سان تاختا 4",numpad5:"سان تاختا 5",numpad6:"سان تاختا 6",numpad7:"سان تاختا 7",numpad8:"سان تاختا 8",numpad9:"سان تاختا 9",
multiply:"يۇلتۇز كۇنۇپكىسى",add:"قوشۇش",subtract:"ئېلىش",decimalPoint:"كەسىر چېكىت",divide:"بۆلۈش",f1:"F1",f2:"F2",f3:"F3",f4:"F4",f5:"F5",f6:"F6",f7:"F7",f8:"F8",f9:"F9",f10:"F10",f11:"F11",f12:"F12",numLock:"سان قۇلۇپ كۇنۇپكىسى",scrollLock:"سۈرگۈچ قۇلۇپ كۇنۇپكىسى",semiColon:"چېكىتلىك پەش",equalSign:"تەڭلىك بەلگىسى",comma:"پەش",dash:"سىزىقچە",period:"چېكىت",forwardSlash:"سولغا يانتۇ سىزىق",graveAccent:"ئۇرغۇ بەلگىسى",openBracket:"ئېچىلغان تىرناق",backSlash:"ئوڭغا يانتۇ سىزىق",closeBracket:"يېپىلغان تىرناق",
singleQuote:"يالاڭ پەش"});
\ No newline at end of file
......@@ -2,6 +2,6 @@
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.dialog.add("about",function(a){var a=a.lang.about,b=CKEDITOR.getUrl(CKEDITOR.plugins.get("about").path+"dialogs/"+(CKEDITOR.env.hidpi?"hidpi/":"")+"logo_ckeditor.png");return{title:CKEDITOR.env.ie?a.dlgTitle:a.title,minWidth:390,minHeight:230,contents:[{id:"tab1",label:"",title:"",expand:!0,padding:0,elements:[{type:"html",html:'<style type="text/css">.cke_about_container{color:#000 !important;padding:10px 10px 0;margin-top:5px}.cke_about_container p{margin: 0 0 10px;}.cke_about_container .cke_about_logo{height:81px;background-color:#fff;background-image:url('+
b+");"+(CKEDITOR.env.hidpi?"background-size:163px 58px;":"")+'background-position:center; background-repeat:no-repeat;margin-bottom:10px;}.cke_about_container a{cursor:pointer !important;color:#00B2CE !important;text-decoration:underline !important;}</style><div class="cke_about_container"><div class="cke_about_logo"></div><p>CKEditor '+CKEDITOR.version+" (revision "+CKEDITOR.revision+')<br><a target="_blank" href="http://ckeditor.com/">http://ckeditor.com</a></p><p>'+a.help.replace("$1",'<a target="_blank" href="http://docs.ckeditor.com/user">'+
a.userGuide+"</a>")+"</p><p>"+a.moreInfo+'<br><a target="_blank" href="http://ckeditor.com/about/license">http://ckeditor.com/about/license</a></p><p>'+a.copy.replace("$1",'<a target="_blank" href="http://cksource.com/">CKSource</a> - Frederico Knabben')+"</p></div>"}]}],buttons:[CKEDITOR.dialog.cancelButton]}});
\ No newline at end of file
CKEDITOR.dialog.add("about",function(a){a=a.lang.about;var b=CKEDITOR.getUrl(CKEDITOR.plugins.get("about").path+"dialogs/"+(CKEDITOR.env.hidpi?"hidpi/":"")+"logo_ckeditor.png");return{title:CKEDITOR.env.ie?a.dlgTitle:a.title,minWidth:390,minHeight:230,contents:[{id:"tab1",label:"",title:"",expand:!0,padding:0,elements:[{type:"html",html:'\x3cstyle type\x3d"text/css"\x3e.cke_about_container{color:#000 !important;padding:10px 10px 0;margin-top:5px}.cke_about_container p{margin: 0 0 10px;}.cke_about_container .cke_about_logo{height:81px;background-color:#fff;background-image:url('+
b+");"+(CKEDITOR.env.hidpi?"background-size:163px 58px;":"")+'background-position:center; background-repeat:no-repeat;margin-bottom:10px;}.cke_about_container a{cursor:pointer !important;color:#00B2CE !important;text-decoration:underline !important;}\x3c/style\x3e\x3cdiv class\x3d"cke_about_container"\x3e\x3cdiv class\x3d"cke_about_logo"\x3e\x3c/div\x3e\x3cp\x3eCKEditor '+CKEDITOR.version+" (revision "+CKEDITOR.revision+')\x3cbr\x3e\x3ca target\x3d"_blank" href\x3d"http://ckeditor.com/"\x3ehttp://ckeditor.com\x3c/a\x3e\x3c/p\x3e\x3cp\x3e'+
a.help.replace("$1",'\x3ca target\x3d"_blank" href\x3d"http://docs.ckeditor.com/user"\x3e'+a.userGuide+"\x3c/a\x3e")+"\x3c/p\x3e\x3cp\x3e"+a.moreInfo+'\x3cbr\x3e\x3ca target\x3d"_blank" href\x3d"http://ckeditor.com/about/license"\x3ehttp://ckeditor.com/about/license\x3c/a\x3e\x3c/p\x3e\x3cp\x3e'+a.copy.replace("$1",'\x3ca target\x3d"_blank" href\x3d"http://cksource.com/"\x3eCKSource\x3c/a\x3e - Frederico Knabben')+"\x3c/p\x3e\x3c/div\x3e"}]}],buttons:[CKEDITOR.dialog.cancelButton]}});
\ No newline at end of file
......@@ -2,10 +2,10 @@
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.dialog.add("paste",function(c){function h(a){var b=new CKEDITOR.dom.document(a.document),f=b.getBody(),d=b.getById("cke_actscrpt");d&&d.remove();f.setAttribute("contenteditable",!0);if(CKEDITOR.env.ie&&8>CKEDITOR.env.version)b.getWindow().on("blur",function(){b.$.selection.empty()});b.on("keydown",function(a){var a=a.data,b;switch(a.getKeystroke()){case 27:this.hide();b=1;break;case 9:case CKEDITOR.SHIFT+9:this.changeFocus(1),b=1}b&&a.preventDefault()},this);c.fire("ariaWidget",new CKEDITOR.dom.element(a.frameElement));
CKEDITOR.dialog.add("paste",function(c){function h(a){var b=new CKEDITOR.dom.document(a.document),f=b.getBody(),d=b.getById("cke_actscrpt");d&&d.remove();f.setAttribute("contenteditable",!0);if(CKEDITOR.env.ie&&8>CKEDITOR.env.version)b.getWindow().on("blur",function(){b.$.selection.empty()});b.on("keydown",function(a){a=a.data;var b;switch(a.getKeystroke()){case 27:this.hide();b=1;break;case 9:case CKEDITOR.SHIFT+9:this.changeFocus(1),b=1}b&&a.preventDefault()},this);c.fire("ariaWidget",new CKEDITOR.dom.element(a.frameElement));
b.getWindow().getFrame().removeCustomData("pendingFocus")&&f.focus()}var e=c.lang.clipboard;c.on("pasteDialogCommit",function(a){a.data&&c.fire("paste",{type:"auto",dataValue:a.data,method:"paste",dataTransfer:CKEDITOR.plugins.clipboard.initPasteDataTransfer()})},null,null,1E3);return{title:e.title,minWidth:CKEDITOR.env.ie&&CKEDITOR.env.quirks?370:350,minHeight:CKEDITOR.env.quirks?250:245,onShow:function(){this.parts.dialog.$.offsetHeight;this.setupContent();this.parts.title.setHtml(this.customTitle||
e.title);this.customTitle=null},onLoad:function(){(CKEDITOR.env.ie7Compat||CKEDITOR.env.ie6Compat)&&"rtl"==c.lang.dir&&this.parts.contents.setStyle("overflow","hidden")},onOk:function(){this.commitContent()},contents:[{id:"general",label:c.lang.common.generalTab,elements:[{type:"html",id:"securityMsg",html:'<div style="white-space:normal;width:340px">'+e.securityMsg+"</div>"},{type:"html",id:"pasteMsg",html:'<div style="white-space:normal;width:340px">'+e.pasteMsg+"</div>"},{type:"html",id:"editing_area",
style:"width:100%;height:100%",html:"",focus:function(){var a=this.getInputElement(),b=a.getFrameDocument().getBody();!b||b.isReadOnly()?a.setCustomData("pendingFocus",1):b.focus()},setup:function(){var a=this.getDialog(),b='<html dir="'+c.config.contentsLangDirection+'" lang="'+(c.config.contentsLanguage||c.langCode)+'"><head><style>body{margin:3px;height:95%;word-break:break-all;}</style></head><body><script id="cke_actscrpt" type="text/javascript">window.parent.CKEDITOR.tools.callFunction('+CKEDITOR.tools.addFunction(h,
a)+",this);<\/script></body></html>",f=CKEDITOR.env.air?"javascript:void(0)":CKEDITOR.env.ie&&!CKEDITOR.env.edge?"javascript:void((function(){"+encodeURIComponent("document.open();("+CKEDITOR.tools.fixDomain+")();document.close();")+'})())"':"",d=CKEDITOR.dom.element.createFromHtml('<iframe class="cke_pasteframe" frameborder="0" allowTransparency="true" src="'+f+'" aria-label="'+e.pasteArea+'" aria-describedby="'+a.getContentElement("general","pasteMsg").domId+'"></iframe>');d.on("load",function(a){a.removeListener();
a=d.getFrameDocument();a.write(b);c.focusManager.add(a.getBody());CKEDITOR.env.air&&h.call(this,a.getWindow().$)},a);d.setCustomData("dialog",a);a=this.getElement();a.setHtml("");a.append(d);if(CKEDITOR.env.ie&&!CKEDITOR.env.edge){var g=CKEDITOR.dom.element.createFromHtml('<span tabindex="-1" style="position:absolute" role="presentation"></span>');g.on("focus",function(){setTimeout(function(){d.$.contentWindow.focus()})});a.append(g);this.focus=function(){g.focus();this.fire("focus")}}this.getInputElement=
function(){return d};CKEDITOR.env.ie&&(a.setStyle("display","block"),a.setStyle("height",d.$.offsetHeight+2+"px"))},commit:function(){var a=this.getDialog().getParentEditor(),b=this.getInputElement().getFrameDocument().getBody(),c=b.getBogus(),d;c&&c.remove();d=b.getHtml();setTimeout(function(){a.fire("pasteDialogCommit",d)},0)}}]}]}});
\ No newline at end of file
e.title);this.customTitle=null},onLoad:function(){(CKEDITOR.env.ie7Compat||CKEDITOR.env.ie6Compat)&&"rtl"==c.lang.dir&&this.parts.contents.setStyle("overflow","hidden")},onOk:function(){this.commitContent()},contents:[{id:"general",label:c.lang.common.generalTab,elements:[{type:"html",id:"securityMsg",html:'\x3cdiv style\x3d"white-space:normal;width:340px"\x3e'+e.securityMsg+"\x3c/div\x3e"},{type:"html",id:"pasteMsg",html:'\x3cdiv style\x3d"white-space:normal;width:340px"\x3e'+e.pasteMsg+"\x3c/div\x3e"},
{type:"html",id:"editing_area",style:"width:100%;height:100%",html:"",focus:function(){var a=this.getInputElement(),b=a.getFrameDocument().getBody();!b||b.isReadOnly()?a.setCustomData("pendingFocus",1):b.focus()},setup:function(){var a=this.getDialog(),b='\x3chtml dir\x3d"'+c.config.contentsLangDirection+'" lang\x3d"'+(c.config.contentsLanguage||c.langCode)+'"\x3e\x3chead\x3e\x3cstyle\x3ebody{margin:3px;height:95%;word-break:break-all;}\x3c/style\x3e\x3c/head\x3e\x3cbody\x3e\x3cscript id\x3d"cke_actscrpt" type\x3d"text/javascript"\x3ewindow.parent.CKEDITOR.tools.callFunction('+
CKEDITOR.tools.addFunction(h,a)+",this);\x3c/script\x3e\x3c/body\x3e\x3c/html\x3e",f=CKEDITOR.env.air?"javascript:void(0)":CKEDITOR.env.ie&&!CKEDITOR.env.edge?"javascript:void((function(){"+encodeURIComponent("document.open();("+CKEDITOR.tools.fixDomain+")();document.close();")+'})())"':"",d=CKEDITOR.dom.element.createFromHtml('\x3ciframe class\x3d"cke_pasteframe" frameborder\x3d"0" allowTransparency\x3d"true" src\x3d"'+f+'" aria-label\x3d"'+e.pasteArea+'" aria-describedby\x3d"'+a.getContentElement("general",
"pasteMsg").domId+'"\x3e\x3c/iframe\x3e');d.on("load",function(a){a.removeListener();a=d.getFrameDocument();a.write(b);c.focusManager.add(a.getBody());CKEDITOR.env.air&&h.call(this,a.getWindow().$)},a);d.setCustomData("dialog",a);a=this.getElement();a.setHtml("");a.append(d);if(CKEDITOR.env.ie&&!CKEDITOR.env.edge){var g=CKEDITOR.dom.element.createFromHtml('\x3cspan tabindex\x3d"-1" style\x3d"position:absolute" role\x3d"presentation"\x3e\x3c/span\x3e');g.on("focus",function(){setTimeout(function(){d.$.contentWindow.focus()})});
a.append(g);this.focus=function(){g.focus();this.fire("focus")}}this.getInputElement=function(){return d};CKEDITOR.env.ie&&(a.setStyle("display","block"),a.setStyle("height",d.$.offsetHeight+2+"px"))},commit:function(){var a=this.getDialog().getParentEditor(),b=this.getInputElement().getFrameDocument().getBody(),c=b.getBogus(),d;c&&c.remove();d=b.getHtml();setTimeout(function(){a.fire("pasteDialogCommit",d)},0)}}]}]}});
\ No newline at end of file
......@@ -2,13 +2,13 @@
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.dialog.add("image2",function(i){function z(){var a=this.getValue().match(A);(a=!!(a&&0!==parseInt(a[1],10)))||alert(c["invalid"+CKEDITOR.tools.capitalize(this.id)]);return a}function K(){function a(a,b){d.push(j.once(a,function(a){for(var j;j=d.pop();)j.removeListener();b(a)}))}var j=p.createElement("img"),d=[];return function(d,b,c){a("load",function(){var a=B(j);b.call(c,j,a.width,a.height)});a("error",function(){b(null)});a("abort",function(){b(null)});j.setAttribute("src",(t.baseHref||
"")+d+"?"+Math.random().toString(16).substring(2))}}function C(){var a=this.getValue();q(!1);a!==u.data.src?(D(a,function(a,d,b){q(!0);if(!a)return k(!1);g.setValue(!1===i.config.image2_prefillDimensions?0:d);h.setValue(!1===i.config.image2_prefillDimensions?0:b);r=d;s=b;k(E.checkHasNaturalRatio(a))}),l=!0):l?(q(!0),g.setValue(m),h.setValue(n),l=!1):q(!0)}function F(){if(e){var a=this.getValue();if(a&&(a.match(A)||k(!1),"0"!==a)){var b="width"==this.id,d=m||r,c=n||s,a=b?Math.round(c*(a/d)):Math.round(d*
(a/c));isNaN(a)||(b?h:g).setValue(a)}}}function k(a){if(f){if("boolean"==typeof a){if(v)return;e=a}else if(a=g.getValue(),v=!0,(e=!e)&&a)a*=n/m,isNaN(a)||h.setValue(Math.round(a));f[e?"removeClass":"addClass"]("cke_btn_unlocked");f.setAttribute("aria-checked",e);CKEDITOR.env.hc&&f.getChild(0).setHtml(e?CKEDITOR.env.ie?"":"":CKEDITOR.env.ie?"":"")}}function q(a){a=a?"enable":"disable";g[a]();h[a]()}var A=/(^\s*(\d+)(px)?\s*$)|^$/i,G=CKEDITOR.tools.getNextId(),H=CKEDITOR.tools.getNextId(),b=i.lang.image2,
c=i.lang.common,L=(new CKEDITOR.template('<div><a href="javascript:void(0)" tabindex="-1" title="'+b.lockRatio+'" class="cke_btn_locked" id="{lockButtonId}" role="checkbox"><span class="cke_icon"></span><span class="cke_label">'+b.lockRatio+'</span></a><a href="javascript:void(0)" tabindex="-1" title="'+b.resetSize+'" class="cke_btn_reset" id="{resetButtonId}" role="button"><span class="cke_label">'+b.resetSize+"</span></a></div>")).output({lockButtonId:G,resetButtonId:H}),E=CKEDITOR.plugins.image2,
t=i.config,w=i.widgets.registered.image.features,B=E.getNatural,p,u,I,D,m,n,r,s,l,e,v,f,o,g,h,x,y=!(!t.filebrowserImageBrowseUrl&&!t.filebrowserBrowseUrl),J=[{id:"src",type:"text",label:c.url,onKeyup:C,onChange:C,setup:function(a){this.setValue(a.data.src)},commit:function(a){a.setData("src",this.getValue())},validate:CKEDITOR.dialog.validate.notEmpty(b.urlMissing)}];y&&J.push({type:"button",id:"browse",style:"display:inline-block;margin-top:14px;",align:"center",label:i.lang.common.browseServer,
hidden:!0,filebrowser:"info:src"});return{title:b.title,minWidth:250,minHeight:100,onLoad:function(){p=this._.element.getDocument();D=K()},onShow:function(){u=this.widget;I=u.parts.image;l=v=e=!1;x=B(I);r=m=x.width;s=n=x.height},contents:[{id:"info",label:b.infoTab,elements:[{type:"vbox",padding:0,children:[{type:"hbox",widths:["100%"],children:J}]},{id:"alt",type:"text",label:b.alt,setup:function(a){this.setValue(a.data.alt)},commit:function(a){a.setData("alt",this.getValue())}},{type:"hbox",widths:["25%",
"25%","50%"],requiredContent:w.dimension.requiredContent,children:[{type:"text",width:"45px",id:"width",label:c.width,validate:z,onKeyUp:F,onLoad:function(){g=this},setup:function(a){this.setValue(a.data.width)},commit:function(a){a.setData("width",this.getValue())}},{type:"text",id:"height",width:"45px",label:c.height,validate:z,onKeyUp:F,onLoad:function(){h=this},setup:function(a){this.setValue(a.data.height)},commit:function(a){a.setData("height",this.getValue())}},{id:"lock",type:"html",style:"margin-top:18px;width:40px;height:20px;",
onLoad:function(){function a(a){a.on("mouseover",function(){this.addClass("cke_btn_over")},a);a.on("mouseout",function(){this.removeClass("cke_btn_over")},a)}var b=this.getDialog();f=p.getById(G);o=p.getById(H);f&&(b.addFocusable(f,4+y),f.on("click",function(a){k();a.data&&a.data.preventDefault()},this.getDialog()),a(f));o&&(b.addFocusable(o,5+y),o.on("click",function(a){if(l){g.setValue(r);h.setValue(s)}else{g.setValue(m);h.setValue(n)}a.data&&a.data.preventDefault()},this),a(o))},setup:function(a){k(a.data.lock)},
commit:function(a){a.setData("lock",e)},html:L}]},{type:"hbox",id:"alignment",requiredContent:w.align.requiredContent,children:[{id:"align",type:"radio",items:[[c.alignNone,"none"],[c.alignLeft,"left"],[c.alignCenter,"center"],[c.alignRight,"right"]],label:c.align,setup:function(a){this.setValue(a.data.align)},commit:function(a){a.setData("align",this.getValue())}}]},{id:"hasCaption",type:"checkbox",label:b.captioned,requiredContent:w.caption.requiredContent,setup:function(a){this.setValue(a.data.hasCaption)},
commit:function(a){a.setData("hasCaption",this.getValue())}}]},{id:"Upload",hidden:!0,filebrowser:"uploadButton",label:b.uploadTab,elements:[{type:"file",id:"upload",label:b.btnUpload,style:"height:40px"},{type:"fileButton",id:"uploadButton",filebrowser:"info:src",label:b.btnUpload,"for":["Upload","upload"]}]}]}});
\ No newline at end of file
CKEDITOR.dialog.add("image2",function(k){function D(){var a=this.getValue().match(E);(a=!(!a||0===parseInt(a[1],10)))||alert(c["invalid"+CKEDITOR.tools.capitalize(this.id)]);return a}function O(){function a(a,b){d.push(l.once(a,function(a){for(var l;l=d.pop();)l.removeListener();b(a)}))}var l=t.createElement("img"),d=[];return function(d,b,c){a("load",function(){var a=F(l);b.call(c,l,a.width,a.height)});a("error",function(){b(null)});a("abort",function(){b(null)});l.setAttribute("src",(x.baseHref||
"")+d+"?"+Math.random().toString(16).substring(2))}}function G(){var a=this.getValue();u(!1);a!==y.data.src?(H(a,function(a,d,b){u(!0);if(!a)return m(!1);g.setValue(!1===k.config.image2_prefillDimensions?0:d);h.setValue(!1===k.config.image2_prefillDimensions?0:b);v=d;w=b;m(I.checkHasNaturalRatio(a))}),n=!0):n?(u(!0),g.setValue(p),h.setValue(q),n=!1):u(!0)}function J(){if(e){var a=this.getValue();if(a&&(a.match(E)||m(!1),"0"!==a)){var b="width"==this.id,d=p||v,c=q||w,a=b?Math.round(a/d*c):Math.round(a/
c*d);isNaN(a)||(b?h:g).setValue(a)}}}function m(a){if(f){if("boolean"==typeof a){if(z)return;e=a}else a=g.getValue(),z=!0,(e=!e)&&a&&(a*=q/p,isNaN(a)||h.setValue(Math.round(a)));f[e?"removeClass":"addClass"]("cke_btn_unlocked");f.setAttribute("aria-checked",e);CKEDITOR.env.hc&&f.getChild(0).setHtml(e?CKEDITOR.env.ie?"":"":CKEDITOR.env.ie?"":"")}}function u(a){a=a?"enable":"disable";g[a]();h[a]()}var E=/(^\s*(\d+)(px)?\s*$)|^$/i,K=CKEDITOR.tools.getNextId(),L=CKEDITOR.tools.getNextId(),b=k.lang.image2,
c=k.lang.common,P=(new CKEDITOR.template('\x3cdiv\x3e\x3ca href\x3d"javascript:void(0)" tabindex\x3d"-1" title\x3d"'+b.lockRatio+'" class\x3d"cke_btn_locked" id\x3d"{lockButtonId}" role\x3d"checkbox"\x3e\x3cspan class\x3d"cke_icon"\x3e\x3c/span\x3e\x3cspan class\x3d"cke_label"\x3e'+b.lockRatio+'\x3c/span\x3e\x3c/a\x3e\x3ca href\x3d"javascript:void(0)" tabindex\x3d"-1" title\x3d"'+b.resetSize+'" class\x3d"cke_btn_reset" id\x3d"{resetButtonId}" role\x3d"button"\x3e\x3cspan class\x3d"cke_label"\x3e'+
b.resetSize+"\x3c/span\x3e\x3c/a\x3e\x3c/div\x3e")).output({lockButtonId:K,resetButtonId:L}),I=CKEDITOR.plugins.image2,x=k.config,A=k.widgets.registered.image.features,F=I.getNatural,t,y,M,H,p,q,v,w,n,e,z,f,r,g,h,B,C=!(!x.filebrowserImageBrowseUrl&&!x.filebrowserBrowseUrl),N=[{id:"src",type:"text",label:c.url,onKeyup:G,onChange:G,setup:function(a){this.setValue(a.data.src)},commit:function(a){a.setData("src",this.getValue())},validate:CKEDITOR.dialog.validate.notEmpty(b.urlMissing)}];C&&N.push({type:"button",
id:"browse",style:"display:inline-block;margin-top:14px;",align:"center",label:k.lang.common.browseServer,hidden:!0,filebrowser:"info:src"});return{title:b.title,minWidth:250,minHeight:100,onLoad:function(){t=this._.element.getDocument();H=O()},onShow:function(){y=this.widget;M=y.parts.image;n=z=e=!1;B=F(M);v=p=B.width;w=q=B.height},contents:[{id:"info",label:b.infoTab,elements:[{type:"vbox",padding:0,children:[{type:"hbox",widths:["100%"],children:N}]},{id:"alt",type:"text",label:b.alt,setup:function(a){this.setValue(a.data.alt)},
commit:function(a){a.setData("alt",this.getValue())}},{type:"hbox",widths:["25%","25%","50%"],requiredContent:A.dimension.requiredContent,children:[{type:"text",width:"45px",id:"width",label:c.width,validate:D,onKeyUp:J,onLoad:function(){g=this},setup:function(a){this.setValue(a.data.width)},commit:function(a){a.setData("width",this.getValue())}},{type:"text",id:"height",width:"45px",label:c.height,validate:D,onKeyUp:J,onLoad:function(){h=this},setup:function(a){this.setValue(a.data.height)},commit:function(a){a.setData("height",
this.getValue())}},{id:"lock",type:"html",style:"margin-top:18px;width:40px;height:20px;",onLoad:function(){function a(a){a.on("mouseover",function(){this.addClass("cke_btn_over")},a);a.on("mouseout",function(){this.removeClass("cke_btn_over")},a)}var b=this.getDialog();f=t.getById(K);r=t.getById(L);f&&(b.addFocusable(f,4+C),f.on("click",function(a){m();a.data&&a.data.preventDefault()},this.getDialog()),a(f));r&&(b.addFocusable(r,5+C),r.on("click",function(a){n?(g.setValue(v),h.setValue(w)):(g.setValue(p),
h.setValue(q));a.data&&a.data.preventDefault()},this),a(r))},setup:function(a){m(a.data.lock)},commit:function(a){a.setData("lock",e)},html:P}]},{type:"hbox",id:"alignment",requiredContent:A.align.requiredContent,children:[{id:"align",type:"radio",items:[[c.alignNone,"none"],[c.alignLeft,"left"],[c.alignCenter,"center"],[c.alignRight,"right"]],label:c.align,setup:function(a){this.setValue(a.data.align)},commit:function(a){a.setData("align",this.getValue())}}]},{id:"hasCaption",type:"checkbox",label:b.captioned,
requiredContent:A.caption.requiredContent,setup:function(a){this.setValue(a.data.hasCaption)},commit:function(a){a.setData("hasCaption",this.getValue())}}]},{id:"Upload",hidden:!0,filebrowser:"uploadButton",label:b.uploadTab,elements:[{type:"file",id:"upload",label:b.btnUpload,style:"height:40px"},{type:"fileButton",id:"uploadButton",filebrowser:"info:src",label:b.btnUpload,"for":["Upload","upload"]}]}]}});
\ No newline at end of file
......@@ -3,7 +3,7 @@
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.plugins.setLang("specialchar","fr",{euro:"Symbole Euro",lsquo:"Guillemet simple ouvrant",rsquo:"Guillemet simple fermant",ldquo:"Guillemet double ouvrant",rdquo:"Guillemet double fermant",ndash:"Tiret haut",mdash:"Tiret cadratin",iexcl:"Point d'exclamation inversé",cent:"Symbole Cent",pound:"Symbole Livre Sterling",curren:"Symbole monétaire",yen:"Symbole Yen",brvbar:"Barre verticale scindée",sect:"Section",uml:"Tréma",copy:"Symbole Copyright",ordf:"Indicateur ordinal féminin",laquo:"Guillemet français ouvrant",
not:"Crochet de négation",reg:"Marque déposée",macr:"Macron",deg:"Degré",sup2:"Exposant 2",sup3:"\\tExposant 3",acute:"Accent aigu",micro:"Omicron",para:"Paragraphe",middot:"Point médian",cedil:"Cédille",sup1:"\\tExposant 1",ordm:"Indicateur ordinal masculin",raquo:"Guillemet français fermant",frac14:"Un quart",frac12:"Un demi",frac34:"Trois quarts",iquest:"Point d'interrogation inversé",Agrave:"A majuscule accent grave",Aacute:"A majuscule accent aigu",Acirc:"A majuscule accent circonflexe",Atilde:"A majuscule avec caron",
not:"Crochet de négation",reg:"Marque déposée",macr:"Macron",deg:"Degré",sup2:"Exposant 2",sup3:"Exposant 3",acute:"Accent aigu",micro:"Omicron",para:"Paragraphe",middot:"Point médian",cedil:"Cédille",sup1:"Exposant 1",ordm:"Indicateur ordinal masculin",raquo:"Guillemet français fermant",frac14:"Un quart",frac12:"Un demi",frac34:"Trois quarts",iquest:"Point d'interrogation inversé",Agrave:"A majuscule accent grave",Aacute:"A majuscule accent aigu",Acirc:"A majuscule accent circonflexe",Atilde:"A majuscule avec caron",
Auml:"A majuscule tréma",Aring:"A majuscule avec un rond au-dessus",AElig:"Æ majuscule ligaturés",Ccedil:"C majuscule cédille",Egrave:"E majuscule accent grave",Eacute:"E majuscule accent aigu",Ecirc:"E majuscule accent circonflexe",Euml:"E majuscule tréma",Igrave:"I majuscule accent grave",Iacute:"I majuscule accent aigu",Icirc:"I majuscule accent circonflexe",Iuml:"I majuscule tréma",ETH:"Lettre majuscule islandaise ED",Ntilde:"N majuscule avec caron",Ograve:"O majuscule accent grave",Oacute:"O majuscule accent aigu",
Ocirc:"O majuscule accent circonflexe",Otilde:"O majuscule avec caron",Ouml:"O majuscule tréma",times:"Multiplication",Oslash:"O majuscule barré",Ugrave:"U majuscule accent grave",Uacute:"U majuscule accent aigu",Ucirc:"U majuscule accent circonflexe",Uuml:"U majuscule tréma",Yacute:"Y majuscule accent aigu",THORN:"Lettre islandaise Thorn majuscule",szlig:"Lettre minuscule allemande s dur",agrave:"a minuscule accent grave",aacute:"a minuscule accent aigu",acirc:"a minuscule accent circonflexe",atilde:"a minuscule avec caron",
auml:"a minuscule tréma",aring:"a minuscule avec un rond au-dessus",aelig:"æ minuscule ligaturés",ccedil:"c minuscule cédille",egrave:"e minuscule accent grave",eacute:"e minuscule accent aigu",ecirc:"e minuscule accent circonflexe",euml:"e minuscule tréma",igrave:"i minuscule accent grave",iacute:"i minuscule accent aigu",icirc:"i minuscule accent circonflexe",iuml:"i minuscule tréma",eth:"Lettre minuscule islandaise ED",ntilde:"n minuscule avec caron",ograve:"o minuscule accent grave",oacute:"o minuscule accent aigu",
......
......@@ -2,13 +2,13 @@
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
CKEDITOR.dialog.add("specialchar",function(i){var e,l=i.lang.specialchar,k=function(c){var b,c=c.data?c.data.getTarget():new CKEDITOR.dom.element(c);if("a"==c.getName()&&(b=c.getChild(0).getHtml()))c.removeClass("cke_light_background"),e.hide(),c=i.document.createElement("span"),c.setHtml(b),i.insertText(c.getText())},m=CKEDITOR.tools.addFunction(k),j,g=function(c,b){var a,b=b||c.data.getTarget();"span"==b.getName()&&(b=b.getParent());if("a"==b.getName()&&(a=b.getChild(0).getHtml())){j&&d(null,j);
var f=e.getContentElement("info","htmlPreview").getElement();e.getContentElement("info","charPreview").getElement().setHtml(a);f.setHtml(CKEDITOR.tools.htmlEncode(a));b.getParent().addClass("cke_light_background");j=b}},d=function(c,b){b=b||c.data.getTarget();"span"==b.getName()&&(b=b.getParent());"a"==b.getName()&&(e.getContentElement("info","charPreview").getElement().setHtml("&nbsp;"),e.getContentElement("info","htmlPreview").getElement().setHtml("&nbsp;"),b.getParent().removeClass("cke_light_background"),
j=void 0)},n=CKEDITOR.tools.addFunction(function(c){var c=new CKEDITOR.dom.event(c),b=c.getTarget(),a;a=c.getKeystroke();var f="rtl"==i.lang.dir;switch(a){case 38:if(a=b.getParent().getParent().getPrevious())a=a.getChild([b.getParent().getIndex(),0]),a.focus(),d(null,b),g(null,a);c.preventDefault();break;case 40:if(a=b.getParent().getParent().getNext())if((a=a.getChild([b.getParent().getIndex(),0]))&&1==a.type)a.focus(),d(null,b),g(null,a);c.preventDefault();break;case 32:k({data:c});c.preventDefault();
CKEDITOR.dialog.add("specialchar",function(k){var e,n=k.lang.specialchar,m=function(c){var b;c=c.data?c.data.getTarget():new CKEDITOR.dom.element(c);"a"==c.getName()&&(b=c.getChild(0).getHtml())&&(c.removeClass("cke_light_background"),e.hide(),c=k.document.createElement("span"),c.setHtml(b),k.insertText(c.getText()))},p=CKEDITOR.tools.addFunction(m),l,g=function(c,b){var a;b=b||c.data.getTarget();"span"==b.getName()&&(b=b.getParent());if("a"==b.getName()&&(a=b.getChild(0).getHtml())){l&&d(null,l);
var f=e.getContentElement("info","htmlPreview").getElement();e.getContentElement("info","charPreview").getElement().setHtml(a);f.setHtml(CKEDITOR.tools.htmlEncode(a));b.getParent().addClass("cke_light_background");l=b}},d=function(c,b){b=b||c.data.getTarget();"span"==b.getName()&&(b=b.getParent());"a"==b.getName()&&(e.getContentElement("info","charPreview").getElement().setHtml("\x26nbsp;"),e.getContentElement("info","htmlPreview").getElement().setHtml("\x26nbsp;"),b.getParent().removeClass("cke_light_background"),
l=void 0)},q=CKEDITOR.tools.addFunction(function(c){c=new CKEDITOR.dom.event(c);var b=c.getTarget(),a;a=c.getKeystroke();var f="rtl"==k.lang.dir;switch(a){case 38:if(a=b.getParent().getParent().getPrevious())a=a.getChild([b.getParent().getIndex(),0]),a.focus(),d(null,b),g(null,a);c.preventDefault();break;case 40:(a=b.getParent().getParent().getNext())&&(a=a.getChild([b.getParent().getIndex(),0]))&&1==a.type&&(a.focus(),d(null,b),g(null,a));c.preventDefault();break;case 32:m({data:c});c.preventDefault();
break;case f?37:39:if(a=b.getParent().getNext())a=a.getChild(0),1==a.type?(a.focus(),d(null,b),g(null,a),c.preventDefault(!0)):d(null,b);else if(a=b.getParent().getParent().getNext())(a=a.getChild([0,0]))&&1==a.type?(a.focus(),d(null,b),g(null,a),c.preventDefault(!0)):d(null,b);break;case f?39:37:(a=b.getParent().getPrevious())?(a=a.getChild(0),a.focus(),d(null,b),g(null,a),c.preventDefault(!0)):(a=b.getParent().getParent().getPrevious())?(a=a.getLast().getChild(0),a.focus(),d(null,b),g(null,a),c.preventDefault(!0)):
d(null,b)}});return{title:l.title,minWidth:430,minHeight:280,buttons:[CKEDITOR.dialog.cancelButton],charColumns:17,onLoad:function(){for(var c=this.definition.charColumns,b=i.config.specialChars,a=CKEDITOR.tools.getNextId()+"_specialchar_table_label",f=['<table role="listbox" aria-labelledby="'+a+'" style="width: 320px; height: 100%; border-collapse: separate;" align="center" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0">'],d=0,g=b.length,h,e;d<g;){f.push('<tr role="presentation">');for(var j=0;j<c;j++,
d++){if(h=b[d]){h instanceof Array?(e=h[1],h=h[0]):(e=h.replace("&","").replace(";","").replace("#",""),e=l[e]||h);var k="cke_specialchar_label_"+d+"_"+CKEDITOR.tools.getNextNumber();f.push('<td class="cke_dark_background" style="cursor: default" role="presentation"><a href="javascript: void(0);" role="option" aria-posinset="'+(d+1)+'"',' aria-setsize="'+g+'"',' aria-labelledby="'+k+'"',' class="cke_specialchar" title="',CKEDITOR.tools.htmlEncode(e),'" onkeydown="CKEDITOR.tools.callFunction( '+n+
', event, this )" onclick="CKEDITOR.tools.callFunction('+m+', this); return false;" tabindex="-1"><span style="margin: 0 auto;cursor: inherit">'+h+'</span><span class="cke_voice_label" id="'+k+'">'+e+"</span></a>")}else f.push('<td class="cke_dark_background">&nbsp;');f.push("</td>")}f.push("</tr>")}f.push("</tbody></table>",'<span id="'+a+'" class="cke_voice_label">'+l.options+"</span>");this.getContentElement("info","charContainer").getElement().setHtml(f.join(""))},contents:[{id:"info",label:i.lang.common.generalTab,
title:i.lang.common.generalTab,padding:0,align:"top",elements:[{type:"hbox",align:"top",widths:["320px","90px"],children:[{type:"html",id:"charContainer",html:"",onMouseover:g,onMouseout:d,focus:function(){var c=this.getElement().getElementsByTag("a").getItem(0);setTimeout(function(){c.focus();g(null,c)},0)},onShow:function(){var c=this.getElement().getChild([0,0,0,0,0]);setTimeout(function(){c.focus();g(null,c)},0)},onLoad:function(c){e=c.sender}},{type:"hbox",align:"top",widths:["100%"],children:[{type:"vbox",
align:"top",children:[{type:"html",html:"<div></div>"},{type:"html",id:"charPreview",className:"cke_dark_background",style:"border:1px solid #eeeeee;font-size:28px;height:40px;width:70px;padding-top:9px;font-family:'Microsoft Sans Serif',Arial,Helvetica,Verdana;text-align:center;",html:"<div>&nbsp;</div>"},{type:"html",id:"htmlPreview",className:"cke_dark_background",style:"border:1px solid #eeeeee;font-size:14px;height:20px;width:70px;padding-top:2px;font-family:'Microsoft Sans Serif',Arial,Helvetica,Verdana;text-align:center;",
html:"<div>&nbsp;</div>"}]}]}]}]}]}});
\ No newline at end of file
d(null,b)}});return{title:n.title,minWidth:430,minHeight:280,buttons:[CKEDITOR.dialog.cancelButton],charColumns:17,onLoad:function(){for(var c=this.definition.charColumns,b=k.config.specialChars,a=CKEDITOR.tools.getNextId()+"_specialchar_table_label",f=['\x3ctable role\x3d"listbox" aria-labelledby\x3d"'+a+'" style\x3d"width: 320px; height: 100%; border-collapse: separate;" align\x3d"center" cellspacing\x3d"2" cellpadding\x3d"2" border\x3d"0"\x3e'],d=0,g=b.length,h,e;d<g;){f.push('\x3ctr role\x3d"presentation"\x3e');
for(var l=0;l<c;l++,d++){if(h=b[d]){h instanceof Array?(e=h[1],h=h[0]):(e=h.replace("\x26","").replace(";","").replace("#",""),e=n[e]||h);var m="cke_specialchar_label_"+d+"_"+CKEDITOR.tools.getNextNumber();f.push('\x3ctd class\x3d"cke_dark_background" style\x3d"cursor: default" role\x3d"presentation"\x3e\x3ca href\x3d"javascript: void(0);" role\x3d"option" aria-posinset\x3d"'+(d+1)+'"',' aria-setsize\x3d"'+g+'"',' aria-labelledby\x3d"'+m+'"',' class\x3d"cke_specialchar" title\x3d"',CKEDITOR.tools.htmlEncode(e),
'" onkeydown\x3d"CKEDITOR.tools.callFunction( '+q+', event, this )" onclick\x3d"CKEDITOR.tools.callFunction('+p+', this); return false;" tabindex\x3d"-1"\x3e\x3cspan style\x3d"margin: 0 auto;cursor: inherit"\x3e'+h+'\x3c/span\x3e\x3cspan class\x3d"cke_voice_label" id\x3d"'+m+'"\x3e'+e+"\x3c/span\x3e\x3c/a\x3e")}else f.push('\x3ctd class\x3d"cke_dark_background"\x3e\x26nbsp;');f.push("\x3c/td\x3e")}f.push("\x3c/tr\x3e")}f.push("\x3c/tbody\x3e\x3c/table\x3e",'\x3cspan id\x3d"'+a+'" class\x3d"cke_voice_label"\x3e'+
n.options+"\x3c/span\x3e");this.getContentElement("info","charContainer").getElement().setHtml(f.join(""))},contents:[{id:"info",label:k.lang.common.generalTab,title:k.lang.common.generalTab,padding:0,align:"top",elements:[{type:"hbox",align:"top",widths:["320px","90px"],children:[{type:"html",id:"charContainer",html:"",onMouseover:g,onMouseout:d,focus:function(){var c=this.getElement().getElementsByTag("a").getItem(0);setTimeout(function(){c.focus();g(null,c)},0)},onShow:function(){var c=this.getElement().getChild([0,
0,0,0,0]);setTimeout(function(){c.focus();g(null,c)},0)},onLoad:function(c){e=c.sender}},{type:"hbox",align:"top",widths:["100%"],children:[{type:"vbox",align:"top",children:[{type:"html",html:"\x3cdiv\x3e\x3c/div\x3e"},{type:"html",id:"charPreview",className:"cke_dark_background",style:"border:1px solid #eeeeee;font-size:28px;height:40px;width:70px;padding-top:9px;font-family:'Microsoft Sans Serif',Arial,Helvetica,Verdana;text-align:center;",html:"\x3cdiv\x3e\x26nbsp;\x3c/div\x3e"},{type:"html",
id:"htmlPreview",className:"cke_dark_background",style:"border:1px solid #eeeeee;font-size:14px;height:20px;width:70px;padding-top:2px;font-family:'Microsoft Sans Serif',Arial,Helvetica,Verdana;text-align:center;",html:"\x3cdiv\x3e\x26nbsp;\x3c/div\x3e"}]}]}]}]}]}});
\ No newline at end of file
......@@ -2,20 +2,20 @@
Copyright (c) 2003-2015, CKSource - Frederico Knabben. All rights reserved.
For licensing, see LICENSE.md or http://ckeditor.com/license
*/
(function(){function r(a){for(var e=0,l=0,k=0,m,g=a.$.rows.length;k<g;k++){m=a.$.rows[k];for(var d=e=0,c,b=m.cells.length;d<b;d++)c=m.cells[d],e+=c.colSpan;e>l&&(l=e)}return l}function o(a){return function(){var e=this.getValue(),e=!!(CKEDITOR.dialog.validate.integer()(e)&&0<e);e||(alert(a),this.select());return e}}function n(a,e){var l=function(g){return new CKEDITOR.dom.element(g,a.document)},n=a.editable(),m=a.plugins.dialogadvtab;return{title:a.lang.table.title,minWidth:310,minHeight:CKEDITOR.env.ie?
310:280,onLoad:function(){var g=this,a=g.getContentElement("advanced","advStyles");if(a)a.on("change",function(){var a=this.getStyle("width",""),b=g.getContentElement("info","txtWidth");b&&b.setValue(a,!0);a=this.getStyle("height","");(b=g.getContentElement("info","txtHeight"))&&b.setValue(a,!0)})},onShow:function(){var g=a.getSelection(),d=g.getRanges(),c,b=this.getContentElement("info","txtRows"),h=this.getContentElement("info","txtCols"),p=this.getContentElement("info","txtWidth"),f=this.getContentElement("info",
"txtHeight");"tableProperties"==e&&((g=g.getSelectedElement())&&g.is("table")?c=g:0<d.length&&(CKEDITOR.env.webkit&&d[0].shrink(CKEDITOR.NODE_ELEMENT),c=a.elementPath(d[0].getCommonAncestor(!0)).contains("table",1)),this._.selectedElement=c);c?(this.setupContent(c),b&&b.disable(),h&&h.disable()):(b&&b.enable(),h&&h.enable());p&&p.onChange();f&&f.onChange()},onOk:function(){var g=a.getSelection(),d=this._.selectedElement&&g.createBookmarks(),c=this._.selectedElement||l("table"),b={};this.commitContent(b,
c);if(b.info){b=b.info;if(!this._.selectedElement)for(var h=c.append(l("tbody")),e=parseInt(b.txtRows,10)||0,f=parseInt(b.txtCols,10)||0,i=0;i<e;i++)for(var j=h.append(l("tr")),k=0;k<f;k++)j.append(l("td")).appendBogus();e=b.selHeaders;if(!c.$.tHead&&("row"==e||"both"==e)){j=new CKEDITOR.dom.element(c.$.createTHead());h=c.getElementsByTag("tbody").getItem(0);h=h.getElementsByTag("tr").getItem(0);for(i=0;i<h.getChildCount();i++)f=h.getChild(i),f.type==CKEDITOR.NODE_ELEMENT&&!f.data("cke-bookmark")&&
(f.renameNode("th"),f.setAttribute("scope","col"));j.append(h.remove())}if(null!==c.$.tHead&&!("row"==e||"both"==e)){j=new CKEDITOR.dom.element(c.$.tHead);h=c.getElementsByTag("tbody").getItem(0);for(k=h.getFirst();0<j.getChildCount();){h=j.getFirst();for(i=0;i<h.getChildCount();i++)f=h.getChild(i),f.type==CKEDITOR.NODE_ELEMENT&&(f.renameNode("td"),f.removeAttribute("scope"));h.insertBefore(k)}j.remove()}if(!this.hasColumnHeaders&&("col"==e||"both"==e))for(j=0;j<c.$.rows.length;j++)f=new CKEDITOR.dom.element(c.$.rows[j].cells[0]),
f.renameNode("th"),f.setAttribute("scope","row");if(this.hasColumnHeaders&&!("col"==e||"both"==e))for(i=0;i<c.$.rows.length;i++)j=new CKEDITOR.dom.element(c.$.rows[i]),"tbody"==j.getParent().getName()&&(f=new CKEDITOR.dom.element(j.$.cells[0]),f.renameNode("td"),f.removeAttribute("scope"));b.txtHeight?c.setStyle("height",b.txtHeight):c.removeStyle("height");b.txtWidth?c.setStyle("width",b.txtWidth):c.removeStyle("width");c.getAttribute("style")||c.removeAttribute("style")}if(this._.selectedElement)try{g.selectBookmarks(d)}catch(m){}else a.insertElement(c),
setTimeout(function(){var g=new CKEDITOR.dom.element(c.$.rows[0].cells[0]),b=a.createRange();b.moveToPosition(g,CKEDITOR.POSITION_AFTER_START);b.select()},0)},contents:[{id:"info",label:a.lang.table.title,elements:[{type:"hbox",widths:[null,null],styles:["vertical-align:top"],children:[{type:"vbox",padding:0,children:[{type:"text",id:"txtRows","default":3,label:a.lang.table.rows,required:!0,controlStyle:"width:5em",validate:o(a.lang.table.invalidRows),setup:function(a){this.setValue(a.$.rows.length)},
commit:k},{type:"text",id:"txtCols","default":2,label:a.lang.table.columns,required:!0,controlStyle:"width:5em",validate:o(a.lang.table.invalidCols),setup:function(a){this.setValue(r(a))},commit:k},{type:"html",html:"&nbsp;"},{type:"select",id:"selHeaders",requiredContent:"th","default":"",label:a.lang.table.headers,items:[[a.lang.table.headersNone,""],[a.lang.table.headersRow,"row"],[a.lang.table.headersColumn,"col"],[a.lang.table.headersBoth,"both"]],setup:function(a){var d=this.getDialog();d.hasColumnHeaders=
!0;for(var c=0;c<a.$.rows.length;c++){var b=a.$.rows[c].cells[0];if(b&&"th"!=b.nodeName.toLowerCase()){d.hasColumnHeaders=!1;break}}null!==a.$.tHead?this.setValue(d.hasColumnHeaders?"both":"row"):this.setValue(d.hasColumnHeaders?"col":"")},commit:k},{type:"text",id:"txtBorder",requiredContent:"table[border]","default":a.filter.check("table[border]")?1:0,label:a.lang.table.border,controlStyle:"width:3em",validate:CKEDITOR.dialog.validate.number(a.lang.table.invalidBorder),setup:function(a){this.setValue(a.getAttribute("border")||
(function(){function v(a){for(var f=0,n=0,m=0,p,e=a.$.rows.length;m<e;m++){p=a.$.rows[m];for(var d=f=0,c,b=p.cells.length;d<b;d++)c=p.cells[d],f+=c.colSpan;f>n&&(n=f)}return n}function r(a){return function(){var f=this.getValue(),f=!!(CKEDITOR.dialog.validate.integer()(f)&&0<f);f||(alert(a),this.select());return f}}function q(a,f){var n=function(e){return new CKEDITOR.dom.element(e,a.document)},q=a.editable(),p=a.plugins.dialogadvtab;return{title:a.lang.table.title,minWidth:310,minHeight:CKEDITOR.env.ie?
310:280,onLoad:function(){var e=this,a=e.getContentElement("advanced","advStyles");if(a)a.on("change",function(){var a=this.getStyle("width",""),b=e.getContentElement("info","txtWidth");b&&b.setValue(a,!0);a=this.getStyle("height","");(b=e.getContentElement("info","txtHeight"))&&b.setValue(a,!0)})},onShow:function(){var e=a.getSelection(),d=e.getRanges(),c,b=this.getContentElement("info","txtRows"),h=this.getContentElement("info","txtCols"),t=this.getContentElement("info","txtWidth"),g=this.getContentElement("info",
"txtHeight");"tableProperties"==f&&((e=e.getSelectedElement())&&e.is("table")?c=e:0<d.length&&(CKEDITOR.env.webkit&&d[0].shrink(CKEDITOR.NODE_ELEMENT),c=a.elementPath(d[0].getCommonAncestor(!0)).contains("table",1)),this._.selectedElement=c);c?(this.setupContent(c),b&&b.disable(),h&&h.disable()):(b&&b.enable(),h&&h.enable());t&&t.onChange();g&&g.onChange()},onOk:function(){var e=a.getSelection(),d=this._.selectedElement&&e.createBookmarks(),c=this._.selectedElement||n("table"),b={};this.commitContent(b,
c);if(b.info){b=b.info;if(!this._.selectedElement)for(var h=c.append(n("tbody")),f=parseInt(b.txtRows,10)||0,g=parseInt(b.txtCols,10)||0,k=0;k<f;k++)for(var l=h.append(n("tr")),m=0;m<g;m++)l.append(n("td")).appendBogus();f=b.selHeaders;if(!c.$.tHead&&("row"==f||"both"==f)){l=new CKEDITOR.dom.element(c.$.createTHead());h=c.getElementsByTag("tbody").getItem(0);h=h.getElementsByTag("tr").getItem(0);for(k=0;k<h.getChildCount();k++)g=h.getChild(k),g.type!=CKEDITOR.NODE_ELEMENT||g.data("cke-bookmark")||
(g.renameNode("th"),g.setAttribute("scope","col"));l.append(h.remove())}if(null!==c.$.tHead&&"row"!=f&&"both"!=f){l=new CKEDITOR.dom.element(c.$.tHead);h=c.getElementsByTag("tbody").getItem(0);for(m=h.getFirst();0<l.getChildCount();){h=l.getFirst();for(k=0;k<h.getChildCount();k++)g=h.getChild(k),g.type==CKEDITOR.NODE_ELEMENT&&(g.renameNode("td"),g.removeAttribute("scope"));h.insertBefore(m)}l.remove()}if(!this.hasColumnHeaders&&("col"==f||"both"==f))for(l=0;l<c.$.rows.length;l++)g=new CKEDITOR.dom.element(c.$.rows[l].cells[0]),
g.renameNode("th"),g.setAttribute("scope","row");if(this.hasColumnHeaders&&"col"!=f&&"both"!=f)for(k=0;k<c.$.rows.length;k++)l=new CKEDITOR.dom.element(c.$.rows[k]),"tbody"==l.getParent().getName()&&(g=new CKEDITOR.dom.element(l.$.cells[