Commit 27072453 authored by The Great Git Migration's avatar The Great Git Migration Committed by Drupal Git User (LDAP)

Removing translation directories

parent a8658531
# Danish translation of Drupal (scheduler.module)
# Copyright 2005 Morten Wulff <wulff@tem.dtu.dk>
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Danish translation of Drupal (scheduler.module) $Id$\n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-06 14:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-01-13 15:30+0100\n"
"Last-Translator: Morten Wulff <wulff@tem.dtu.dk>\n"
"Language-Team: Danish <danish@psyke.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Poedit-Language: Danish\n"
"X-Poedit-Country: DENMARK\n"
#: scheduler.module:9
msgid "A module to schedule node (un)publishing."
msgstr "Planlæg udgivelse af indholdselementer."
#: scheduler.module:21
msgid "schedule"
msgstr "planlæg"
#: scheduler.module:30
msgid "Form display mode"
msgstr "Formularvisning"
#: scheduler.module:30
msgid "Allow post and hide scheduling"
msgstr "Tillad planlægning af offentliggørelse og nedtagning"
#: scheduler.module:30
msgid "Only allow post scheduling"
msgstr "Tillad kun planlægning af offentliggørelse"
#: scheduler.module:30
msgid "Only allow hide scheduling"
msgstr "Tillad kun planlægning af nedtagning"
#: scheduler.module:30
msgid "What options should the scheduler form offer?"
msgstr "Hvilke valgmuligheder skal planægningsformularen tilbyde?"
#: scheduler.module:94
msgid "Invalid scheduled post date set; automatically adjusted"
msgstr "Ugyldig udgivelsesdato; justeret automatisk"
#: scheduler.module:95
#: ;113
msgid "Invalid date set, automatically adjusted"
msgstr "Ugyldig dato; justeret automatisk"
#: scheduler.module:100
msgid "Scheduled post date in the past"
msgstr "Udgivelsesdato passeret"
#: scheduler.module:101
#: ;119
msgid "Date in the past"
msgstr "Dato passeret"
#: scheduler.module:112
msgid "Invalid scheduled hide date set; automatically adjusted"
msgstr "Udgyldig dato for nedtagning; justeret automatisk"
#: scheduler.module:118
msgid "Scheduled hide date in the past"
msgstr "Nedtagningsdato passeret"
#: scheduler.module:138
msgid "January"
msgstr "Januar"
#: scheduler.module:138
msgid "February"
msgstr "Februar"
#: scheduler.module:138
msgid "March"
msgstr "Marts"
#: scheduler.module:138
msgid "April"
msgstr "April"
#: scheduler.module:138
msgid "May"
msgstr "Maj"
#: scheduler.module:138
msgid "June"
msgstr "Juni"
#: scheduler.module:138
msgid "July"
msgstr "Juli"
#: scheduler.module:138
msgid "August"
msgstr "August"
#: scheduler.module:138
msgid "September"
msgstr "September"
#: scheduler.module:138
msgid "October"
msgstr "Oktober"
#: scheduler.module:138
msgid "November"
msgstr "November"
#: scheduler.module:138
msgid "December"
msgstr "December"
#: scheduler.module:149
msgid "Automatically post document"
msgstr "Udgiv indholdselement automatisk"
#: scheduler.module:149
msgid "The date at which your document will be automatically posted.<br />Do not check the enabling checkbox unless you want to schedule this document."
msgstr "Datoen hvor du ønsker indholdselement skal udgives.<br />Du skal kun markere afkrydsningsfeltet hvis du ønsker at planlægge udgivelsen af indholdselementet."
#: scheduler.module:150
msgid "Automatically hide document"
msgstr "Nedtag indholdselement automatisk"
#: scheduler.module:150
msgid "The date at which your document will be automatically hidden.<br />Do not check the enabling checkbox unless you want to schedule this document."
msgstr "Datoen hvor du ønsker indholdselement skal nedtages.<br />Du skal kun markere afkrydsningsfeltet hvis du ønsker at planlægge udgivelsen af indholdselementet."
#: scheduler.module:197
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiveret"
#: scheduler.module:210
msgid "Scheduling"
msgstr "Planlægning"
#: scheduler.module:224
msgid "12 am"
msgstr "12 am"
#: scheduler.module:227
msgid "12 pm"
msgstr "12 pm"
#: scheduler.module:231
msgid "%hour pm"
msgstr "%hour pm"
#: scheduler.module:234
msgid "%hour am"
msgstr "%hour am"
#: scheduler.module:265
msgid "Scheduler posted %numpost nodes and hid %numhide nodes."
msgstr "Planlægning har udgivet %numpost indholdselementer og nedtaget %numhide indholdselementer."
#: scheduler.module:274
msgid "Title"
msgstr "Titel"
#: scheduler.module:275
msgid "Author"
msgstr "Forfatter"
#: scheduler.module:276
#: ;283
msgid "Post"
msgstr "Offentliggør"
#: scheduler.module:277
msgid "Hide"
msgstr "Skjul"
#: scheduler.module:278
msgid "Operations"
msgstr "Handlinger"
#: scheduler.module:296
msgid "edit"
msgstr "rediger"
#: scheduler.module:297
msgid "delete"
msgstr "slet"
#: scheduler.module:309
msgid "There are no scheduled nodes."
msgstr "Der er ingen planlagte indholdselementer."
#: scheduler.module:265
msgid "special"
msgstr "speciel"
#: scheduler.module:219
msgid "schedule nodes"
msgstr "planlæg indholdselementer"
#: scheduler.module:0
msgid "scheduler"
msgstr "planlægning"
# LANGUAGE translation of Drupal (scheduler.module)
# Copyright 2005 NAME <EMAIL@ADDRESS>
# Generated from file: scheduler.module,v 1.32 2005/03/03 19:44:27 tdobes
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2005-08-09 21:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2005-08-09 22:17+0100\n"
"Last-Translator: Gabriel Birke <birke@d-scribe.de>\n"
"Language-Team: German\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: scheduler.module:9
msgid "A module to schedule node (un)publishing."
msgstr "Ein Modul zum Veröffentlichen und Verbergen."
#: scheduler.module:21
msgid "schedule"
msgstr "Zeitplan"
#: scheduler.module:30
msgid "Form display mode"
msgstr "Anzeigemodus des Formulars"
#: scheduler.module:30
msgid "Allow post and hide scheduling"
msgstr "Veröffentlichen und Verbergen erlauben"
#: scheduler.module:30
msgid "Only allow post scheduling"
msgstr "Nur Veröffentlichungsdatum erlauben"
#: scheduler.module:30
msgid "Only allow hide scheduling"
msgstr "Nur Verbergen erlauben"
#: scheduler.module:30
msgid "What options should the scheduler form offer?"
msgstr "Welche Optionen soll das Zeitplan-Formular bieten?"
#: scheduler.module:94
msgid "Invalid scheduled post date set; automatically adjusted"
msgstr "Ungültiges "
#: scheduler.module:95
#: ;113
msgid "Invalid date set, automatically adjusted"
msgstr "Ungültiges Datum gesetzt; das Datum wurde automatisch angepasst"
#: scheduler.module:100
msgid "Scheduled post date in the past"
msgstr "Datum zum Veröffentlichen in der Vergangenheit"
#: scheduler.module:101
#: ;119
msgid "Date in the past"
msgstr "Datum in der Vergangenheit"
#: scheduler.module:112
msgid "Invalid scheduled hide date set; automatically adjusted"
msgstr "Ungültiges Datum fürs Verbergen gesetzt; das Datum wurde automatisch angepasst"
#: scheduler.module:118
msgid "Scheduled hide date in the past"
msgstr "Datum zum Verbergen in der Vergangenheit"
#: scheduler.module:138
msgid "January"
msgstr "Januar"
#: scheduler.module:138
msgid "February"
msgstr "Februar"
#: scheduler.module:138
msgid "March"
msgstr "März"
#: scheduler.module:138
msgid "April"
msgstr "April"
#: scheduler.module:138
msgid "May"
msgstr "Mai"
#: scheduler.module:138
msgid "June"
msgstr "Juni"
#: scheduler.module:138
msgid "July"
msgstr "Juli"
#: scheduler.module:138
msgid "August"
msgstr "August"
#: scheduler.module:138
msgid "September"
msgstr "September"
#: scheduler.module:138
msgid "October"
msgstr "Oktober"
#: scheduler.module:138
msgid "November"
msgstr "November"
#: scheduler.module:138
msgid "December"
msgstr "Dezember"
#: scheduler.module:149
msgid "Automatically post document"
msgstr "Automatisch veröffentlichen"
#: scheduler.module:149
msgid "The date at which your document will be automatically posted.<br />Do not check the enabling checkbox unless you want to schedule this document."
msgstr "Das Datum, an dem das Dokument automatisch veröffentlicht wird.<br />Kreuzen Sie die Checkbox nicht an, wenn Sie nicht wollen, dass das Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht wird."
#: scheduler.module:150
msgid "Automatically hide document"
msgstr "Automatisch verbergen"
#: scheduler.module:150
msgid "The date at which your document will be automatically hidden.<br />Do not check the enabling checkbox unless you want to schedule this document."
msgstr "Das Datum, an dem das Dokument automatisch verborgen wird.<br />Kreuzen Sie die Checkbox nicht an, wenn Sie nicht wollen, dass das Dokument zu einem bestimmten Zeitpunkt verborgen wird."
#: scheduler.module:197
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiviert"
#: scheduler.module:210
msgid "Scheduling"
msgstr "Zeitplan"
#: scheduler.module:224
msgid "12 am"
msgstr "12 am"
#: scheduler.module:227
msgid "12 pm"
msgstr "12 pm"
#: scheduler.module:231
msgid "%hour pm"
msgstr "%hour pm"
#: scheduler.module:234
msgid "%hour am"
msgstr "%hour am"
#: scheduler.module:265
msgid "Scheduler posted %numpost nodes and hid %numhide nodes."
msgstr "Zeitplaner hat %numpost Knoten veröffentlicht und %numhide Knoten verborgen. "
#: scheduler.module:274
msgid "Title"
msgstr "Überschrift"
#: scheduler.module:275
msgid "Author"
msgstr "Autor"
#: scheduler.module:276
#: ;283
msgid "Post"
msgstr "Veröffentlichen"
#: scheduler.module:277
msgid "Hide"
msgstr "Verbergen"
#: scheduler.module:278
msgid "Operations"
msgstr "Aktionen"
#: scheduler.module:296
msgid "edit"
msgstr "bearbeiten"
#: scheduler.module:297
msgid "delete"
msgstr "löschen"
#: scheduler.module:309
msgid "There are no scheduled nodes."
msgstr "Es gibt keine Knoten mit Zeitplan."
#: scheduler.module:265
msgid "special"
msgstr "speziell"
#: scheduler.module:219
msgid "schedule nodes"
msgstr "Zeitplan für Knoten erstellen"
#: scheduler.module:0
msgid "scheduler"
msgstr "Zeitplan"
# Hungarian translation of Drupal scheduler.module
# Copyright Weblabor Team <info [at] weblabor.hu>
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.21\n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-15 14:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-15 14:50+0100\n"
"Last-Translator: Weblabor Team <info [at] weblabor.hu>\n"
"Language-Team: hu\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
#: scheduler.module:6
msgid "A module to schedule node (un)publishing."
msgstr "Tartalmak megjelenésének és eltűnésének időzítése."
#: scheduler.module:12
msgid "schedule"
msgstr "időzítés"
#: scheduler.module:64 ;79
msgid "Invalid date set, automatically adjusted"
msgstr "Érvénytelen dátum beállítás, automatikusan javítva"
#: scheduler.module:68 ;83
msgid "Date in the past"
msgstr "Dátum a múltban"
#: scheduler.module:114
msgid "Automatically post document"
msgstr "Tartalom automatikus publikálása egy későbbi időpontban"
#: scheduler.module:114
msgid ""
"The date at which your document will be automatically posted. Do not check "
"the enabling checkbox, if you don't want to schedule this document."
msgstr ""
"A dokumentum későbbi automatikus megjelenésének dátuma. Ha nem szeretnéd ezt "
"a szolgáltatást haszálni, ne engedélyezd."
#: scheduler.module:115
msgid "Automatically hide document"
msgstr ""
"Tartalom publikálásának automatikus megszüntetése egy későbbi időpontban"
#: scheduler.module:115
msgid ""
"The date at which your document will be automatically hidden. Do not check "
"the enabling checkbox, if you don't want to schedule this document."
msgstr ""
"A dokumentum későbbi automatikus elrejtésének dátuma. Ha nem szeretnéd ezt a "
"szolgáltatást haszálni, ne engedélyezd."
#: scheduler.module:146
# msgid "Enabled"
# msgstr ""
#: scheduler.module:153
msgid "Scheduling"
msgstr "Időzítés"
#: scheduler.module:174
msgid "Scheduler posted %numpost nodes and hid %numhide nodes."
msgstr "Az időzítő postázott %numpost nodeot, és elrejtett %numhide nodeot."
#: scheduler.module:182
# msgid "title"
# msgstr ""
#: scheduler.module:183
# msgid "author"
# msgstr ""
#: scheduler.module:184 ;191
msgid "post"
msgstr "megjelenítés"
#: scheduler.module:185
msgid "hide"
msgstr "elrejtés"
#: scheduler.module:186
# msgid "operations"
# msgstr ""
#: scheduler.module:204
msgid "edit node"
msgstr "szerkesztés"
#: scheduler.module:205
msgid "delete node"
msgstr "törlés"
# scheduler.module:217
msgid "There are no scheduled nodes."
msgstr "Nincs egyetlen időzített node sem."
#: scheduler.module:0
msgid "scheduler"
msgstr "időzítő"
# LANGUAGE translation of Drupal (scheduler.module)
# Copyright YEAR NAME <EMAIL@ADDRESS>
# Generated from file: scheduler.module,v 1.32 2005/03/03 19:44:27 tdobes
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2005-07-06 14:44+0200\n"
"PO-Revision-Date: YYYY-mm-DD HH:MM+ZZZZ\n"
"Last-Translator: NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <EMAIL@ADDRESS>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n"
#: scheduler.module:9
msgid "A module to schedule node (un)publishing."
msgstr ""
#: scheduler.module:21
msgid "schedule"
msgstr ""
#: scheduler.module:30
msgid "Form display mode"
msgstr ""
#: scheduler.module:30
msgid "Allow post and hide scheduling"
msgstr ""
#: scheduler.module:30
msgid "Only allow post scheduling"
msgstr ""
#: scheduler.module:30
msgid "Only allow hide scheduling"
msgstr ""
#: scheduler.module:30
msgid "What options should the scheduler form offer?"
msgstr ""
#: scheduler.module:94
msgid "Invalid scheduled post date set; automatically adjusted"
msgstr ""
#: scheduler.module:95;113
msgid "Invalid date set, automatically adjusted"
msgstr ""
#: scheduler.module:100
msgid "Scheduled post date in the past"
msgstr ""
#: scheduler.module:101;119
msgid "Date in the past"
msgstr ""
#: scheduler.module:112
msgid "Invalid scheduled hide date set; automatically adjusted"
msgstr ""
#: scheduler.module:118
msgid "Scheduled hide date in the past"
msgstr ""
#: scheduler.module:138
msgid "January"
msgstr ""
#: scheduler.module:138
msgid "February"
msgstr ""
#: scheduler.module:138
msgid "March"
msgstr ""
#: scheduler.module:138
msgid "April"
msgstr ""
#: scheduler.module:138
msgid "May"
msgstr ""
#: scheduler.module:138
msgid "June"
msgstr ""
#: scheduler.module:138
msgid "July"
msgstr ""
#: scheduler.module:138
msgid "August"
msgstr ""
#: scheduler.module:138
msgid "September"
msgstr ""
#: scheduler.module:138
msgid "October"
msgstr ""
#: scheduler.module:138
msgid "November"
msgstr ""
#: scheduler.module:138
msgid "December"
msgstr ""
#: scheduler.module:149
msgid "Automatically post document"
msgstr ""
#: scheduler.module:149
msgid "The date at which your document will be automatically posted.<br />Do not check the enabling checkbox unless you want to schedule this document."
msgstr ""
#: scheduler.module:150
msgid "Automatically hide document"
msgstr ""
#: scheduler.module:150
msgid "The date at which your document will be automatically hidden.<br />Do not check the enabling checkbox unless you want to schedule this document."
msgstr ""
#: scheduler.module:197
msgid "Enabled"
msgstr ""
#: scheduler.module:210
msgid "Scheduling"
msgstr ""
#: scheduler.module:224
msgid "12 am"
msgstr ""
#: scheduler.module:227
msgid "12 pm"
msgstr ""
#: scheduler.module:231
msgid "%hour pm"
msgstr ""
#: scheduler.module:234
msgid "%hour am"
msgstr ""
#: scheduler.module:265
msgid "Scheduler posted %numpost nodes and hid %numhide nodes."
msgstr ""
#: scheduler.module:274
msgid "Title"
msgstr ""
#: scheduler.module:275
msgid "Author"
msgstr ""
#: scheduler.module:276;283
msgid "Post"
msgstr ""
#: scheduler.module:277
msgid "Hide"
msgstr ""
#: scheduler.module:278
msgid "Operations"
msgstr ""
#: scheduler.module:296
msgid "edit"
msgstr ""
#: scheduler.module:297
msgid "delete"
msgstr ""
#: scheduler.module:309
msgid "There are no scheduled nodes."
msgstr ""
#: scheduler.module:265
msgid "special"
msgstr ""
#: scheduler.module:219
msgid "schedule nodes"
msgstr ""
#: scheduler.module:0
msgid "scheduler"
msgstr ""
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment