Commit afe4a8ac authored by sun's avatar sun

#264411 by sun: Renamed module to Wysiwyg Editor.

#264411 by sun: Added TinyMCE data import upon installation.
parent a5db5f4a
...@@ -10,6 +10,8 @@ Wysiwyg 6.x-1.x, xxxx-xx-xx ...@@ -10,6 +10,8 @@ Wysiwyg 6.x-1.x, xxxx-xx-xx
Wysiwyg 6.x-0.x, xxxx-xx-xx Wysiwyg 6.x-0.x, xxxx-xx-xx
--------------------------- ---------------------------
#264411 by sun: Added TinyMCE data import upon installation.
#264411 by sun: Renamed module to Wysiwyg Editor.
#118747 by nedjo, sun: Upgraded code for jQuery. #118747 by nedjo, sun: Upgraded code for jQuery.
Initial fork of TinyMCE module (2008-05-30). Initial fork of TinyMCE module (2008-05-30).
...@@ -12,7 +12,7 @@ Currently supported editors: ...@@ -12,7 +12,7 @@ Currently supported editors:
For a full description visit the project page: For a full description visit the project page:
http://drupal.org/project/wysiwyg http://drupal.org/project/wysiwyg
Bug reports, feature suggestions and latest developments: Bug reports, feature suggestions and latest developments:
http://drupal.org/project/wysiwyg (category "Wysiwyg Editor") http://drupal.org/project/wysiwyg (component "Wysiwyg Editor")
-- REQUIREMENTS -- -- REQUIREMENTS --
......
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Copyright YEAR NAME <EMAIL@ADDRESS> # Copyright YEAR NAME <EMAIL@ADDRESS>
# Generated from files: # Generated from files:
# tinymce.module,v 1.90.4.11 2006/12/31 10:48:37 thenicespider # wysiwyg_editor.module,v 1.90.4.11 2006/12/31 10:48:37 thenicespider
# tinymce.info,v 1.0 2006/12/24 17:51:48 Wendy # wysiwyg_editor.info,v 1.0 2006/12/24 17:51:48 Wendy
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
...@@ -16,74 +16,74 @@ msgstr "" ...@@ -16,74 +16,74 @@ msgstr ""
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
"X-Poedit-Country: HUNGARY\n" "X-Poedit-Country: HUNGARY\n"
#: tinymce.module:7 #: wysiwyg_editor.module:7
#: tinymce.info:0 #: wysiwyg_editor.info:0
msgid "The most popular WYSIWYG editor for advance content." msgid "The most popular WYSIWYG editor for advance content."
msgstr "A legnépszerűbb WYSIWYG szerkesztő bonyolultabb tartalmakhoz." msgstr "A legnépszerűbb WYSIWYG szerkesztő bonyolultabb tartalmakhoz."
#: tinymce.module:14 #: wysiwyg_editor.module:14
msgid "Enable WYSIWYG Editor to your site." msgid "Enable WYSIWYG Editor to your site."
msgstr "WYSIWYG szerkesztő enegedélyezése a honlapon." msgstr "WYSIWYG szerkesztő enegedélyezése a honlapon."
#: tinymce.module:31 #: wysiwyg_editor.module:31
#: tinymce.info:0 #: wysiwyg_editor.info:0
msgid "TinyMCE" msgid "TinyMCE"
msgstr "TinyMCE" msgstr "TinyMCE"
#: tinymce.module:32 #: wysiwyg_editor.module:32
msgid "Tinymce settings." msgid "Tinymce settings."
msgstr "Tinymce beállítások." msgstr "Tinymce beállítások."
#: tinymce.module:48 #: wysiwyg_editor.module:48
msgid "Basic settings" msgid "Basic settings"
msgstr "Alapbeállítások" msgstr "Alapbeállítások"
#: tinymce.module:55 #: wysiwyg_editor.module:55
msgid "Editor Mode" msgid "Editor Mode"
msgstr "Szerkesztő mód" msgstr "Szerkesztő mód"
#: tinymce.module:57 #: wysiwyg_editor.module:57
msgid "Full" msgid "Full"
msgstr "Teljes" msgstr "Teljes"
#: tinymce.module:57 #: wysiwyg_editor.module:57
msgid "Compact" msgid "Compact"
msgstr "Tömörített" msgstr "Tömörített"
#: tinymce.module:57 #: wysiwyg_editor.module:57
msgid "Simple" msgid "Simple"
msgstr "Egyszerű" msgstr "Egyszerű"
#: tinymce.module:58 #: wysiwyg_editor.module:58
msgid "FULL: enable all TinyMCE features. COMPACT: enable most used features. SIMPLE: just enable simple editor.<hr>" msgid "FULL: enable all TinyMCE features. COMPACT: enable most used features. SIMPLE: just enable simple editor.<hr>"
msgstr "TELJES: az összes TinyMCE funkció engedélyezése. TÖMÖRÍTETT: a leggyakrabban használt funkció engedélyezése. EGYSZERŰ: egyszerű szerkesztő engedélyezése.<hr>" msgstr "TELJES: az összes TinyMCE funkció engedélyezése. TÖMÖRÍTETT: a leggyakrabban használt funkció engedélyezése. EGYSZERŰ: egyszerű szerkesztő engedélyezése.<hr>"
#: tinymce.module:63 #: wysiwyg_editor.module:63
msgid "Enable TinyMCE for" msgid "Enable TinyMCE for"
msgstr "TinyMCE engedélyezése" msgstr "TinyMCE engedélyezése"
#: tinymce.module:65 #: wysiwyg_editor.module:65
msgid "Edit-body only" msgid "Edit-body only"
msgstr "Csak szövegtörzsnél" msgstr "Csak szövegtörzsnél"
#: tinymce.module:65 #: wysiwyg_editor.module:65
msgid "Edit-comment only" msgid "Edit-comment only"
msgstr "Csak hozzászólásnál" msgstr "Csak hozzászólásnál"
#: tinymce.module:65 #: wysiwyg_editor.module:65
msgid "Both" msgid "Both"
msgstr "Mindkettő" msgstr "Mindkettő"
#: tinymce.module:66 #: wysiwyg_editor.module:66
msgid "If you want TinyMCE available for textarea of edit-body and comment then you should select <b>Both</b> option." msgid "If you want TinyMCE available for textarea of edit-body and comment then you should select <b>Both</b> option."
msgstr "A szövegtörzs és hozzászólás mezők TinyMCE-vel szerkesztésének engedélyezéséhez a <b>Mindkettő</b> beállítást kell választani." msgstr "A szövegtörzs és hozzászólás mezők TinyMCE-vel szerkesztésének engedélyezéséhez a <b>Mindkettő</b> beállítást kell választani."
#: tinymce.module:0 #: wysiwyg_editor.module:0
#: tinymce.info:0 #: wysiwyg_editor.info:0
msgid "tinymce" msgid "wysiwyg_editor"
msgstr "tinymce" msgstr "wysiwyg_editor"
#: tinymce.info:0 #: wysiwyg_editor.info:0
msgid "5.x-1.x-dev" msgid "5.x-1.x-dev"
msgstr "5.x-1.x-dev" msgstr "5.x-1.x-dev"
# $Id$ # $Id$
# #
# LANGUAGE translation of Drupal (tinymce.module) # LANGUAGE translation of Drupal (wysiwyg_editor.module)
# Copyright YEAR NAME <EMAIL@ADDRESS> # Copyright YEAR NAME <EMAIL@ADDRESS>
# Generated from files: # Generated from files:
# tinymce.module,v 1.90.4.12 2007/01/30 06:58:37 thenicespider # wysiwyg_editor.module,v 1.90.4.12 2007/01/30 06:58:37 thenicespider
# tinymce.info,v 1.0 2006/12/24 17:51:48 Wendy # wysiwyg_editor.info,v 1.0 2006/12/24 17:51:48 Wendy
# #
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
...@@ -21,81 +21,81 @@ msgstr "" ...@@ -21,81 +21,81 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Country: Turkey\n" "X-Poedit-Country: Turkey\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n" "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: tinymce.module:7 tinymce.info:0 #: wysiwyg_editor.module:7 wysiwyg_editor.info:0
msgid "The most popular WYSIWYG editor for advance content." msgid "The most popular WYSIWYG editor for advance content."
msgstr "Gelişmiş içerikler için en gözde görsel düzenleyici." msgstr "Gelişmiş içerikler için en gözde görsel düzenleyici."
#: tinymce.module:8 #: wysiwyg_editor.module:8
msgid "<p><ul><li>Editor mode: full, compact and simple.</li></ul></p>" msgid "<p><ul><li>Editor mode: full, compact and simple.</li></ul></p>"
msgstr "<p><ul><li>Düzenleyici kipi: Tam, sade ve basit.</li></ul></p>" msgstr "<p><ul><li>Düzenleyici kipi: Tam, sade ve basit.</li></ul></p>"
#: tinymce.module:11 #: wysiwyg_editor.module:11
msgid "Enable WYSIWYG Editor to your site." msgid "Enable WYSIWYG Editor to your site."
msgstr "Sitenizde görsel düzenleyiciyi etkinleştirin." msgstr "Sitenizde görsel düzenleyiciyi etkinleştirin."
#: tinymce.module:28 #: wysiwyg_editor.module:28
#: tinymce.info:0 #: wysiwyg_editor.info:0
msgid "TinyMCE" msgid "TinyMCE"
msgstr "TinyMCE" msgstr "TinyMCE"
#: tinymce.module:29 #: wysiwyg_editor.module:29
msgid "Tinymce settings." msgid "Tinymce settings."
msgstr "Tinymce ayarları" msgstr "Tinymce ayarları"
#: tinymce.module:45 #: wysiwyg_editor.module:45
msgid "Basic settings" msgid "Basic settings"
msgstr "Temel ayarlar" msgstr "Temel ayarlar"
#: tinymce.module:52 #: wysiwyg_editor.module:52
msgid "Editor Mode" msgid "Editor Mode"
msgstr "Düzenleyici kipi" msgstr "Düzenleyici kipi"
#: tinymce.module:54 #: wysiwyg_editor.module:54
msgid "Full" msgid "Full"
msgstr "Tam" msgstr "Tam"
#: tinymce.module:54 #: wysiwyg_editor.module:54
msgid "Compact" msgid "Compact"
msgstr "Sade" msgstr "Sade"
#: tinymce.module:54 #: wysiwyg_editor.module:54
msgid "Simple" msgid "Simple"
msgstr "Basit" msgstr "Basit"
#: tinymce.module:55 #: wysiwyg_editor.module:55
msgid "FULL: enable all TinyMCE features. COMPACT: enable most used features. SIMPLE: just enable simple editor.<hr>" msgid "FULL: enable all TinyMCE features. COMPACT: enable most used features. SIMPLE: just enable simple editor.<hr>"
msgstr "TAM: tüm TinyMCE özellekleri etkinleştirilir. SADE: en çok kullanılan özellikler etkinleştirilir. BASİT: sadece temel özellikler etkinleştirilir.<hr>" msgstr "TAM: tüm TinyMCE özellekleri etkinleştirilir. SADE: en çok kullanılan özellikler etkinleştirilir. BASİT: sadece temel özellikler etkinleştirilir.<hr>"
#: tinymce.module:60 #: wysiwyg_editor.module:60
msgid "Enable TinyMCE for" msgid "Enable TinyMCE for"
msgstr "TinyMCE etkin olsun" msgstr "TinyMCE etkin olsun"
#: tinymce.module:62 #: wysiwyg_editor.module:62
msgid "Edit-body only" msgid "Edit-body only"
msgstr "Sadece gövde için (Edit-body)" msgstr "Sadece gövde için (Edit-body)"
#: tinymce.module:62 #: wysiwyg_editor.module:62
msgid "Edit-comment only" msgid "Edit-comment only"
msgstr "Sadece yorum için (Edit-comment)" msgstr "Sadece yorum için (Edit-comment)"
#: tinymce.module:62 #: wysiwyg_editor.module:62
msgid "Both" msgid "Both"
msgstr "Her ikisi için" msgstr "Her ikisi için"
#: tinymce.module:63 #: wysiwyg_editor.module:63
msgid "If you want TinyMCE available for textarea of edit-body and comment then you should select <b>Both</b> option." msgid "If you want TinyMCE available for textarea of edit-body and comment then you should select <b>Both</b> option."
msgstr "Eğer TinyMCE'nin hem içerik gövdesinde hem de yorumlarda etkin olmasını istiyorsanız <b>Her ikisi için</b> seçeneğini seçin." msgstr "Eğer TinyMCE'nin hem içerik gövdesinde hem de yorumlarda etkin olmasını istiyorsanız <b>Her ikisi için</b> seçeneğini seçin."
#: tinymce.module:68 #: wysiwyg_editor.module:68
msgid "Enable TinyMCE for this node types" msgid "Enable TinyMCE for this node types"
msgstr "TinyMCE eklentisini bu düğüm çeşitleri için etkinleştir" msgstr "TinyMCE eklentisini bu düğüm çeşitleri için etkinleştir"
#: tinymce.module:70 #: wysiwyg_editor.module:70
msgid "Node type in case-sensitive name, i.e: page,story,data_product,blog" msgid "Node type in case-sensitive name, i.e: page,story,data_product,blog"
msgstr "İçerik türü, küçük büyük harf duyarlı. ör: page, story, data_product, blog" msgstr "İçerik türü, küçük büyük harf duyarlı. ör: page, story, data_product, blog"
#: tinymce.module:0 #: wysiwyg_editor.module:0
#: tinymce.info:0 #: wysiwyg_editor.info:0
msgid "tinymce" msgid "wysiwyg_editor"
msgstr "tinymce" msgstr "wysiwyg_editor"
; $Id$ ; $Id$
name = TinyMCE name = Wysiwyg Editor
description = The most popular WYSIWYG editor for advanced content editing. description = Allows users to edit contents with client-side editors.
...@@ -2,56 +2,67 @@ ...@@ -2,56 +2,67 @@
// $Id$ // $Id$
/** /**
* Implementation of hook_install() * Implementation of hook_install().
*
* This will automatically install the database tables for the TinyMCE module for both the MySQL and PostgreSQL databases.
*
* If you are using another database, you will have to install the tables by hand, using the queries below as a reference.
*
* Note that the curly braces around table names are a drupal-specific feature to allow for automatic database table prefixing,
* and will need to be removed.
*/ */
function tinymce_install() { function wysiwyg_editor_install() {
switch ($GLOBALS['db_type']) { switch ($GLOBALS['db_type']) {
case 'mysql': case 'mysql':
case 'mysqli': case 'mysqli':
db_query("CREATE TABLE {tinymce_settings} ( db_query("CREATE TABLE {wysiwyg_editor_profile} (
name varchar(128) NOT NULL default '', name varchar(128) NOT NULL default '',
settings text, settings text,
PRIMARY KEY (name) PRIMARY KEY (name)
) /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;"); ) /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */");
db_query("CREATE TABLE {wysiwyg_editor_role} (
db_query("CREATE TABLE {tinymce_role} (
name varchar(128) NOT NULL default '', name varchar(128) NOT NULL default '',
rid tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0', rid tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (name,rid) PRIMARY KEY (name,rid)
) /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;"); ) /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */");
break; break;
case 'pgsql': case 'pgsql':
db_query("CREATE TABLE {tinymce_settings} ( db_query("CREATE TABLE {wysiwyg_editor_profile} (
name varchar(128) NOT NULL default '', name varchar(128) NOT NULL default '',
settings text, settings text,
PRIMARY KEY (name) PRIMARY KEY (name)
);"); )");
db_query("CREATE TABLE {wysiwyg_editor_role} (
db_query("CREATE TABLE {tinymce_role} (
name varchar(128) NOT NULL default '', name varchar(128) NOT NULL default '',
rid smallint NOT NULL default '0', rid smallint NOT NULL default '0',
PRIMARY KEY (name,rid) PRIMARY KEY (name,rid)
);"); )");
break; break;
} }
// Import data from old editor modules.
wysiwyg_editor_migrate_tinymce();
} }
function tinymce_update_1() { /**
return _system_update_utf8(array('tinymce_settings', 'tinymce_role')); * Implementation of hook_uninstall()
*/
function wysiwyg_editor_uninstall() {
db_query('DROP TABLE {wysiwyg_editor_profile}');
db_query('DROP TABLE {wysiwyg_editor_role}');
} }
/** /**
* Implementation of hook_uninstall() * Migrate from TinyMCE.
*/ */
function tinymce_uninstall() { function wysiwyg_editor_migrate_tinymce() {
db_query('DROP TABLE {tinymce_settings}'); if (db_table_exists('tinymce_settings')) {
db_query('DROP TABLE {tinymce_role}'); $schema = db_result(db_query("SELECT schema_version FROM {system} WHERE name = 'tinymce'"));
if ($schema >= 1) {
// Import TinyMCE settings.
db_query('INSERT INTO {wysiwyg_editor_profile} SELECT * FROM {tinymce_settings}');
// Import TinyMCE profile role assignments.
db_query('INSERT INTO {wysiwyg_editor_role} SELECT * FROM {tinymce_role}');
// Disable TinyMCE module.
module_disable(array('tinymce'));
}
else {
drupal_set_message(t('To migrate your existing TinyMCE settings to Wysiwyg Editor, please update TinyMCE module to the latest official release, and re-install Wysiwyg Editor module.'));
}
}
} }
// $Id$ // $Id$
/** /**
* Initialize each tinyMCE configuration. * Initialize each Wysiwyg Editor configuration.
* *
* This function needs to be called before the page is fully loaded, as * This function needs to be called before the page is fully loaded, as
* calling tinyMCE.init() after the page is loaded breaks in IE 6. * calling tinyMCE.init() after the page is loaded breaks in IE 6.
*/ */
Drupal.tinymceInit = function () { Drupal.wysiwygEditorInit = function () {
for (var theme in Drupal.settings.tinymce.configs) { for (var theme in Drupal.settings.wysiwygEditor.configs) {
// Clone so we are not passing by reference. Otherwise the // Clone so we are not passing by reference. Otherwise the
// settings will get overwritten. // settings will get overwritten.
var config = Drupal.tinymceCloneObject(Drupal.settings.tinymce.configs[theme]); var config = Drupal.wysiwygEditorCloneObject(Drupal.settings.wysiwygEditor.configs[theme]);
tinyMCE.init(config); tinyMCE.init(config);
} }
} }
/** /**
* Attach tinyMCE to textareas. * Attach Wysiwyg Editor to textareas.
* *
* This function can be called to process AJAX-loaded content. * This function can be called to process AJAX-loaded content.
*/ */
Drupal.tinymceAttach = function () { Drupal.wysiwygEditorAttach = function () {
for (var theme in Drupal.settings.tinymce.configs) { for (var theme in Drupal.settings.wysiwygEditor.configs) {
var config = Drupal.tinymceCloneObject(Drupal.settings.tinymce.configs[theme]); var config = Drupal.wysiwygEditorCloneObject(Drupal.settings.wysiwygEditor.configs[theme]);
// Set configuration options for this theme. // Set configuration options for this theme.
for (var setting in config) { for (var setting in config) {
tinyMCE.settings[setting] = config[setting]; tinyMCE.settings[setting] = config[setting];
} }
$('textarea.tinymce-' + theme + ':not(.tinymce-processed)').each(function () { $('textarea.wysiwyg-' + theme + ':not(.wysiwyg-processed)').each(function () {
// Show toggle link if set. // Show toggle link if set.
if (Drupal.settings.tinymce.showToggle) { if (Drupal.settings.wysiwygEditor.showToggle) {
Drupal.tinymceAttachToggleLink(this, theme); Drupal.wysiwygEditorAttachToggleLink(this, theme);
} }
// Attach tinyMCE control if default is on. // Attach Wysiwyg Editor control if default is on.
if (Drupal.settings.tinymce.status) { if (Drupal.settings.wysiwygEditor.status) {
tinyMCE.execCommand('mceAddControl', true, this.id); tinyMCE.execCommand('mceAddControl', true, this.id);
} }
$(this).addClass('tinymce-processed'); $(this).addClass('wysiwyg-processed');
}); });
} }
} }
/** /**
* Toggle the tinyMCE control and related link text for a textarea. * Toggle the Wysiwyg Editor control and related link text for a textarea.
*/ */
Drupal.tinymceToggle = function (id, theme) { Drupal.wysiwygEditorToggle = function (id, theme) {
if (tinyMCE.getEditorId(id) == null) { if (tinyMCE.getEditorId(id) == null) {
var config = Drupal.tinymceCloneObject(Drupal.settings.tinymce.configs[theme]); var config = Drupal.wysiwygEditorCloneObject(Drupal.settings.wysiwygEditor.configs[theme]);
// Set configuration options for this theme. // Set configuration options for this theme.
for (var setting in config) { for (var setting in config) {
tinyMCE.settings[setting] = config[setting]; tinyMCE.settings[setting] = config[setting];
} }
tinyMCE.addMCEControl($('#' + id).get(0), id); tinyMCE.addMCEControl($('#' + id).get(0), id);
$('#wysiwyg4' + id) $('#wysiwyg4' + id)
.html(Drupal.settings.tinymce.disable) .html(Drupal.settings.wysiwygEditor.disable)
.blur(); .blur();
} }
else { else {
tinyMCE.removeMCEControl(tinyMCE.getEditorId(id)); tinyMCE.removeMCEControl(tinyMCE.getEditorId(id));
$('#wysiwyg4' + id) $('#wysiwyg4' + id)
.html(Drupal.settings.tinymce.enable) .html(Drupal.settings.wysiwygEditor.enable)
.blur(); .blur();
} }
} }
...@@ -67,16 +67,16 @@ Drupal.tinymceToggle = function (id, theme) { ...@@ -67,16 +67,16 @@ Drupal.tinymceToggle = function (id, theme) {
/** /**
* Append toggle link to textarea. * Append toggle link to textarea.
*/ */
Drupal.tinymceAttachToggleLink = function (elt, theme) { Drupal.wysiwygEditorAttachToggleLink = function (elt, theme) {
if (typeof(document.execCommand) == 'undefined') { if (typeof(document.execCommand) == 'undefined') {
$(elt).after('<div style="font-size:x-small">' + Drupal.settings.tinymce.noWysiwyg + '</div>'); $(elt).after('<div style="font-size:x-small">' + Drupal.settings.wysiwygEditor.noWysiwyg + '</div>');
} }
else { else {
var text = document.createTextNode(Drupal.settings.tinymce.status ? Drupal.settings.tinymce.disable : Drupal.settings.tinymce.enable); var text = document.createTextNode(Drupal.settings.wysiwygEditor.status ? Drupal.settings.wysiwygEditor.disable : Drupal.settings.wysiwygEditor.enable);
var a = document.createElement('a'); var a = document.createElement('a');
$(a) $(a)
.click(function() { .click(function() {
Drupal.tinymceToggle(elt.id, theme); Drupal.wysiwygEditorToggle(elt.id, theme);
}) })
.attr('id', 'wysiwyg4' + elt.id) .attr('id', 'wysiwyg4' + elt.id)
.css('cursor', 'pointer') .css('cursor', 'pointer')
...@@ -87,11 +87,11 @@ Drupal.tinymceAttachToggleLink = function (elt, theme) { ...@@ -87,11 +87,11 @@ Drupal.tinymceAttachToggleLink = function (elt, theme) {
} }
} }
Drupal.tinymceCloneObject = function (obj) { Drupal.wysiwygEditorCloneObject = function (obj) {
var clone = {}; var clone = {};
for (i in obj) { for (i in obj) {
if ((typeof obj[i] == 'object') || (typeof obj[i] == 'array')) { if ((typeof obj[i] == 'object') || (typeof obj[i] == 'array')) {
clone[i] = Drupal.tinymceCloneObject(obj[i]); clone[i] = Drupal.wysiwygEditorCloneObject(obj[i]);
} }
else { else {
clone[i] = obj[i]; clone[i] = obj[i];
...@@ -104,10 +104,10 @@ Drupal.tinymceCloneObject = function (obj) { ...@@ -104,10 +104,10 @@ Drupal.tinymceCloneObject = function (obj) {
* Global killswitch. * Global killswitch.