Commit ccbff53a authored by Balu Ertl's avatar Balu Ertl Committed by Balu Ertl

Issue #2803425 by Balu Ertl, Pandelon: [HU] understanding-project.txt lefordítása

parent 74c4c3c8
[[understanding-project]]
=== Concept: The Drupal Project
=== Alapfogalom: a Drupal világa
[role="summary"]
Overview of Free and Open Source Software (FOSS), Drupal project, and Drupal Association.
A Szabad és Ingyenes Szoftver fogalmának, a Drupal körüli közösségnek és a nemzetközi Drupal Association céljainak áttekintése.
(((Drupal project,overview)))
(((Drupal Association,overview)))
(((FOSS (Free and Open Source Software),overview)))
(((Free and Open Source Software (FOSS),overview)))
(((Drupal projekt,áttekintés)))
(((Drupal Association,áttekintés)))
(((FOSS (ingyenes és nyílt forráskódú szoftver),áttekintés)))
(((Ingyenes és nyílt forráskódú szoftver (FOSS),áttekintés)))
==== Prerequisite knowledge
==== Szükséges előismeretek
<<understanding-drupal>>
==== What is Free and Open Source Software?
==== Mitől lesz egy szoftver szabad?
Free and Open Source Software (FOSS) is software that is developed by a community of people, released under a non-commercial license, and whose _source code_ (the program files that make up the software) is freely available. For more information on the non-commercial license used by Drupal, see <<understanding-gpl>>.
Angol nyelvben ugyanazt a szót („free”) használjuk az ingyenesség és a szabadság fogalmára. A szoftverek világában azonban nem mindig jár együtt e két kifejezés: vannak programok, amiket bár ingyenesen letölthetünk legálisan, mégsem számítanak szabad szoftvernek. A különbség az, hogy a program hátterében a számítógépet vezérlő _forráskód_ megismerhető-e számunkra, vagy sem. Bár sok embernek, akik csak használni szeretnék a programot ez ugyan nem számít különösebben, ám ha értünk kicsit a programozáshoz, akkor lehetőségeink nagyságrendileg kitárulnak, ha megkapjuk és értelmezni tudjuk a program forráskódját. Ezért olyan fontos, hogy minél többen _nyílt forráskódú_ szoftvereket fejlesszenek, mivel így a felhasználók széles köre is jobban jár. A Drupal által használt nem-kereskedelmi liszenszről bővebb tudnivalót a <<understanding-gpl>> témakörben találunk.
==== What is the Drupal project?
==== Mi a Drupal tágabb értelemben?
The Drupal project is a FOSS project whose purpose is to develop the core content management system software, as well as add-on modules, additional themes, translations, documentation, and special-purpose distributions. The people who contribute their time and money to the Drupal project come from all over the world, and are a diverse community that comes together for this common purpose.
A Drupal jelentheti önmagában azt a tartalomkezelésre készült szabadszoftvert, mely egyrészt az alaprendszerből, másrészt pedig a közösség által készített és ingyenesen közzétett modulokból, sminkekből, dokumentációból, fordításokból áll. De tágabb értelemben érthetjük alatta ezen önkéntes közreműködők alkotta nemzetközi közösséget is, akik a világ minden tájáról saját szabadidejüket nem sajnálva vagy pénzüket anyagi támogatásként feláldozva együtt küzdenek a közös célért immár évtizedek óta.
The community encompasses many smaller groups who perform many different tasks such as developing a particular piece of Drupal-related software, writing documentation, maintaining the security of Drupal software, translating Drupal software into a particular language, using Drupal for some specific purpose, and coming together to meet in person within a particular geographical area.
A résztvevők sok kisebb munkacsoportba tömörülnek attól függően, hogy a Drupal-projekt mely feladataival foglalatoskodnak. Vannak, akik dokumentációt írnak, mások lefordítják azt a saját nyelvükre, egy harmadik csoport például a konferenciáinkat, találkozóink rendezvényeit szervezi, a fejlesztők pedig értelemszerűen a Drupal szoftver forráskódjában keresnek hibákat és oldják meg őket.
For more on how you can connect to and communicate with the world-wide community, see <<thoughts-connecting>> and <<thoughts-support>>.
A <<thoughts-connecting>> és <<thoughts-support>> témakörökben bővebben olvashatunk arról, hogy miért éri meg beszállnunk e közösség életébe és hogy tulajdonképpen milyen egyszerű is ez.
==== What is the Drupal Association?
==== Mi az a Drupal Association?
The https://assoc.drupal.org[Drupal Association] is a non-profit organization dedicated to supporting the Drupal project and community. Its main functions are:
E milliós létszámú közösség életét átlátni és megszervezni nem kis munka, szükséges, hogy dedikált munkatársak foglalkozzanak vele. Ezeket a feladatokat a https://assoc.drupal.org[Drupal Association] non-profit szervezet végzi:
* Putting on large conventions around the world
* Maintaining the _Drupal.org_ websites and the servers that they run on
* Promoting Drupal as a web platform
* Supporting Drupal education and training
* Providing grants to the Drupal community in support of its mission
* Raising funds for these purposes
* Az évi két, egyenként többezer fős konferenciák megszervezését
* A _Drupal.org_ portálrendszer fenntartását a tucatnyi alszájtjával együtt
* A Drupal platform népszerűsítését minél szélesebb közönség felé
* Drupalt oktató képzések támogatását
* A Drupal közösség célzott motiválását anyagi szponzorálások formájában
* És végül, de nem utolsó sorban, természetesen mindezen tevékenységek részére a pénzügyi háttér biztosítását.
==== Related topics
A globális Drupal Association mellett léteznek az egyes országoknak is saját Drupal szervezeteik, melyek helyi szinten törekszenek a fenti célok megvalósítására. Hazánkban 2014-ben alakult meg a http://egyesulet.drupal.hu[Magyar Drupal Egyesület] (röviden MDE), mely a Drupal itthoni, még szélesebb elterjedését segíti. Bárki beléphet tagjaink közé, aki szeretne csatlakozni a magyarországi Drupal-használók közösségéhez.
==== Kapcsolódó témák
* <<understanding-gpl>>
* <<security-concept>>
* <<thoughts-connecting>>
* <<thoughts-support>>
==== Additional resources
* https://www.drupal.org/governance[Drupal project governance]
* https://www.drupal.org/dcoc[Drupal Code of Conduct]
==== Egyéb források
* https://www.drupal.org/governance[Drupal project governance], azaz „A Drupal projekt vezetése” (angol nyelven).
* https://www.drupal.org/dcoc[Drupal Code of Conduct], azaz „Viselkedési irányelvek” a _Drupal.org_ közösségben (angol nyelven).
*Attributions*
*Közreműködők*
Written by https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon].
Írta: https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon]. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (http://www.brainsum.com/[Brainsum])
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment