tr.po 3.06 KB
Newer Older
1 2
# $Id$
#
3
# LANGUAGE translation of Drupal (wysiwyg_editor.module)
4 5
# Copyright YEAR NAME <EMAIL@ADDRESS>
# Generated from files:
6 7
#  wysiwyg_editor.module,v 1.90.4.12 2007/01/30 06:58:37 thenicespider
#  wysiwyg_editor.info,v 1.0 2006/12/24 17:51:48 Wendy
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Drupal TinyMCE Module\n"
"POT-Creation-Date: 2007-01-31 21:42+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-31 21:49+0200\n"
"Last-Translator: Erdem Köse <erdemkose@erdemkose.com>\n"
"Language-Team: Drupal Turkish <ceviri@drupaltr.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Poedit-Language: Turkish\n"
"X-Poedit-Country: Turkey\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

24
#: wysiwyg_editor.module:7 wysiwyg_editor.info:0
25 26 27
msgid "The most popular WYSIWYG editor for advance content."
msgstr "Gelişmiş içerikler için en gözde görsel düzenleyici."

28
#: wysiwyg_editor.module:8
29 30 31
msgid "<p><ul><li>Editor mode: full, compact and simple.</li></ul></p>"
msgstr "<p><ul><li>Düzenleyici kipi: Tam, sade ve basit.</li></ul></p>"

32
#: wysiwyg_editor.module:11
33 34 35
msgid "Enable WYSIWYG Editor to your site."
msgstr "Sitenizde görsel düzenleyiciyi etkinleştirin."

36 37
#: wysiwyg_editor.module:28
#: wysiwyg_editor.info:0
38 39 40
msgid "TinyMCE"
msgstr "TinyMCE"

41
#: wysiwyg_editor.module:29
42 43 44
msgid "Tinymce settings."
msgstr "Tinymce ayarları"

45
#: wysiwyg_editor.module:45
46 47 48
msgid "Basic settings"
msgstr "Temel ayarlar"

49
#: wysiwyg_editor.module:52
50 51 52
msgid "Editor Mode"
msgstr "Düzenleyici kipi"

53
#: wysiwyg_editor.module:54
54 55 56
msgid "Full"
msgstr "Tam"

57
#: wysiwyg_editor.module:54
58 59 60
msgid "Compact"
msgstr "Sade"

61
#: wysiwyg_editor.module:54
62 63 64
msgid "Simple"
msgstr "Basit"

65
#: wysiwyg_editor.module:55
66 67 68
msgid "FULL: enable all TinyMCE features. COMPACT: enable most used features. SIMPLE: just enable simple editor.<hr>"
msgstr "TAM: tüm TinyMCE özellekleri etkinleştirilir. SADE: en çok kullanılan özellikler etkinleştirilir. BASİT: sadece temel özellikler etkinleştirilir.<hr>"

69
#: wysiwyg_editor.module:60
70 71 72
msgid "Enable TinyMCE for"
msgstr "TinyMCE etkin olsun"

73
#: wysiwyg_editor.module:62
74 75 76
msgid "Edit-body only"
msgstr "Sadece gövde için (Edit-body)"

77
#: wysiwyg_editor.module:62
78 79 80
msgid "Edit-comment only"
msgstr "Sadece yorum için (Edit-comment)"

81
#: wysiwyg_editor.module:62
82 83 84
msgid "Both"
msgstr "Her ikisi için"

85
#: wysiwyg_editor.module:63
86 87 88
msgid "If you want TinyMCE available for textarea of edit-body and comment then you should select <b>Both</b> option."
msgstr "Eğer TinyMCE'nin hem içerik gövdesinde hem de yorumlarda etkin olmasını istiyorsanız <b>Her ikisi için</b> seçeneğini seçin."

89
#: wysiwyg_editor.module:68
90 91 92
msgid "Enable TinyMCE for this node types"
msgstr "TinyMCE eklentisini bu düğüm çeşitleri için etkinleştir"

93
#: wysiwyg_editor.module:70
94 95 96
msgid "Node type in case-sensitive name, i.e: page,story,data_product,blog"
msgstr "İçerik türü, küçük büyük harf duyarlı. ör: page, story, data_product, blog"

97 98 99 100
#: wysiwyg_editor.module:0
#: wysiwyg_editor.info:0
msgid "wysiwyg_editor"
msgstr "wysiwyg_editor"
101