Commit 2e27d0cb authored by Balu Ertl's avatar Balu Ertl

Issue #3090304 by Balu Ertl: [HU] Translation update based on #3087185

parent ed4fcbee
......@@ -15,7 +15,6 @@
(((Lemezterület,telepítési követelmények)))
(((Webszerver,telepítési követelmények)))
(((Apache webszerver,verziókövetelmények)))
(((Hiawatha webszerver,verziókövetelmények)))
(((Nginx webszerver,verziókövetelmények)))
(((Microsoft IIS webszerver,verziókövetelmények)))
(((Adatbázis,telepítési követelmények)))
......@@ -47,8 +46,6 @@ PHP beépített webszervere::
Bár talán nem annyira közismert, de a PHP programozási nyelv értelmezője is tartalmaz egy alapszintű webkiszolgálót. A Drupal természetesen ezen is fut, bár kizárólag ideiglenes jelleggel, csak próba céljára javasolt használni.
Nginx::
Az Nginx egy szintén gyakran használt webszerver, ami nagy terhelés alatt, alacsony memóriahasználat mellett is kielégítő teljesítményre törekszik. A Drupal alaprendszer Nginx 1.1 és annál magasabb verzión is működik, és ez ugyanúgy futhat UNIX/Linux, OS X vagy Windows operációs rendszeren. Itt is fontos, hogy az _ngx_http_rewrite_module_ nevű modulja telepítve és engedélyezve legyen.
Hiawatha::
A Hiawatha egy harmadik webszerver alkalmazás, amely leginkább a biztonságra összpontosít, de emellett igyekszik egyszerűen használható és pehelysúlyú maradni. Független kutatók által végrehajtott tesztek alapján a Hiawatha a többi webszerverrel összemérhető teljesítményt nyújt rendes körülmények között, viszont támadás alatt azoknál kimagaslóan jobban teljesít. A webcímek átírásához az _URL Toolkit_ funkciót kell telepíteni és megfelelően beállítani.
Microsoft IIS::
A Microsoft IIS egy webszerverfunkciókat tartalmazó kiegészítés Microsoft Windowsra. A Drupal alaprendszer működik IIS 5, IIS 6 és IIS 7 verziókon, ha a PHP megfelelően van beállítva. Mivel a Drupal megköveteli a szép webcímek kezelését, amit viszont csak az IIS 7-hez elérhető _Microsoft URL Rewrite_ modul támogat, ezért ennél alacsonyabb verziókon erre a célra külső megoldásra lehet szükség.
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment