Commit 6965bbb5 authored by Balu Ertl's avatar Balu Ertl

Issue #3090305 by Balu Ertl: [HU] Translation update based on #3053585

parent 2e27d0cb
......@@ -26,7 +26,7 @@ A Kézikönyv angol eredetijének létrejöttét megszervezték:
A Kézikönyv angol eredetijének létrejöttében az alábbi személyek működtek közre:
* A Szószedet témakört https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] gyűjtötte össze, forrásai a közösségi dokumentáció következő szócikkei voltak: https://www.drupal.org/docs/7/understanding-drupal/glossary[Glossary] (magyarul „Szószedet”), https://www.drupal.org/node/2120523[Overview of Configuration] (magyarul „A konfiguráció áttekintése”), valamint https://www.drupal.org/docs/8/theming-drupal-8/working-with-breakpoints-in-drupal-8[Working with breakpoints in Drupal 8] (magyarul „Töréspontok használata a Drupal 8-ban”). Valamennyi szócikk szerzői joga 2000–2017 között a https://www.drupal.org/documentation[Drupal Közösségi dokumentáció] egyes közreműködőié.
* A Szószedet témakört https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] gyűjtötte össze, forrásai a közösségi dokumentáció következő szócikkei voltak: https://www.drupal.org/docs/7/understanding-drupal/glossary[Glossary] (magyarul „Szószedet”), https://www.drupal.org/node/2120523[Overview of Configuration] (magyarul „A konfiguráció áttekintése”), valamint https://www.drupal.org/docs/8/theming-drupal-8/working-with-breakpoints-in-drupal-8[Working with breakpoints in Drupal 8] (magyarul „Töréspontok használata a Drupal 8-ban”). Valamennyi szócikk szerzői joga 2000–copyright_upper_year között a https://www.drupal.org/documentation[Drupal Közösségi dokumentáció] egyes közreműködőié.
* A betűrendes mutatót https://www.drupal.org/u/avanraaphorst[Anna van Raaphorst] állította össze.
* A témakörök összefoglalóit https://www.drupal.org/u/jojyja[Jojy Alphonso] (http://redcrackle.com[Red Crackle]) írta.
......
......@@ -27,4 +27,4 @@ Minden egyes blokk egyedileg beállítható, testreszabhatjuk például, hogy a
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/les-lim[Les Lim] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/block[Block module] (azaz „Blokk modul”) című szócikkeiből vette át, melyek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/les-lim[Les Lim] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/block[Block module] (azaz „Blokk modul”) című szócikkeiből vette át, melyek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -60,4 +60,4 @@ https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/block/overview[Working with blocks (c
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/jredding[Jacob Redding] és https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/block/overview[Working with blocks (content in regions] azaz „Blokkok használata, tartalom a régiókban”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/jredding[Jacob Redding] és https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/block/overview[Working with blocks (content in regions] azaz „Blokkok használata, tartalom a régiókban”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -48,4 +48,4 @@ A Drupal az első CMS-ek között volt, amelyek alaprendszerük mély szintjén
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/dianalakatos[Lakatos Diána] (https://pronovix.com/[Pronovix]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/120631[URL aliases] (azaz „URL álnevek”) és https://www.drupal.org/node/31644[Understanding Drupal paths] (azaz „A Drupal útvonalainak megértése”) című szócikkeiből vette át, melyek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/dianalakatos[Lakatos Diána] (https://pronovix.com/[Pronovix]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/120631[URL aliases] (azaz „URL álnevek”) és https://www.drupal.org/node/31644[Understanding Drupal paths] (azaz „A Drupal útvonalainak megértése”) című szócikkeiből vette át, melyek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -7,7 +7,7 @@ Pár szó ennek a Kézikönyvnek a szerzői jogairól.
(((A Kézikönyv szerzői jogai)))
Ezt a Kézikönyvet a nyíltforráskódú Drupal projekt önkéntes közreműködői készítették. Szerzői joga 2015-2017 között annak egyéni közreműködőié és a Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.hu[Nevezd meg! – Így add tovább! 2.0 Általános] (rövidítve CC BY-SA 2.0) licencének megfelelő módon használható fel. A könyv minden egyes témakörének végén található egy _Közreműködők_ szakasz, mely felsorolja az annak létrejöttében segédkező személyeket. A teljes Kézikönyv szerkesztési, fordítási és szervezői feladatait ellátó személyek felsorolása pedig az <<attributions>> oldalon olvasható.
Ezt a Kézikönyvet a nyíltforráskódú Drupal projekt önkéntes közreműködői készítették. Szerzői joga 2015–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié és a Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.hu[Nevezd meg! – Így add tovább! 2.0 Általános] (rövidítve CC BY-SA 2.0) licencének megfelelő módon használható fel. A könyv minden egyes témakörének végén található egy _Közreműködők_ szakasz, mely felsorolja az annak létrejöttében segédkező személyeket. A teljes Kézikönyv szerkesztési, fordítási és szervezői feladatait ellátó személyek felsorolása pedig az <<attributions>> oldalon olvasható.
A CC BY-SA licenc (mely nagyon hasonló a GNU GPL-hez) bárki számára megengedi a mű bármely részének vagy egészének másolását, módosítását és terjesztését a következő feltételek maradéktalan betartása mellett:
......@@ -18,11 +18,11 @@ A CC BY-SA licenc (mely nagyon hasonló a GNU GPL-hez) bárki számára megenged
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] és https://www.drupal.org/u/jojyja[Jojy Alphonso] (http://redcrackle.com[Red Crackle]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/terms[Documentation copyright and licensing] (azaz „A dokumentáció szerzői jogai”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] és https://www.drupal.org/u/jojyja[Jojy Alphonso] (http://redcrackle.com[Red Crackle]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/terms[Documentation copyright and licensing] (azaz „A dokumentáció szerzői jogai”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
// The following is the copyright statement to appear at the bottom of
// each page in the HTML display of this guide.
[role="copyright"]
Szerzői joga 2015-2017 között annak egyéni közreműködőié, részletek az <<copyright>> témakörnél olvashatók. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.hu[CC BY-SA 2.0] licenc alatt közzétéve.
Szerzői joga 2015–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié, részletek az <<copyright>> témakörnél olvashatók. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.hu[CC BY-SA 2.0] licenc alatt közzétéve.
......@@ -118,4 +118,4 @@ Ahogy az előző lépéssor végén már utaltunk rá, a verziókövetés nem cs
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/803746["Building a Drupal site with Git"] (azaz „Drupal webhely építése Gittel”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl].
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/803746["Building a Drupal site with Git"] (azaz „Drupal webhely építése Gittel”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl].
......@@ -122,4 +122,4 @@ program a korábban nem Composerrel telepített Drupal-webhelyek átalakításá
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon], https://www.drupal.org/u/hansfn[Hans Fredrik Nordhaug] és https://www.drupal.org/u/eojthebrave[Joe Shindelar] (https://drupalize.me[Drupalize.Me]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/develop/using-composer/using-composer-to-manage-drupal-site-dependencies[„Using Composer to manage Drupal site dependencies”] (azaz „Composer használata a Drupal függőségeinek kezeléséhez”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon], https://www.drupal.org/u/hansfn[Hans Fredrik Nordhaug] és https://www.drupal.org/u/eojthebrave[Joe Shindelar] (https://drupalize.me[Drupalize.Me]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/develop/using-composer/using-composer-to-manage-drupal-site-dependencies[„Using Composer to manage Drupal site dependencies”] (azaz „Composer használata a Drupal függőségeinek kezeléséhez”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -70,4 +70,4 @@ Az alább felsorolt közösségi dokumentációk a Drupal.org-on bár angol nyel
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/KarlKedrovsky[Karl Kedrovsky], https://www.drupal.org/u/bemery987[Brian Emery] és https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/system-requirements[System requirements] (azaz „Rendszerkövetelmények”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/KarlKedrovsky[Karl Kedrovsky], https://www.drupal.org/u/bemery987[Brian Emery] és https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/system-requirements[System requirements] (azaz „Rendszerkövetelmények”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -78,4 +78,4 @@ https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/block/overview[Working with menus] (a
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/menu-ui["Working with Menus"] (azaz „Menük használata”) című szócikkéből vette át és szerkesztette, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/menu-ui["Working with Menus"] (azaz „Menük használata”) című szócikkéből vette át és szerkesztette, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -87,4 +87,4 @@ https://www.drupal.org/docs/7/administering-drupal-7-site/clearing-or-rebuilding
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/eojthebrave[Joe Shindelar] és https://www.drupal.org/u/jerseycheese[Jack Haas] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/7/administering-drupal-7-site/clearing-or-rebuilding-drupals-cache[Clearing or rebuilding Drupal's cache] (azaz „A Drupal gyorsítótárának kiürítése és újraépítése”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/eojthebrave[Joe Shindelar] és https://www.drupal.org/u/jerseycheese[Jack Haas] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/7/administering-drupal-7-site/clearing-or-rebuilding-drupals-cache[Clearing or rebuilding Drupal's cache] (azaz „A Drupal gyorsítótárának kiürítése és újraépítése”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -29,4 +29,4 @@ image:images/prevent-log.png["Egy egyszerű webhely legutóbbi naplóüzenetei",
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/dianalakatos[Diána Lakatos] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/7/monitoring-a-site/reports[Reports] (azaz „Jelentések”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/dianalakatos[Diána Lakatos] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/7/monitoring-a-site/reports[Reports] (azaz „Jelentések”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -37,4 +37,4 @@ Ha az _Állapotjelentés_ oldal hibát jelezne a megbízható tárhelyek beáll
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/dianalakatos[Lakatos Diána] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/7/monitoring-a-site/reports[Reports] (azaz „Jelentések”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/dianalakatos[Lakatos Diána] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/7/monitoring-a-site/reports[Reports] (azaz „Jelentések”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -83,4 +83,4 @@ https://www.drupal.org/node/250790[Updating modules] (azaz „Modulok frissíté
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborgh] és https://www.drupal.org/u/hey_germano[Sarah German] (https://www.advomatic.com[Advomatic]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/250790[Updating modules] (azaz „Modulok frissítése”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborgh] és https://www.drupal.org/u/hey_germano[Sarah German] (https://www.advomatic.com[Advomatic]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/250790[Updating modules] (azaz „Modulok frissítése”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -40,4 +40,4 @@ Ha viszont sikeresen felvettünk egy alkalmazkodó képstílust, akkor utána az
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/mobile-guide/responsive-images-in-drupal-8[Responsive images in Drupal 8] (azaz „Alkalmazkodó képek a Drupal 8-ban”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/mobile-guide/responsive-images-in-drupal-8[Responsive images in Drupal 8] (azaz „Alkalmazkodó képek a Drupal 8-ban”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -107,4 +107,4 @@ https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/image/working-with-images[Working wit
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] és https://www.drupal.org/u/jojyja[Jojy Alphonso] (http://redcrackle.com[Red Crackle]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/image/working-with-images["Working with images in Drupal 7 and 8"] (azaz „Munka a képekkel D7-en és D8-on”) című szócikkéből vette át és szerkesztette, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] és https://www.drupal.org/u/jojyja[Jojy Alphonso] (http://redcrackle.com[Red Crackle]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/image/working-with-images["Working with images in Drupal 7 and 8"] (azaz „Munka a képekkel D7-en és D8-on”) című szócikkéből vette át és szerkesztette, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -46,4 +46,4 @@ https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/image/working-with-images[Working wit
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] és https://www.drupal.org/u/jojyja[Jojy Alphonso] (http://redcrackle.com[Red Crackle]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/image/working-with-images["Working with images in Drupal 7 and 8"] (azaz „Munka a képekkel D7-en és D8-on”) című szócikkéből vette át és szerkesztette, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] és https://www.drupal.org/u/jojyja[Jojy Alphonso] (http://redcrackle.com[Red Crackle]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/8/core/modules/image/working-with-images["Working with images in Drupal 7 and 8"] (azaz „Munka a képekkel D7-en és D8-on”) című szócikkéből vette át és szerkesztette, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -44,4 +44,4 @@ image:images/structure-taxonomy_listingPage_carrots.png["A répa címke listaold
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/surendramohan[Surendra Mohan], https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] és https://www.drupal.org/u/jojyja[Jojy Alphonso] (http://redcrackle.com[Red Crackle]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/organizing-content-with-taxonomy[Organizing content with taxonomies] (azaz „Tartalomszervezés taxonómiával”) és https://www.drupal.org/node/774892[About taxonomies] (azaz „A taxonómiáról”) című szócikkeiből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/surendramohan[Surendra Mohan], https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] és https://www.drupal.org/u/jojyja[Jojy Alphonso] (http://redcrackle.com[Red Crackle]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/organizing-content-with-taxonomy[Organizing content with taxonomies] (azaz „Tartalomszervezés taxonómiával”) és https://www.drupal.org/node/774892[About taxonomies] (azaz „A taxonómiáról”) című szócikkeiből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -41,4 +41,4 @@ https://www.drupal.org/node/1577752[View modes] (azaz „Nézetmódok”) című
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/1577752[View modes] (azaz „Nézetmódok”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/1577752[View modes] (azaz „Nézetmódok”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -43,4 +43,4 @@ Munkamenet::
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/2120523[Overview of Configuration (vs. other types of information)] (azaz „A konfiguráció és az információ más fajtái”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/2120523[Overview of Configuration (vs. other types of information)] (azaz „A konfiguráció és az információ más fajtái”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -40,4 +40,4 @@ https://www.drupal.org/project/project_distribution[Drupal Distributions], azaz
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/ifrik[Antje Lorch] és https://www.drupal.org/u/dianalakatos[Lakatos Diána] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/7/distributions[Distributions] (azaz „Disztribúciók”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/ifrik[Antje Lorch] és https://www.drupal.org/u/dianalakatos[Lakatos Diána] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/docs/7/distributions[Distributions] (azaz „Disztribúciók”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -52,4 +52,4 @@ A Drupal közreműködői az alábbi feltételek teljesülése mellett járulhat
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/dianalakatos[Lakatos Diána] (https://pronovix.com/[Pronovix]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/about/licensing[Licensing] (azaz „Licencelés”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/dianalakatos[Lakatos Diána] (https://pronovix.com/[Pronovix]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/about/licensing[Licensing] (azaz „Licencelés”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -63,4 +63,4 @@ Minden felhasználói fiók automatikusan az _Azonosított felhasználó_ szerep
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/mark-lacroix[Mark LaCroix], https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] és https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/1803614[User Roles] (azaz „Szerepkörök”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–2017 között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/docsi[Péter Dominika] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/mark-lacroix[Mark LaCroix], https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] és https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/1803614[User Roles] (azaz „Szerepkörök”) című szócikkéből vette át, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között annak egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/docsi[Péter Dominika] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -66,4 +66,4 @@ https://www.drupal.org/node/1803614[User Roles] (azaz „Felhasználói szerepk
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/JackProbst[Jack Probst], https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] és https://www.drupal.org/u/eojthebrave[Joe Shindelar] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/1803614[User Roles] (azaz „Felhasználói szerepkörök”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/JackProbst[Jack Probst], https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] és https://www.drupal.org/u/eojthebrave[Joe Shindelar] a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/1803614[User Roles] (azaz „Felhasználói szerepkörök”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
......@@ -76,4 +76,4 @@ https://www.drupal.org/docs/7/managing-users[Managing Users] (azaz „Felhaszná
*Közreműködők*
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg], https://www.drupal.org/u/bemery987[Brian Emery] és https://www.drupal.org/u/jojyja[Jojy Alphonso] (http://redcrackle.com[Red Crackle]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/1803614[User Roles] (azaz „Felhasználói szerepkörök”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–2017 között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
E témakör szövegét https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg], https://www.drupal.org/u/bemery987[Brian Emery] és https://www.drupal.org/u/jojyja[Jojy Alphonso] (http://redcrackle.com[Red Crackle]) a Drupal közösségi https://www.drupal.org/documentation[dokumentációjának] https://www.drupal.org/node/1803614[User Roles] (azaz „Felhasználói szerepkörök”) című szócikkéből vették át és szerkesztették, melynek szerzői joga 2000–copyright_upper_year között azok egyéni közreműködőié. Fordította: https://www.drupal.org/u/balu-ertl[Balu Ertl] (https://www.drupal.org/brainsum[Brainsum]).
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment