Commit 7b9b8a75 authored by Balu Ertl's avatar Balu Ertl

Issue #3090300 by Balu Ertl: [HU] Translation update based on #3047315

parent 64846025
......@@ -50,7 +50,7 @@ image:images/install-run-2.png["Képernyőkép a telepítési profil kiválaszt
|Mező felirata | Magyarázat | Javasolt kitöltés
|Adatbázis neve | Egy tetszőleges név, ahogy az adatbázisunkat elneveztük | drupal9
|Adatbázis-felhasználó neve | Az adatbázis használatára jogosult MySQL-felhasználó neve | databaseUsername
|Adatbázis-felhasználó jelszava | Az előbbi fiókhoz választott jelszó | ************
|Adatbázis-felhasználó jelszava | Az előbbi fiókhoz választott jelszó | ******
|================================
+
--
......@@ -66,7 +66,7 @@ Kattintsunk a _Mentés és folytatás_ gombra.
image:images/install-run-4.png["Képernyőkép a telepítő folyamatjelzőjéről",width="100%"]
--
. Az utolsó lépés az új webhely néhány alapinformációjának megadása. Fontos tudni, hogy az itt létrehozott felhasználói fiók kiemelt szerepű lesz a későbbiekben. Ezt nevezzük ugyanis az Egyes számú felhasználónak, amelyről bővebben a <<user-admin-account>> témakörnél írunk. Most ezt nyugodtan elnevezhetjük „admin”-nak, de válasszunk hozzá egy biztonságos jelszót, amiben segítenek az alatta megjelenő tanácsok is.
. Az utolsó lépés az új webhely néhány alapinformációjának megadása. (Ha ekkor megjelenik egy biztonsági figyelmeztetés, akkor a teendők az utolsó lépésnél olvashatók.) Fontos tudni, hogy az itt létrehozott felhasználói fiók kiemelt szerepű lesz a későbbiekben. Ezt nevezzük ugyanis az Egyes számú felhasználónak, amelyről bővebben a <<user-admin-account>> témakörnél írunk. Most ezt nyugodtan elnevezhetjük „admin”-nak, de válasszunk hozzá egy biztonságos jelszót, amiben segítenek az alatta megjelenő tanácsok is.
+
Töltsük ki az űrlapot a következő információkkal:
+
......@@ -96,6 +96,8 @@ Kattintsunk a _Mentés és folytatás_ gombra.
image:images/install-run-6.png["Képernyőkép a sikeresen feltelepített Drupalról",width="100%"]
--
. Bizonyos tárhelyek esetén előfordulhat, hogy a telepítési folyamat során nem lehet automatikusan átállítani a _sites/default_ könyvtár és az abban lévő _settings.php_ fájl írási jogosultságait. Ilyenkor a kettővel ezelőtti lépésnél egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, ami ugyan nem gátolja meg a sikeres telepítést, de a biztonsági kockázatok csökkentése érdekében mindenképp erősen javasolt e kettőt csak olvashatóra állítani a fájlrendszerben. Ha szükséges, ennek mikéntjéről érdemes egyeztetni a tárhelyszolgáltatóval.
==== Az ismeretek elmélyítése
Telepítés után ellenőrizhetjük az _Állapotjelentést_, hogy meggyőződjünk róla, valóban minden szempontból készen áll-e az új webhely a használatra. Lásd: <<prevent-status>>.
......
......@@ -37,7 +37,7 @@ E feladat végrehajtására két lehetőségünk is van: vagy a Drupal adminfel
===== Az újraépítő szkript használatával
. Ha elérjük, nyissuk meg a webhelypéldányunk helyi beállításait tartalmazó `settings.php` fájlt (amit a gyökérkönyvtártól kiindulva a _/sites/default/settings.php_ útvonalon találjuk a fájlrendszerben) egy szövegszerkesztőben és másoljuk be ezt a sort a legvégére:
. Ha elérjük, nyissuk meg a webhelypéldányunk helyi beállításait tartalmazó _settings.php_ fájlt (amit a gyökérkönyvtártól kiindulva a _/sites/default/settings.php_ útvonalon találjuk a fájlrendszerben) egy szövegszerkesztőben és másoljuk be ezt a sort a legvégére:
+
----
$settings['rebuild_access'] = TRUE;
......@@ -46,7 +46,7 @@ Ezzel ez egy fontos biztonsági védelmet iktatunk ki ideiglenesen, a művelet v
. Miután elmentettük a fájlt (lehet, hogy írásvédett), látogassuk meg webhelyünkön ezt a fájlt a böngésző címsorában ehhez hasonló módon megadva: _http://www.pelda.hu/core/rebuild.php_. Kis idő elteltével betöltődik a webhely címlapja, miután a Drupal valamennyi gyorsítótára teljesen újraépült.
. Visszatérve a `settings.php` fájlhoz a szövegszerkesztőben, töröljük ki az egész `$settings['rebuild_access']` kezdetű sort és mentsük el a fájlt.
. Visszatérve a _settings.php_ fájlhoz a szövegszerkesztőben, töröljük ki az egész `$settings['rebuild_access']` kezdetű sort és mentsük el a fájlt.
===== Drush használata ürítésre vagy újraépítésre
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment