Commit e1d2e869 authored by Zoltán Balogh's avatar Zoltán Balogh

Updated Hungarian translation.

parent 5f0c97e0
# Hungarian translation of XML sitemap (6.x-1.1)
# Copyright (c) 2009 by the Hungarian translation team
# Hungarian translation of XML sitemap (6.x-1.2)
# Copyright (c) 2010 by the Hungarian translation team
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: XML sitemap (6.x-1.1)\n"
"POT-Creation-Date: 2009-12-30 12:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2009-12-30 12:06+0000\n"
"Project-Id-Version: XML sitemap (6.x-1.2)\n"
"POT-Creation-Date: 2010-02-23 07:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-02-23 07:53+0000\n"
"Language-Team: Hungarian\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
......@@ -31,7 +31,7 @@ msgstr "Alapértelmezés"
msgid "Never"
msgstr "Soha"
msgid "Cache directory"
msgstr "Gyorsítótár könyvtára"
msgstr "Gyorstár könyvtára"
msgid "Submission URL"
msgstr "Webcím beküldés"
msgid "Tools"
......@@ -64,26 +64,10 @@ msgid "Submission settings"
msgstr "Beküldés beállításai"
msgid "xmlsitemap"
msgstr "xmlsitemap"
msgid "Verification link"
msgstr "Ellenőrzési hivatkozás"
msgid "Yahoo!"
msgstr "Yahoo!"
msgid "Authentication key"
msgstr "Hitelesítési kulcs"
msgid ""
"Yahoo! will ask you to put an authentication key in the verification "
"file."
msgstr ""
"A Yahoo! egy hitelesítési kulcs elhelyezését fogja kérni az "
"ellenőrzési fájlban."
msgid "Ask.com"
msgstr "Ask.com"
msgid "Authentication file"
msgstr "Hitelesítési fájl"
msgid "Google verification page"
msgstr "Google hitelesítő oldal"
msgid "Yahoo! verification page"
msgstr "Yahoo! hitelesítő oldal"
msgid "The default priority is %priority."
msgstr "A fontosság alapértelmezés szerinti értéke %priority."
msgid "Priority adjustment"
......@@ -266,7 +250,7 @@ msgid ""
"you would have prevented this message."
msgstr ""
"Nem megfelelően lettek követve a modul telepítési utasításai. "
"Meg kell bizonyosodni róla, hogy a régi xmlsitemap/xmlsitemap el "
"Meg kell bizonyosodni arról, hogy a régi xmlsitemap/xmlsitemap el "
"lett távolítva. Az xmlsitemap/xmlsitemap/xmlsitemap.* fájlok át "
"lettek helyezve a modul gyökérkönyvtárába. A telepítési "
"utasítás úgy szólt, hogy a modules/xmlsitemap könyvtárat "
......@@ -285,7 +269,7 @@ msgid ""
"you would have prevented this message."
msgstr ""
"Nem megfelelően lettek követve a modul telepítési utasításai. "
"Meg kell bizonyosodni róla, hogy a régi xmlsitemap/xmlsitemap el "
"Meg kell bizonyosodni arról, hogy a régi xmlsitemap/xmlsitemap el "
"lett távolítva. Az xmlsitemap/xmlsitemap/xmlsitemap.* fájlok át "
"lettek helyezve a modul gyökérkönyvtárába. A telepítési "
"utasítás úgy szólt, hogy a modules/xmlsitemap könyvtárat "
......@@ -298,13 +282,6 @@ msgstr ""
"megfelelően."
msgid "Submit the sitemap when content changes"
msgstr "Webhelytérkép elküldése a tartalom megváltozásakor"
msgid ""
"If enabled, the search engines will be notified of changes to the "
"sitemap each time the sitemap content is changed."
msgstr ""
"Ha ez engedélyezett, akkor a keresőmotorok értesítve lesznek a "
"webhelytérkép változásáról minden alkalommal, amikor a "
"webhelytérkép tartalma módosul."
msgid "Frequency of sitemap submission"
msgstr "Webhelytérkép elküldésének gyakorisága"
msgid "The rate at which the sitemap is submitted to the search engines."
......@@ -331,17 +308,6 @@ msgid ""
msgstr ""
"A webcím, amire a térképet küldeni kell. %placeholder "
"használható a webcím helykitöltőjeként."
msgid ""
"In order to show statistics, Google will ask you to verify that you "
"control this site by creating a file with a certain name. Enter that "
"name here and the XML sitemap module will create a path to that file "
"name. This will only work if you have clean URLs enabled."
msgstr ""
"A Google egy bizonyos nevű fájl létrehozásával igazolást fog "
"kérni a webhely üzemeltetőjétől. Itt kell megadni a nevet, hogy "
"az XML webhelytérkép modul létrehozhassa a fálnévhez tartozó "
"útvonalat. Ez csak abban az esetben működik, ha engedélyezve "
"vannak a rövid webcímek."
msgid "Moreover.com"
msgstr "Moreover.com"
msgid "Submit the sitemap to Moreover.com"
......@@ -350,56 +316,16 @@ msgid "Bing (formerly Live Search)"
msgstr "Bing (korábban Live Search)"
msgid "Submit the sitemap to Bing"
msgstr "Webhelytérkép elküldése a Bing-nek"
msgid ""
"Before allowing you to view additional information, Bing will ask you "
"to verify that you control this site by creating a file with a certain "
"name. Enter that name here, and XML sitemap will create a path to that "
"file name. This will only work if you have clean URLs enabled."
msgstr ""
"A további információk megtekintése előtt a Bing egy bizonyos "
"nevű fájl létrehozásával igazolást fog kérni a webhely "
"üzemeltetőjétől. Itt kell megadni a nevet, hogy az XML "
"webhelytérkép modul létrehozhassa a fájlnévhez tartozó "
"útvonalat. Ez csak abban az esetben működik, ha engedélyezve "
"vannak a rövid webcímek."
msgid "Bing authentication tag"
msgstr "Bing hitelesítési címke"
msgid "Bing will give you an authentication tag."
msgstr "A Bing adni fog egy hitelesítési címkét."
msgid "Submit the sitemap to Yahoo!"
msgstr "Webhelytérkép elküldése a Yahoo!-nak"
msgid ""
"Before allowing you to view additional information, Yahoo! will ask "
"you to verify that you control this site by creating a file with a "
"certain name. Enter that name here, and XML sitemap will create a path "
"to that file name. This will only work if you have clean URLs enabled."
msgstr ""
"A további információk megtekintése előtt a Yahoo! egy bizonyos "
"nevű fájl létrehozásával igazolást fog kérni a webhely "
"üzemeltetőjétől. Itt kell megadni a nevet, hogy az XML "
"webhelytérkép modul létrehozhassa a fájlnévhez tartozó "
"útvonalat. Ez csak abban az esetben működik, ha engedélyezve "
"vannak a rövid webcímek."
msgid "Submit the sitemap to all the active search engines"
msgstr "Webhelytérkép elküldése az összes aktív keresőmotornak"
msgid "Sitemap successfully submitted to !engine."
msgstr "A webhelytérkép sikeresen el lett küldve ide: !engine."
msgid "Error occurred submitting sitemap to !engine: !code."
msgstr ""
"Hiba történt a webhelytérkép !engine keresőmotornak történő "
"elküldésekor: !code."
msgid ""
"Configure the submission settings of the XML sitemap to the search "
"engines."
msgstr ""
"Az XML webhelytérkép keresőmotoroknak történő elküldésének "
"beállításai."
msgid "Bing verification page"
msgstr "Bing ellenőrzőoldal"
msgid ""
"Variable \"xmlsitemap_engines_cron_timestamp_submit\" has been "
"created."
msgstr "„xmlsitemap_engines_cron_timestamp_submit” változó létrejött."
msgid "XML sitemap engines"
msgstr "XML webhelytérkép motorok"
msgid "Submit the sitemap to search engines."
......@@ -508,8 +434,8 @@ msgid ""
"the role priority if you add or edit a user."
msgstr ""
"A modul a felhasználói profilokat adja a webhelytérképhez. A "
"<em>be nem jelentkezett látogató</em> csoportnak felhasználói "
"profilok hozzáférése jogosultságot kell adni a <a "
"<em>névtelen látogató</em> csoportnak felhasználói profilok "
"hozzáférése jogosultságot kell adni a <a "
"href=\"@access\">hozzáférés szabályozása oldalon</a>. Az "
"alapértelmezés szerinti felhasználói fontosságot a <a "
"href=\"@user_settings\">felhasználó beállításai</a> oldalon lehet "
......@@ -522,3 +448,29 @@ msgid "The priority assigned to the role."
msgstr "A csoporthoz beállított fontosság."
msgid "Add user profile links to the sitemap."
msgstr "Felhasználói profilhivatkozások hozzáadása a webhelytérképhez."
msgid "Existing sitemap.xml file found."
msgstr "Létező sitemap.xml fájl található."
msgid ""
"The XML sitemap module cannot display its XML output if there is an "
"existing sitemap.xml file in your website root."
msgstr ""
"Az XML webhelytérkép modul nem tudja megjeleníteni a saját XML "
"fájlját, ha egy létező sitemap.xml fájl van a webhely "
"gyökérkönyvtárában."
msgid ""
"If enabled, the search engines will only be notified of changes to the "
"sitemap whenever the sitemap content is changed."
msgstr ""
"Ha ez engedélyezett, akkor a keresőmotorok csak akkor lesznek "
"értesítve a webhelytérkép változásáról, amikor a "
"webhelytérkép tartama változik meg."
msgid "Sitemap successfully submitted to @engine.<br />Request: @url"
msgstr ""
"@engine helyre a webhelytérkép sikeresen el lett küldve.<br "
"/>Kérés: @url"
msgid ""
"Error occurred submitting sitemap to @engine: @code.<br />Request: "
"@url"
msgstr ""
"A webhelytérkép @engine helyre küldése közben hiba történt: "
"@code.<br />Kérés: @url"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment