Commit ad1cdcb4 authored by Balu Ertl's avatar Balu Ertl Committed by Balu Ertl

Issue #2803579 by Balu Ertl, Pandelon: [HU] security-cron-concept.txt lefordítása

parent aa21ce6f
[[security-cron-concept]]
=== Concept: Cron
=== Alapfogalom: az időzített feladatok
[role="summary"]
Overview of cron and how it is different from Unix cron.
A cron parancs, és annak Unix-elődjétől való különbségének áttekintése.
(((Cron task,overview)))
(((Automated Cron module,overview)))
(((Cron feladat,áttekintés)))
(((Automated Cron modul,áttekintés)))
//==== Prerequisite knowledge
//==== Szükséges előismeretek
==== What are cron tasks?
==== Mik az időzített feladatok?
To ensure that your site and its modules continue to function well, a group of administrative operations should be run periodically. These operations are called _cron_ tasks. Examples of cron tasks are: checking for module and theme updates, indexing content for search, or cleaning up temporary files.
Annak érdekében, hogy a webhely szoftvere mindig megfelelően működjön, bizonyos rendszerműveleteknek ismétlődően le kell futniuk. Tulajdonképpen ezeket nevezzük időzített, vagy angol megfelelőjük után _cron_ feladatoknak. Pár példa rájuk: a közösségi modulok és sminkek frissítéseinek lekérdezése a központi kiszolgálóról, a webhely nemrég felvitt tartalmainak beindexelése a saját kereső számára, vagy az ideiglenes, már szükségtelenné vált fájlok kitakarítása.
==== What is the relationship between the site's cron tasks and Unix cron?
==== Mi köze van mindennek a Unix rendszerek cron parancsához?
Linux/Unix-based operating systems have a cron scheduler that can be used to run periodic tasks. You can use the server’s cron scheduler to schedule runs of the site’s cron tasks. Alternatively, you can use the core Automated Cron module to run tasks. You can check the site’s cron tasks' status in the status report.
A Linux vagy Unix operációs rendszereket futtató számítógépeken létezik egy _cron_ parancs, ami feladatok előzetes beidőzítésére való. Mivel a világ webszervereinek többsége e két operációs rendszer valamelyik változatán fut, ezért a webhelyek szoftvereinek (mint amilyen a Drupal is) rendszeresen lefuttatandó műveleteit is ezzel a _cron_ paranccsal időzítik be. Innen ered tehát a nevek közötti összefüggés. Ettől függetlenül használható a Drupal alaprendszer beépített _Automated Cron_ modulja is e feladatok futtatására. Ha pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor futottak le utoljára, akkor a webhely Állapotjelentése szolgál hasznos tudnivalókkal számunkra.
==== Related topics
==== Kapcsolódó témák
* <<security-cron>>
* <<prevent-status>>
==== Additional resources
==== Egyéb források
https://www.drupal.org/cron[_Drupal.org_ community documentation page "Setting up cron"]
A https://www.drupal.org/cron[„Setting up cron”] című közösségi dokumentáció a _Drupal.org_-on (angol nyelven).
*Közreműködők*
*Attributions*
Written and edited by https://www.drupal.org/u/diana.lakatos[Diána Lakatos] at http://pronovix.com[Pronovix], https://www.drupal.org/u/dalin[Dave Hansen-Lange] at https://www.advomatic.com/[Advomatic], and https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg].
Írta és szerkesztette https://www.drupal.org/u/diana.lakatos[Lakatos Diána] (http://pronovix.com[Pronovix]), https://www.drupal.org/u/dalin[Dave Hansen-Lange] (https://www.advomatic.com/[Advomatic]) és https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg]. Fordította https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (http://www.brainsum.com[Brainsum])
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment