Commit 43526474 authored by git's avatar git Committed by Balu Ertl

Issue #2803509 by Balu Ertl, Docsi: [HU] user-concept.txt lefordítása

parent 16baeef9
......@@ -33,11 +33,9 @@ A webhelyünkön végrehajtott műveleteket (például a tartalmak megtekintése
A jogosultságok konkrét felhasználókhoz való rendelése helyett azokat először _szerepkörökhöz_ adjuk hozzá. Webhelyünkön a még azonosítatlan látogatókat a _Névtelen felhasználó_ szerepkör, míg a már belépetteket pedig az _Azonosított felhasználó_ szerepkör fedi le. E két automatikusan működő szerepkör mellé természetesen akárhány sajátot is létrehozhatunk, melyeknek mind különböző jogosultságokat engedélyezhetünk.
rendelt jogosultságok az és szerepkörökben vannak meghatározva.
Minden létrejövő felhasználói fiók automatikusan az _Azonosított felhasználó_ szerepkörbe kerül, emellett igény esetén további szerepkörökhöz is hozzá tudjuk őket rendelni. Ha egy felhasználói fiókot felruházunk egy szerepkörrel, az bejelentkezés után annak minden tulajdonságával és jogosultságával rendelkezni fog.
Minden létrejövő felhasználói fiók automatikusan az _Azonosított felhasználó_ szerepkörbe kerül, emellett igény esetén további szerepkörökhöz is hozzá tudjuk rendelni. Ha egy felhasználói fiókot felruházunk egy szerepkörrel, az bejelentkezés után annak minden tulajdonságával és jogosultságával rendelkezni fog.
Általában tanácsos inkább több szerepkört létrehozni webhelyünkön. A termelői piac példánkkal élve a következők például hasznosak lehetnek:
Általában tanácsos inkább több szerepkört létrehozni webhelyünkön. A termelői piac példánknál maradva a következők hasznosak lehetnek:
* Egy _Árus_ szerepkör, mely engedélyezi a kereskedőknek a saját kereskedői oldaluk szerkesztését,
......@@ -65,4 +63,4 @@ Minden létrejövő felhasználói fiók automatikusan az _Azonosított felhaszn
*Közreműködők*
A https://www.drupal.org/documentation[Drupal közösségi dokumentáció] (melynek 2000-2016-os szerzői jogait egyéni közreműködői birtokolják) https://www.drupal.org/node/1803614[User Roles] (angolul „Szerepkörök”) című szócikkéből https://www.drupal.org/u/mark-lacroix[Mark LaCroix], https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] és https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] vette át és szerkesztette. Fordította https://www.drupal.org/u/docsi[Péter Dominika].
A https://www.drupal.org/documentation[Drupal közösségi dokumentáció] (melynek 2000-2016-os szerzői jogait egyéni közreműködői birtokolják) https://www.drupal.org/node/1803614[User Roles] (angolul „Szerepkörök”) című szócikkéből https://www.drupal.org/u/mark-lacroix[Mark LaCroix], https://www.drupal.org/u/batigolix[Boris Doesborg] és https://www.drupal.org/u/jhodgdon[Jennifer Hodgdon] vette át és szerkesztette. Fordította https://www.drupal.org/u/docsi[Péter Dominika] (http://brainsum.com/[Brainsum]).
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment